Jak se můžeme připravit na krizi

p>pravděpodobný příchod krize (finanční, hospodářské, sociální atd.) v rozmezí roku 2020-21 způsobenou polarizací ve společnosti a přírodě

Příprava na přicházející krizi spočívá: ve filtrování příchozích informací (pochopení podstaty informace), jejich vyhodnocování v širších souvislostech (architektura souvislostí) a současně v přizpůsobování se měnícím podmínkách ve společnosti (uzavření do své bubliny a nekomunikace s okolím není cesta)

 • Blackout
 • Smysl života, víra, přizpůsobivost, informace a sebevědomí (klíčové faktory vnitřní resilience, integrity uvnitř i vně) jsou jedny z klíčových věcí pro přežití v jakékoliv situaci

Pokud nebude ve městě fungovat energie, nelze v něm žít, město se vnitřně rozloží

 • v této době jsou důležité relevantní informace aplikované v architektuře souvislostí
 • držení hotovosti na cca 5-6 měsíců (největší potíže a panika obvykle odezní během 2-4 měsíců)
 • zásoba trvanlivých potravin na 30 -120 dní
 • 10 -20% majetku držet ve fyzické stříbru (prof- Staněk) nebo zlatu (prof. O.Rejnuš)
 • mít zdroj pitné vody a možnost pěstovat si potraviny (permakultura,rovové statky, komunitní zahrady, zahrádky u domu, balkóny)
 • mít možnost bydlet na venkově (blíže k přírodě, dále od stresu atd.), města mohou být nebezpečná - (např.sociální nepokoje, rabování) ve větší skupině spolupracujících osob
 • snížit dluhy na minimum, nebo je splatit
 • mít schopnost a možnost snížit svoje náklady na minimum
 • zdroj energie a vody, která je nezávislá na současných sítích (Fotovoltaika, studna, pramen atd.)
 • pracovat na vlastní resilienci (odolnosti psychické i fyzické)

Válka a obyvatelstvo

 • systém včasného varování
 • zajistit zdroje energie a vody
 • branná výchova (obranné složky)
 • strategické zásoby surovin a potravin
 • potravinová a energetická soběstačnost

Může být i občanská válka v Evropě, v Česku?

jako důsledek polarizace nerovnováh ve společnosti je to velmi pravděpodobně, že občanská válka může katalyzátorem, který přispěje k vyrovnání všech polarit ve společnosti a i v přírodě.

zobrazit více..
Loading...