Jak se můžeme připravit na krizi

Jak se můžeme připravit na finanční krizi či jiné krize

Příchod krize (zdravotní, finanční, hospodářské, sociální atd.) v roce 2020 zvýšila polarizaci ve společnosti.

Příprava na přicházející krizi spočívá: ve filtrování příchozích informací (pochopení podstaty informace), jejich vyhodnocování v širších souvislostech (architektura souvislostí) a současně v přizpůsobování se měnícím podmínkách ve společnosti (uzavření do své bubliny a nekomunikace s okolím není cesta).

 • Blackout.
 • Smysl života, víra, přizpůsobivost, informace a sebevědomí (klíčové faktory vnitřní resilience, integrity uvnitř i vně) jsou jedny z klíčových věcí pro přežití v jakékoliv situaci.
 • Duchovní probuzení, cesta k vědomému člověku vysvobozením se ze svých závislostí.
 • Preper.

Pokud nebude ve městě fungovat energie, nelze v něm žít, město se vnitřně rozloží.

 • V této době jsou důležité relevantní informace aplikované v architektuře souvislostí.
 • Držení hotovosti na cca 5-6 měsíců (největší potíže a panika obvykle odezní během 2-4 měsíců).
 • Zásoba trvanlivých potravin na 30 -120 dní.
 • 10 -20% majetku držet ve fyzické stříbru (prof. Staněk) nebo zlatu (prof. O. Rejnuš).
 • Mít zdroj pitné vody a možnost pěstovat si potraviny (permakultura, rovové statky, komunitní zahrady, zahrádky u domu, balkóny).
 • Mít možnost bydlet na venkově (blíže k přírodě, dále od stresu atd.), města mohou být nebezpečná - (např. sociální nepokoje, rabování) ve větší skupině spolupracujících osob.
 • Snížit dluhy na minimum, nebo je splatit.
 • Mít schopnost a možnost snížit svoje náklady na minimum.
 • Zdroj energie a vody, která je nezávislá na současných sítích (Fotovoltaika, studna, pramen atd.).
 • Pracovat na vlastní resilienci (odolnosti psychické i fyzické).

Válka a obyvatelstvo:

 • Systém včasného varování.
 • Zajistit zdroje energie a vody.
 • Branná výchova (obranné složky).
 • Strategické zásoby surovin a potravin.
 • Potravinová a energetická soběstačnost.

Může být i občanská válka v Evropě, v Česku?

Jako důsledek polarizace nerovnováh ve společnosti je to velmi pravděpodobně, že občanská válka může katalyzátorem, který přispěje k vyrovnání všech polarit ve společnosti a i v přírodě.

zobrazit více..
Loading...