Palindrom

Palindrom (zrcadlový den, rovnováha)

Palindrom (z řec. palindromos, běžící pozpátku je slovo, věta, číslo nebo melodie (obecně jakákoliv sekvence symbolů, např. sekvence DNA), která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má vždy stejný význam.

 • Při posuzování, zda se jedná o stejný význam, se obvykle neberou v úvahu mezery mezi slovy a diakritika (je-li použita)
 • Palindrom je v křesťanské mystice magická past chránící stavbu před vším zlým (k oklamání ďábla). 
 • Palindrom je v genetice sekvence nukleové kyseliny (DNA nebo RNA, která je stejná, pokud se čte od 5' konce k 3' konci jednoho vlákna a od 5' konce k 3' konci na komplementárním vlákně (viz direkcionalita a příklad v textu). Sekvence rozeznávaná restrikčními endonukleázami jsou často palindromatické. 
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Palindrom_(genetika)
 • film Příchozí
 • Tajemný čtverec Sator

12.02.2021 - zrcadlový den, rovnováha

7. října 2017 (7.10.2017) je "zrcadlovým" dnem kalendáře. Pokud si tento údaj přečtete v opačném směru - pořadí čísel zůstane stejné. Následující rok bude "zrcadlový" den 8. října 2018 (8.10.2018), nebo 11. listopadu 2018, 9. října 2019 (9.10.2019), 2. února 2020 (02.02.2020)

 • 11.11.2018 (11.11.11) 
 •  10.10.2017 (10.10.10) 
 •  19.10.2017 (10.10.10) 
 •  28.10.2017 (10.10.10) 
 •  11.11.2018 (11.11.11) 
 • 04.04.2020 (4.4.4)
 • 13.4.2020 (4.4.4)
 • 22.04.2020 (4.4.4)
 •  12.12.2019 (12.12.12) 
 •  06.06.2022 (6.6.6) 
 •  24.06.2022 (6.6.6)     
 •  25.07.2023 (7.7.7)     

https://freemasonryesoterica.tumblr.com/tagged/sacred_geometry#.We9VJGi0NPY

01.10.2011 02.10.2012 03.10.2013 04.10.2014 05.10.2015 06.10.2016 07.10.2017 10.10.2017 08.10.2018 11.11.2018 09.10.2019 10.10.2020 02.02.2020 12.02.2021 22.02.2022 24.06.2022 03.02.2030 13.02.2031 23.02.2032 04.02.2040 14.02.2041 24.02.2042 15.06.2049 05.02.2050 15.02.2051 25.02.2052 06.02.2060 16.02.2061 26.02.2062 07.02.2070 17.02.2071 27.02.2072 08.02.2080

https://iz.ru/655745/7-oktiabria-2017-goda-stal-zerkalnym-dnem-kalendaria

Palindrom je v křesťanské mystice magická past chránící stavbu před vším zlým (k oklamání ďábla). 


S A T O R E P N  NOPRST  A E i O u      M L K J I   a e I O U

SATOROTASATOROTA 16

REPEREPE  8

N  1

N 1x

S a P 2x

A, E, O, R, T 4x

3 samohlásky, 5 souhlásek, 

NOPRST     A E i O u

M L K J I     a e I O U

J  I K

JUIOK

I M I

KOIUJ

Josef ZezulkaPodstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace) :

 • dostředivost E (já, egoismus, pán tvorstva a planety, živel země, skupenství tuhé), Býk, Kozoroh, Panna - žlutá
 • odstředivost I (altruismus, nesobecká, živel vzduchu, skupenství plynné) Vodnář, Váhy, Blíženci - modrá
 • chlad U (klid, zastavení, uvolnění, živel vody, skupenství kapalné) Ryby, Štír, Rak - zelená
 • žár A (vzruch, nadšení, živel oheň, je schopno měnit všechna skupenství) Beran, Střelec, Lev - červená
 • O oddělila se od podstaty, kde není čas - bílá
 • IE - O - UA;
 • dostředivost a odstředivost jsou body zlomu a teplo a chlad jsou body obratu

Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne (E -U Býk - Ryba). V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.

 • nyní jsme ve věku Vodnáře a první fázi Vodnář (I-I odstředivost - odstředivost) živel vzduchu

precesní rok (24 000 roků) se dělí na 4 části po 6 000 letech (a ty se dělí na 3 části po 2000 letech), celkem tedy 12 znamení zvěrokruhu (měsíců)

zobrazit více..
Loading...