Jetel nachový

Jetel nachový (inkarnát, Trifolium incarnatum), vysévá se na pole (pícnina), dorůstá výšky až 50cm, podílí na zvyšování úrodnosti lehkých písčitých půd a slouží jako zelené hnojení, kdy zanechává půdu s dostatečnou zásobou ústrojných látek a dusíku (má hluboké kořeny, na nichž žijí bakterie schopné vázat vzdušný dusík).

  • funkce v krajině, účinné zelené hnojivo (vitamínová injekce pro půdu), působí proti vodní erozi půdy
  • je alternativou krmných obilovin, slouží k rychlejšímu doplnění zásob krmiva

Celková výměra zemědělské půdy 3,5 milionu hektarů. Z toho orná půda 70,6 procenta (obilniny 54%, okopaniny 3,6%, 20% olejniny, 19% pícniny).

Použití:

Kontraindikace: použití konzultujte s lékařem

Sušení:

Čeleď:

Výskyt, stanoviště:

Barva květů:

Chuť:

Listy:

Lodyha:

Sběr:

Plod:

Magie bylinek:

Lidové názvy:

Signatura:

HERBÁŘ, ROSTLIN A BYLINEK

Loading...