Moje osobní poznání

Moje osobní poznání

Fáze duchovního vývojového procesu DE LUCE(vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření duchovní cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti". Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".

Cílem umění "chytat rybu" je nalezení smyslu života (v materiální i duchovní rovině - poznání) a realizovat ho (je to vývojový proces od materiální úrovně k duchovní). Učitelem se stává člověk, který má v rovnováze duchovní i materiální složku (naslouchá svém vědomí a dívá se na svět z pohledu věčnosti), realizuje svůj smysl života a je schopen své poznání, bez bočních úmyslů, sdílet s ostatními.

Transformační rok 2020 (překonání strachů a hněvů v nás)

Dvě dvojky zesilují světlo a tmu a umožňují jejich transformační tok a integraci, to vytváří potřebnou sílu. Dvě labutě v podobě Dvojek se stáčí k sobě (strach a peníze) se transformují do lásky (vytváří srdce). Máme minimálně dvě cesty tohoto transformačního procesu: 

  • Prostřednictvím vejce (vlastní poznání, vědomě tvořím), emotivní proces zvyšující vibrace, který rozpouští strachy a bloky (rozpouští tmu vpouštěním světla).
  • Prostřednictvím Fénixe z popela (náraz do zdi, vytváří šoky, hněv a strachy, tedy přes utrpení) , destruktivní emotivní proces, vyváří silné bloky a strachy, které snižují vibrace a v budoucnu se budou projevovat dalšími strachy (světlo a poznání je zablokované, nefunguje tok energie, přichází destrukce, hněv, strach, nemoc).
  • Jsme pouze nástrojem pro transformaci, (musíme se ztišit, směřovat pozornost na to podstatné) pokud to dovolíme, všichni jsme vzájemně propojení a ovlivňujeme se vzájemně, tím vytváříme sílu (energii) potřebnou pro transformaci sebe a i svého okolí, kterou jsme v sobě rozhýbali.

Pokud děláš v životě co tě baví a tvoříš, nabíjíš se energií (naplněné poslání) abys potom mohl dělat i "povinnosti" (rovnováha, radostí a povinností - odpovědnost), které ti berou energii, proto to zvládneš, je tam dynamická rovnováha. pokud to tak není (děláš to co musíš a ztrácíš energii), utíkáš před realitou, do ulity a jsi zablokovaný, nefunguje tok a přichází destrukce, hněv, strach, nemoc.

Cyklus stromu: starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu) po svém pádu v materiální rovině a současně poskytl dostatek živin pro své potomky (současné lidstvo však žije na dluh a pro své potomky zanechá dluhy, vyprahlou zemi bez půdy a lesů). Vývoj stromu pokračuje v duchovní oblasti (předávání moudrosti -lesní stařešina svým potomkům prostřednictvím kořenů, kteří ho vyživují). Tím je zajištěn koloběh života.

  • Energie a hmota se neztrácí pouze se transformují prostřednictvím metamorfózy v průběhu cyklu, které se opakují a jsou předvídatelné, uvnitř cyklu mají fraktální strukturu, jsou nepředvídatelné (různé působení jednotlivých aktérů ve Vesmíru i na Zemi) a na jejím "konci" probíhá metamorfóza, která se stává novým počátkem.
  • A právě Milankovičovy cykly jsou jedním z projevů fraktální struktury, která se skládá i různých pohybů planety Země na oběžné dráze (cykly), které se cyklicky opakují a ovlivňují vývoj na planetě Zemi včetně člověka.

Josef Zezulka: Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě.

  • Tunelové vidění (jenom pravda nebo jenom lež) - víra (rozum je potlačen), člověk opakuje co slyší od "vzdělanějších).
  • Černobílé viděné - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění) - rozum (víra je potlačena), napadá, vytváří opozici, kritizuje.
  • Barevné vidění (barevný svět) složená dvojnost (polarita) do jednoty, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost).  

Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

zobrazit více..
Loading...