Pyramidy

Pyramidy

Cyklické potopy světa jsou nějakým způsobem provázané s pyramidami po celém světě a odklonem od kosmického vědomí, které proběhlo před cca 30 000 roky.  

 • Pyramidy jsou rozeseté po celé zeměkouli

Tři pyramidy v Gíze kopírují polohu hvězd na nebi (pásu souhvězdí Orion), pyramidy na zemi jsou vůči Nilu ve stejném postavení jako je pás Orionu vůči mléčné dráze. Takže to vypadá, že na obloze je stejná mapa jako na zemi a naopak (korelační teorie Orionu). Dokonalá shoda nastává právě před 10 500 roků př.n.l.

Josef Janda: Pyramidy (chrám léčení, regenerace a zasvěcování) byli na regeneraci těla, dokázali navracet do původního stavu, důležité jsou hrany čtyřstěnu (krystal) a v třetině výšky působí energie (Tachyonová energie): Pyramidální stavby nalezneme na celé zeměkouli na povrchu i pod zemí.  Velká pyramida byla postavená 10 390př. n.l a Sfinga ještě o 100 roků dříve, Atlanťané přišli do Egypta (ale také do Tibetu, Mongolska - GOBI, Jižní Ameriky a i na sever Ameriky) cca 300 až 400 roků před ponorem Atlantidy (v té době ale také došlo k potopě světa), která se postupně potápěla téměř 50 000 roků s koncem doby ledové a stoupala hladina oceánů.

Jaromír Schmidt (6.1.2021) Pyramidy v Gíze postavil konglomerát lidí a mimozemšťanů. Vládci v Egyptě se potřebovali vymanit (mysleli si, že to tak jde udělat) ze zákonů a principů Stvořitele. Pyramida koncentrovala energii slunce RA dovnitř pyramidy a to dokázalo v člověku vyvolávat rozšířené velmi rozšířené stavy vědomí. Opravdu to byla jakási pohřební místnost, ale ne v tom smyslu, jak si to představuje my v naší realitě. Významní lidé a panovníci tam chodili umírat, to znamená, aby v čase smrti měli co nejvíce rozšířené vědomí a mohli si učinit volbu, zda skončí v astrálním světě (bardó) - aby se vyhnuli zákonům stvoření. Představovali si, že když ovládnou astrální svět (to je nesmysl), tak se z nich samotných stanou bohové (stvořitelé). Dopadlo to tak, že jsou součástí běžného reinkarnačního procesu.

V roce 10 450 př. n. l. (odpovídají 3 pyramidy Chefrenova, Cheopsova, Mykerinova v Gíze) umístění pyramid na Zemi přesně odráží polohu hvězd na nebi (bezchybnou shodu) - vyznačení epochy (fixuje datum v Architektuře - poloha pyramid x Orion) a zobrazuje dva neobvyklé nebeské jevy

 • 10 450 př. n. nejnižší bod hvězdy Alnitak ze souhvězdí Orion a cca 2 500n.l. je maximum
 • Ankor Vat je také projekcí hvězdné oblohy - souhvězdí Draka - jarní rovnodennost v roce cca 10 500 př.n.l.
 • souhvězdí Orionu a Draka se kýve jako kyvadlo a v krajních polohách probíhají přírodní kataklyzmata

Planeta dýchá pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti jednou za 13 000 roků dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces (mezi souhvězdím Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti. Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže tento proces harmonizovat.

Více: ZEP TEPI

 • Světelný efekt pyramid (velká pyramida má osm stran, mají mírné vlomení na všech 4 stranách) při rovnodennosti, pouze dvakrát ročně (pyramida je rozdělena na světlou a tmavou stín), směřuje na sever s přesností na 5 setin stupně.
 • Pyramidy v Egyptě (vybudované ve staré říši) leží na třetině vzdálenosti mezi rovníkem a severním pólem
 • 3 pyramidy a Orionův pás.
 • Velké pyramidy ustály 3 silné zemětřesení, poslední zničilo Káhiru (Cairo) ve 13. století, Cheopsova má 2 miliony bloků a údajně se stavěla 20 roků.
 • Velká pyramida v Gíze, zřejmě dokáže shromažďovat elektromagnetickou energii a koncentrovat ji do vnitřních komor i do prostoru pod základnou. S tímto závěrem přišli vědci z Petrohradské státní univerzity, kteří svou studii nedávno publikovali v časopise Journal of Applied Physics.
 • https://morezprav.cz/mix/velka-pyramida-v-gize-je-obrovskym-kondenzatorem-elektromagneticke-energie

Egypt: stavitel pyramidy Imhotep (Prof. Miroslav Bárta).

Všechny pyramidy jsou orientované na Kaillash a představují světový jedinečný komplex

 • Jasně orientované podle světových stran.
 • Pravidelné kamenné stavby pyramidálního tvaru.
 • Stavby vyžadovala obrovské nasazení sil a zdrojů a znalosti exaktních věd.

Jiří Lexa a Tamarina, pyramidy:

 • Jak byly postaveny pyramidy v Gíze? Pyramidy po celé světě postavili z části lidé a z části mimozemské civilizace. Pyramidy sloužily na teleportaci-cestování v čase, na uzdravování lidí, byli konstruovány s použitím drahých, které je sytily energií. My tyto schopnosti máme v sobě a pyramidy vznikly až po velkém odklonu vědomí (v průběhu 30 000 roků) při nižších vibracích a vznikly proto, že jsme se chtěli dostat k tomu, co člověk uměl před odklonem vědomí. Pyramidy byli poskládány z kvádrů a energií, které dnes neumíme využívat (pár jedinců to umí), ale máme to v sobě. Dokázali díky energiím a schopnostem postavit pyramidy velmi rychle (29.8.2020).
 • Jak staré jsou pyramidy? Dnes neplní tu funkci, kterou měli. Pyramidy jsou různé po celém světě i pod zemí a na Atlantidě. Pyramidy byli stavěny postupně po Vašem odklonu vědomí a byla do výstavby zainteresována mimozemská kultura. Pyramidovým komplexům dodávalo energii specifické minerální podloží a sloužily pro kosmická plavidla, teleportaci lidí (dříve před odklonem to bylo běžné) - bylo to vyvolené, sloužily k opravám lidského těla. Docházelo zde k časo-prostorovým posunům a do jiných vesmírů (25.8.2020).
 • Informace o lidstvu pod Sfingou (to je jen hmotná záležitost) je další mýtus, protože Egyptské stavby již z doby odklonu našeho vědomí, nejlepší historické dokumenty, které si můžeme číst jsou zaznamenány v kvantovém poli (to je nejlepší zdroj) a můžeme si otevřít jakékoliv informace (1.8.2020).

Vstupní chodba je s přesností vlasu namířena na nebeský severní pól. Pro egyptské astronomy by však polární hvězdou byla Alfa Draconis místo Polaris, kvůli precesi rovnodenností, 26 000 let trvajícímu kolébání Země. Díky precesi se zdá, že slunce, jak se pohybuje v souhvězdí zvěrokruhu, klesá každých 2200 let o jedno znamení. Vzhledem k tomu, že tento nebeský hodinový stroj řídí pozemský osud a historii, čarodějové zmapovali rovnodenní cestu do budoucnosti a předpověděli dalších asi 5000 let. 

https://hightimes.com/culture/flashback-friday-secret-of-pyramid-power/

19.6.2021 Účel pyramid ODHALEN | Pokročilá technologie

 • Zdroj energie a bezdrátový přenos energie?

18.3.2021 Pyramida v Řecku: Jaké je její skutečné stáří? Pyramida v Hellinikonu patří k těm méně známým, jež se nám dochovaly. Na první pohled vypadá jako egyptská, ale může být starší. Její účel je dodnes neznámý, ale v antice se domnívali, že se jedná o monument, vztyčený k uctění mužů padlých v legendární bitvě mezi dvěma princi z Argosu.

Může být ale pravda mnohem prostší a jedná se o novější stavbu z použitého materiálu?

"Ti, kdož se ubírají z Argu do Epidaurie, minou po pravé straně budovu, podobající se nejspíše pyramidě, na níž jsou vypodobněné argejské štíty, " popisuje řecký cestovatel Pausaniás (žil v 2. st. n. l.). Řeč je o pyramidě v Hellinikonu na řeckém Peloponésu, která stojí dodnes. Je zajímavé, že v Řecku bychom nalezli více pyramid a drtivou většinu na Peloponéském poloostrově. Zmíněný monument je ale ze všech nejzachovalejší.

V 90. letech minulého století se pomocí optické termoluminiscence podařilo určit materiál pyramidy. Známe i její stáří. Je to přibližně 4720 let s možnou odchylkou 580 let na obě strany. Objekt je tedy zhruba stejně starý jako nejstarší egyptské pyramidy, ale může být i starší!

Hellinikonská pyramida se dnes rozhodně nemůže měřit se svými egyptskými protějšky. Byla původně vysoká asi sedm metrů, zatímco dnes její zbytky měří 3,5 metru na výšku. Půdorys má rozměry 7 x 9 metrů a vnější stěny se sklánějí pod úhlem 60 stupňů. 

yramidou se začíná poprvé podrobně zabývat archeolog Theodor Wiegand (1864-1936). Tomu se podaří ji alespoň řádně odkrýt a výzkum přichází se zajímavým výsledkem. Pyramida není tvořena homogenní kamennou masou jako podobné egyptské verze.

Vnitřek vyplňuje velká prostora, tvořící čtverec s délkou strany sedm metrů. Do té se vchází malým vstupem z chodby vedoucí podél jedné stěny a ústící ven na východní straně. V roce 1937 navazují na Wieganda američtí archeologové, jež při vykopávkách nalézají celou řadu předmětů z období mezi 2800 až 2500 lety př. n. l.

- tedy z doby dávno před vznikem mykénské kultury. Nejasný ale nadále zůstává i účel stavby. Nejinak je tomu ale i v případě ostatních řecký pyramid. Podle odborníků mohlo jít o pozorovatelny, strážní věže nebo také kalendářní astronomické subjekty.

Je tu ale také názor, že jde o poměrně novou stavbu, postavenou z ruin daleko starších staveb.

https://epochaplus.cz/pyramida-v-recku-jake-je-jeji-skutecne-stari/<br>

13.2.2021 Čelily egyptské pyramidy z pouštní Gízy Velké potopě?


3.3.2021 Pyramidy opravdu nepostavili mimozemšťané. Archeologové v Egyptě objevili 4 500 let starý systém ramp. Výzkumníci totiž v bývalých egyptských alabastrových dolech v Hatnúbu našli skutečný poklad: sofistikovaný systém ramp, který je starý čtyři a půl tisíce let. Sloužil ke stěhování těžkých alabastrových kamenů a podle odborníků, kteří ho zkoumali, díky němu staří Egypťané dokázali něco, o čem si vědci zatím mysleli, že bylo nemožné: zvedat několikatunový náklad v nečekaně ostrém úhlu dvaceti a možná i více stupňů.

Systém je složený z jedné centrální rampy lemované dvěma schodišti s mnoha otvory podél sloupů." "Kamenný blok egyptští dělníci zvedali tak, že jej položený na obřích saních přivázali na lana a ta pak k těmto dřevěným sloupům připevňovali.

Skupina archeologů z Francouzského institutu orientální archeologie v Káhiře a Liverpoolské univerzity v Anglii důkladně prozkoumala nápisy na rampách a stopy po nářadí a zjistila, že pochází z doby vlády faraona Chufu, známého také pod řeckým jménem Cheops, který vládl přibližně v letech 2509-2483 před naším letopočtem. Právě za jeho vlády byla postavena největší z pyramid v Gíze - Cheopsova neboli Velká pyramida.

Vědci proto jásají - pokud se takovýto důmyslný systém používal ve stejné době v alabastrových dolech, existuje více než velká pravděpodobnost, že stejný systém pomáhal i dělníkům při stavbě pyramid.

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/jak-byly-postaveny-pyramidy  

.11.2020 Řecký zeměpisec Hérodotos nepochyboval o tom, že na stavbě Cheopsovy pyramidy v Gíze otročilo každý rok sto tisíc lidí, kteří se střídali v tříměsíčních "turnusech". Jinak řečeno, v dané chvíli podle něj pracovalo na stavbě vždy aspoň 25 tisíc lidí. V  devadesátých letech minulého století odkryli archeologové hřbitov pro dělníky a základy osady, ve které žili budovatelé dvou menších pyramid v Gíze. Dospěli přitom k závěru, že tam nežilo více než dvacet tisíc lidí.

Českokanadský vědec Václav Smil však soudí, že i Mendelssohnův odhad z roku 1974 je ještě hodně přehnaný. 

 • metr krychlový stavební hmoty pyramidy může vážit asi 2,6 tuny. Celková hmotnost pyramidy by pak činila asi 6,75 milionu tun. 
 • potenciální energie (potřebná ke stavbě) pyramidy je asi 2,4 miliardy joulů," konstatoval Smil a dodal: "Aby sedmdesátikilový člověk udržel základní metabolismus, potřebuje asi 7,5 milionu joulů denně. Stabilní námaha zvýší toto číslo nejméně o 30 procent." 
 • Asi pětinu tohoto nárůstu lze podle něj převést na užitečnou práci, takže člověk vyvine energii odpovídající 450 tisícům joulům za den. Pokud tímto číslem vydělíme energii nutnou na vybudování Velké pyramidy, ukáže se, že jeden člověk by musel pracovat 5,3 milionu dní, tedy - pokud počítáme s 300denním pracovním rokem - necelých osmnáct tisíc let.
 • Pokud vezmeme vážně jiný Hérodotův údaj, že stavba největší pyramidy v Gíze trvala pouhých dvacet let, a vydělíme tímto číslem dobu potřebnou podle Smila ke stavbě, zjistíme, že její výstavbu by za tu dobu zvládlo necelých devět set lidí. 
 • dalších asi 2500 lidí bylo třeba k manipulaci s kamennými bloky a k jejich úpravě. Jinak řečeno, na samotné stavbě pracovalo asi necelých tři a půl tisíce lidí. 
 • https://www.novinky.cz/historie/clanek/velkou-pyramidu-pry-stavelo-jen-par-tisic-lidi-40338616#
zobrazit více..
Loading...