Pyramidy

p>Cyklické potopy světa jsou nějakým způsobem provázané s pyramidami po celém světě a odklonem od kosmického vědomí, které proběhlo před cca 30 000 roky.  
 • Pyramidy jsou rozeseté po celé zeměkouli

Josef Janda: Pyramidy (chrám léčení, regenerace a zasvěcování) byli na regeneraci těla, dokázali navracet do původního stavu, důležité jsou hrany čtyřstěnu (krystal) a v třetině výšky působí energie (Tachyonová energie): Pyramidální stavby nalezneme na celé zeměkouli na povrchu i pod zemí.  Velká pyramida byla postavená 10 390př. n.l a Sfinga ještě o 100 roků dříve, Atlanťané přišli do Egypta (ale také do Tibetu, Mongolska -GOBI, Jižní Ameriky a i na sever Ameriky) cca 300 až 400 roků před ponorem Atlantidy (v té době ale také došlo k potopě světa), která se postupně potápěla téměř 50 000 roků s koncem doby ledové a stoupala hladina oceánů.

V roce 10 450 př. n. l. (odpovídají 3 pyramidy Chefrenova, Cheopsova, Mykerinova v Gíze) umístění pyramid na Zemi přesně odráží polohu hvězd na nebi (bezchybnou shodu) - vyznačení epochy (fixuje datum v Architektuře - poloha pyramid x Orion) a zobrazuje dva neobvyklé nebeské jevy

 • 10 450 př. n. nejnižší bod hvězdy Alnitak ze souhvězdí Orion a cca 2 500n.l. je maximum
 • Ankor Vat je také projekcí hvězdné oblohy - souhvězdí Draka - jarní rovnodennost v roce cca 10 500 př.n.l.
 • souhvězdí Orionu a Draka se kýve jako kyvadlo a v krajních polohách probíhají přírodní kataklyzmata

Planeta dýchá pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti. Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže tento proces harmonizovat.

Více: ZEP TEPI

 • Světelný efekt pyramid (velká pyramida má osm stran, mají mírné vlomení na všech 4 stranách) při rovnodennosti, pouze dvakrát ročně (pyramida je rozdělena na světlou a tmavou stín), směřuje na sever s přesností na 5 setin stupně
 • Pyramidy v Egyptě (vybudované ve staré říši) leží na třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem
 • 3 pyramidy a Orionův pás
 • Velké pyramidy ustály 3 silné zemětřesení, poslední zničilo Káhiru (Cairo) ve 13. století, Cheopsova má 2 miliony bloků a údajně se stavěla 20 roků
 • Velká pyramida v Gíze, zřejmě dokáže shromažďovat elektromagnetickou energii a koncentrovat ji do vnitřních komor i do prostoru pod základnou. S tímto závěrem přišli vědci z Petrohradské státní univerzity, kteří svou studii nedávno publikovali v časopise Journal of Applied Physics. https://morezprav.cz/mix/velka-pyramida-v-gize-je-obrovskym-kondenzatorem-elektromagneticke-energie

Egypt: stavitel pyramidy Imhotep (Prof. Miroslav Bárta)

Všechny pyramidy jsou orientované na Kaillash a představují světový jedinečný komplex

 • jasně orientované podle světových stran
 • pravidelné kamenné stavby pyramidálního tvaru
 • stavby vyžadovala obrovské nasazení sil a zdrojů a znalosti exaktních věd

Jiří Lexa a Tamarina, pyramidy:

 • Jak byly postaveny pyramidy v Gíze? Pyramidy po celé světě postavili z části lidé a z části mimozemské civilizace. Pyramidy sloužily na teleportaci-cestování v čase, na uzdravování lidí, byli konstruovány s použitím drahých, které je sytily energií. My tyto schopnosti máme v sobě a pyramidy vznikly až po velkém odklonu vědomí (v průběhu 30 000 roků) při nižších vibracích a vznikly proto, že jsme se chtěli dostat k tomu, co člověk uměl před odklonem vědomí. Pyramidy byli poskládány z kvádrů a energií, které dnes neumíme využívat (pár jedinců to umí), ale máme to v sobě. Dokázali díky energiím a schopnostem postavit pyramidy velmi rychle (29.8.2020)
 • Jak staré jsou pyramidy? Dnes neplní tu funkci, kterou měli. Pyramidy jsou různé po celém světě i pod zemí a na Atlantidě. Pyramidy byli stavěny postupně po Vašem odklonu vědomí a byla do výstavby zainteresována mimozemská kultura. Pyramidovým komplexům dodávalo energii specifické minerální podloží a sloužily pro kosmická plavidla, teleportaci lidí (dříve před odklonem to bylo běžné) - bylo to vyvolené, sloužily k opravám lidského těla. Docházelo zde k časo-prostorovým posunům a do jiných vesmírů (25.8.2020)
 • informace o lidstvu pod Sfingou (to je jen hmotná záležitost) je další mýtus, protože Egyptské stavby již z doby odklonu našeho vědomí, nejlepší historické dokumenty, které si můžeme číst jsou zaznamenány v kvantovém poli (to je nejlepší zdroj) a můžeme si otevřít jakékoliv informace (1.8.2020)

Vstupní chodba je s přesností vlasu namířena na nebeský severní pól. Pro egyptské astronomy by však polární hvězdou byla Alfa Draconis místo Polaris, kvůli precesi rovnodenností, 26 000 let trvajícímu kolébání Země. Díky precesi se zdá, že slunce, jak se pohybuje v souhvězdí zvěrokruhu, klesá každých 2200 let o jedno znamení. Vzhledem k tomu, že tento nebeský hodinový stroj řídí pozemský osud a historii, čarodějové zmapovali rovnodenní cestu do budoucnosti a předpověděli dalších asi 5000 let. 

https://hightimes.com/culture/flashback-friday-secret-of-pyramid-power/<br>

1.11.2020 Řecký zeměpisec Hérodotos nepochyboval o tom, že na stavbě Cheopsovy pyramidy v Gíze otročilo každý rok sto tisíc lidí, kteří se střídali v tříměsíčních "turnusech". Jinak řečeno, v dané chvíli podle něj pracovalo na stavbě vždy aspoň 25 tisíc lidí. V  devadesátých letech minulého století odkryli archeologové hřbitov pro dělníky a základy osady, ve které žili budovatelé dvou menších pyramid v Gíze. Dospěli přitom k závěru, že tam nežilo více než dvacet tisíc lidí.

Českokanadský vědec Václav Smil však soudí, že i Mendelssohnův odhad z roku 1974 je ještě hodně přehnaný. 

 • metr krychlový stavební hmoty pyramidy může vážit asi 2,6 tuny. Celková hmotnost pyramidy by pak činila asi 6,75 milionu tun. 
 • potenciální energie (potřebná ke stavbě) pyramidy je asi 2,4 miliardy joulů," konstatoval Smil a dodal: "Aby sedmdesátikilový člověk udržel základní metabolismus, potřebuje asi 7,5 milionu joulů denně. Stabilní námaha zvýší toto číslo nejméně o 30 procent." 
 • Asi pětinu tohoto nárůstu lze podle něj převést na užitečnou práci, takže člověk vyvine energii odpovídající 450 tisícům joulům za den. Pokud tímto číslem vydělíme energii nutnou na vybudování Velké pyramidy, ukáže se, že jeden člověk by musel pracovat 5,3 milionu dní, tedy - pokud počítáme s 300denním pracovním rokem - necelých osmnáct tisíc let.
 • Pokud vezmeme vážně jiný Hérodotův údaj, že stavba největší pyramidy v Gíze trvala pouhých dvacet let, a vydělíme tímto číslem dobu potřebnou podle Smila ke stavbě, zjistíme, že její výstavbu by za tu dobu zvládlo necelých devět set lidí. 
 • dalších asi 2500 lidí bylo třeba k manipulaci s kamennými bloky a k jejich úpravě. Jinak řečeno, na samotné stavbě pracovalo asi necelých tři a půl tisíce lidí. 
 • https://www.novinky.cz/historie/clanek/velkou-pyramidu-pry-stavelo-jen-par-tisic-lidi-40338616#
zobrazit více..
Loading...