Barevná společnost

Pro vývojovou změnu do "barevné společnosti" je nutný průchod procesem polarizace (vnímání, pochopení, prožití a vývojová transformace sebepoznání jedince nebo společnosti), kdy vidíme a vnímáme obě polarity (nejsme již v ději polarity, ale pozorovateli polarity, situace nás nevtahuje do děje polarity a vnitřně nás nechává emotivně klidným a celistvými v polaritách, nejde však o projev netečnosti, vnitřního odsouzení nebo přehlížení, ale o vědomé zpracování vnitřních dějů v osobnosti jedince, který se vývojově posunul v poznání na základě získaných informací a osobních či skupinových transformačních prožitků) v toku dynamické vzájemně obousměrně provázané vývojové transformace (metamorfóza) s přicházející pulzovou změnou (v podobě např. změny myšlení ve vzájemně provázaných souvislostech), která je provázaná (i její načasování, pozor tedy na trpělivost) s jedincem, společností, Přírodou v UNIVERZU. Možným mezikrokem je válečný konflikt nebe Technokracie s kontrolovanou společností (DVS).

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...