Transformační bod zlomu

Při řetězení dílčích provázaných bodu zlomu (dochází současně k poklesu diverzity a kolapsu) dochází k tzv. "transformačnímu bodu zlomu", který nastává v pravou chvíli, kdy se spustí vývojový transformační proces (metamorfóza), která způsobí kopals stavajícího (nefunkčního, kde neproudí energie a současně to musí být provázané s dalšími procesy v univerzu, spustí se samodestrukční proces systému) a současně vznik a rozvoj nového (nastává růstový tvořivý vývojový proces). SAMODESTRUKČNÍ PROCES (signalizuje přicházející bod zlomu) v sobě vždy obsahuje zárodky nového života, protože max.0,1 % POPULACE (která prošla osobní vývojovou transformací) ovlivňuje a tvoří po průchodu „BODEM ZLOMU“ jádro NOVÉ SPOLEČNOSTI (realizuje se proces samo léčení), rozvíjí se „růstový tvořivý vývojový proces“!

 • transformace - pták FENIX, který vzejde z popela (revoluce)
 • transformace - vejce - nový potomek (evoluce)

Transformační bod zlomu (TBZ)

Pro jedince, rodinu, společnost a civilizaci je "transformační bod zlomu" důležitý ve vývojových procesech, kdy dochází k zásadní změně, která může být způsobena vnitřní i vnějšími podmínkami. SAMODESTRUKČNÍ VÝVOJOVÝ PROCES se mění v TBZ na RŮSTOVÝ VÝVOJOVÝ PROCES

 • TBZ platí přírodní zákony i ty co ještě neznáme
 • příkladem transformačního bodu zlomu může být rok 1918 (vznik Československa), 1929 (Velká hospodářská krize), 1948, 1989 ("sametová revoluce"). V roce 1968 nebyla dostatečná síla o potřebné podmínky pro hlubší změnu. Kdy nás čeká další transformační bod zlomu? Bude to po roce 2020
 • prof. Báta mluví na základě výzkumů o 7 zákonech , které vedou v posledních 10 000 letech k zániku civilizací, následuje transformace a další vývoj
 • důležitým faktorem v TBZ  je i planetární systém, konjunkce nebo opozice Saturna a Pluta v různých znameních (např. 12.1.2020, konjunkce Saturnu a Pluta v Kozoroku) - globální pandemie koronaviru
 • TBZ je provázaný se vším v UNIVERZU (včetně informačního pole), tzv. kvantové provázání
 • příkladem transformačního bodu zlomu je také například objev parního stroje, jaderné energie, telefonu, internetu atd.

Transformační bod zlomu (výchovný bod zlomu z pohledu jedince a civilizace)

 • rozvod nebo smrt partnera
 • přechod žen, případně i u mužů
 • těžká autohavárie
 • změna skupenství vody (pevné-led, kapalné-voda, plynné -vodní pára), ke změně skupenství vody je potřeba velká energie (transformačnímu bodz zlomu je také potřeba hodně energie
 • teplota lidského organismu: tělo díky termoregulaci udržuje teplotu těla na úrovni cca 36,7 °C, případě nemoci či jiných vlivu může být překročen úzký teplotní interval 36,7 °C +/- 5°C, po překročení krajních bodu intervalu (bezpečnostní protokoly, mezní body, body zlomu) nastává smrt, jsou ale i vyjimky, např. TUMMO
 • Změna společenského řád (z kapitalismu na technokracii s kontrolovanou společností)
 • Válečný konflikt

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Loading...