Otevřené srdce

Otevřené srdce

Teze: Naše svobodná vůle spočívá v uzavření, nebo otevření srdce (tedy oddělením od kosmického vědomí a nebo naopak, propojením s kosmickým vědomým, svojí prapodstatou, Stvořitelem), kterým proudí rezonance "bezpodmínečné lásky (základní zákon universa)" a propojuje vše v Universu do jednoty. To je základní princip duchovního vývoje vědomého člověka pro pochopení smyslu života a inkarnací na planetě Zemi (najít svoji cestu ke Stvořiteli).

 • Program: nezasloužím si lásku, štěstí leží často na srdeční čakře, kterou stačí otevřít (Sid Smutný).
 • Otevřené srdce znamená, že nepřemýšlíme hlavou (rozum), ale vnímáme srdcem (duší)Mozkem plánujte a srdcem ciťte.  
 • Čím více se otevírá srdce, tím více se zavírá rozum a naopak (s otevíráním srdce se nám zvětšuje úroveň a rozsah vnímání reality a také vnitřní moudrosti).
 • Otevření srdce, může být spojené či iniciované mimotělním prožitkem, díky tomu dojde k pochopení, že člověk není pouze fyzické tělo a tím dochází k duchovní transformaci (otevírá se nám nová dimenze posledu na svět a svůj život) a propojení se Stvořitelem. Ale je to pouze jedna z možných cest k tomuto cíli.

Otevřené srdce znamená, že místo poslouchání svého ega a emocí, které jsou nedokonalé a blokují nám spojení se Stvořitelem, nasloucháme svému tichému vnitřnímu hlasu PROSTŘEDNICTVÍM VĚDOMÉHO ROZHODNUTÍ a SVOBODNÉ VŮLE své prapodstatě v nás (Stvořitel)Tím se nám zvyšují vibrace a napojujeme se na vyšší úroveň vnímání reality, kterou proudí bezpodmínečná láska a současně se vysvobozujeme ze zajetí zákona tíže (kdy jsme uvízli ve hmotě díky odklonu od Stvořitele). Potom nasloucháme svému vnitřnímu hlasu, jsme v jednotě se Stvořitelem a jeho principy.

Přirozená produkce Oxytocinu (hormon lásky a důvěry, vzniká v srdci, mozku atd.) snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí bez blokování strachem a egem. Tak vnímáme srdcem.

 • Princip svobodné vůle spočívá v tom, že buď otevíráme (proudí láska, světlo, jsme přijímačem) nebo zavíráme (neproudí láska, je tma, strach a nemoci) srdce vše prostupující energii lásky, to je možné u vědomého člověka na duchovní cestě, protože chápe kým opravdu je.
 • Přijetí obou polarit se otevírá naše srdce. Otevřené srdce je "nejsilnějším transformační nástrojem", kde proudí láska, tam mizí strach, zlo, egoismus a tma.
 • Při zavřeném srdci ztrácíme informační tok lásky (vnitřní sílu a integritu, ovládá nás ego a emoce), důsledkem je strach, ztráta energie, únava, deprese, vnitřní boj. Dochází k odpojení se svou duší a tím i duchem. Vládnou pouze rozum, emoce a nastává nerovnováha.
 • Mít otevřené srdce znamená být v pozici pozorovatele (stav "neutrality", kdy přijímáme obě polarity, jsme přijímačem, neovládá nás rozum ani emoce, to jsou pouze nástroje, které používáme v dualitě pro svůj osobní růst), věci kolem nás pozorujeme a necháváme je plynout, neposuzujeme je, pouze je vnímáme, pozorujeme reakce našeho ega a emocí, vnímáme je (nenecháváme se jimi ovládat) a při ztišení nasloucháme svému vnitřnímu hlasu (prapodstatě v nás).
 • Otevřené srdce (není jen o lásce a posílání lásky srdeční čakrou, nebo někoho milovat) je stav celistvého organismu (je to stav bytí, rezonance celého těla na úrovní lásky, který je propojen i s astrálním tělem a tím "vylučuje, vytěsňuje strach"), který je v jednotě se Stvořitelem.

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje). 

 • Bez scelené duše (narušené propojení mezi duší a fyzickým tělem způsobené bloky, křivdami, vzorci, programy, strachy, závislostmi, egem atd. - souhrnně můžeme říci karmou) v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky.

Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Voda je klíčem pro odemknutí aktivační paměti. Je jedno jestli to je voda z posvátných studánek, pramenů, nebo řek, ale jde o vodu jako živoucí informaci (jako jsme my krystaly) a i my jsme voda. Voda bude putovat ve vás a bude vás narovnávat do prapůvodního vědomí, které jsme nesli při prvotním příchodu na Zemi. Voda je klíčem pro mnohé lidi pro určité odemknutí a rozpomenutí, voda nese informace (má i historickou paměť) a každý člověk má tyto informace v jednoduché formě k využití. Bez vody se nedá žít. Každá kapka je klíčem, pracujte s vodou a může vám otevřít mnohé na co jsme připraveni. Jde vlastně o rozpomenutí si na vědomí prvotního počátku celého úkolu, nás jako duší při prvotní inkarnaci lidstva na Zemi. Voda je klíčem (k návratu ke Stvořiteli), pracujme vědomě s vodou, pijme ji vědomě a přijímejme, že tam je prapůvodní vědomí (informace, paměť vody ji v sobě obsahuje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním (transformací) bloků, strachů, programů a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Helena Heclová, otevřené srdce (26.9.2020)

 • Již básníci věděli, že srdce je mocným zdrojem vědění (je to jiný zdroj, jak pojímat informace mimo mozek), kdy otevřeme někomu srdce, tak tok informací je daleko silnější. Když zvládneme vyléčení srdce (ze zranění, bloků, závislostí atd.), jeho otevření a neočekávání, tak získáme velké vědění, aniž bychom museli všechno přečíst a studovat.
 • Otevřené srdce (svobodná vůle, kterou máme) je zdrojem odvahy, věrnosti, odhodlání - můžeme někoho vpustit dovnitř a cítit ho, jsme na to mnohem lépe než ten, kdo o lásku usiluje a hledá i kolem sebe. Jak otevřít srdce? zklidníme se - modlitba beze slov a otevřeme se vnímání (myslíme a bytost, Ježíše, Buddhu atd. a necháme ho vstoupit do svého srdce jako svoji krev a budete cítit, jak se vnitřně proměňujeme) a nic neočekáváme, zvětšujeme srdce, pojímáme dotyčného člověka do sebe. Meditace na srdeční čakru není potřeba.
 • Srdce je orgánem a sídlem lásky, centrem krevního oběhu, dodává našemu životu rytmus, city, energii. Srdce je veliký energetický vír, který udržuje naši životní energii a čím víc je otevřené, tím více energie proudí. Láska (stav, kdy jsme otevření, nic si nemyslíme, nehodnotíme, přijímáme, nasloucháme - není blok v proudění energie božské lásky srze nás k i lidem) nás udržuje v proudu a naživu. Otevřené srdce a láska je plynutí, přijímání a zajišťování dalšího proudu, předávání dalších impulsů. Reálné srdce se musí nestále otevírat přicházející krvi, kterou musí i přijmout a pustit dovnitř. Stejně otevíráme láskyplně svoje srdce pouštíme do něj jiné lidi kolem nás. Srdce má přijímat vše, ať je to cokoliv a nic v sobě nemá zadržovat a nechat zase proudit dál. A když se to děje je srdce zdravé, pokud tam něco uvízne co chceme vlastnit, ovládat a bránit, aby si to žilo vlastním životem, protože si to chceme udržet. Tehdy můžeme ztrácet energii a chřadnout. Čím širší a otevřenější srdce, čím více milujeme, tím jsme zdravější a naše fyzické a duchovní srdce je v pořádku. Uzavřenost a stísněnost jsou známkou pravého opaku a probouzí se strach. A kde je strach (je způsoben oddělením od jednoty s Universem), tam chybí zdraví a láska. Tam, kde je zdraví, láska a otevřené srdce není strach, tam proudí energie i vědění. Kde není strach, nemá matrix šanci, protože je tam světlo, které má strach ze tmy.
 • Tam kde je otevřené srdce, tam není strach, je tam energie, vědění a intuitivní vědění. Tam kde není strach, tam nemá temná síla šanci. 
 • Otevřené srdce je největší nebezpečí pro temné entity a "nejsilnějším transformační nástrojem".
 • Otevřené srdce neznamená, že tomu komu otevíráme srdce, tak ho milujeme - nejsme však do něho zamilovaní. Ale více ho vnímáme, věnujeme mu pozornost, nechceme ho manipulovat, měnit, využít nebo vytěžit. Uděláme mu prostor a necháme ho projevit se v celé jeho šíři. Tak se můžeme propojit s kýmkoliv, ale také ho propustit. Když nemáme očekávání (iluze), tak nás nemůže nikdo zranit - proudí jako krev srdcem.

Marian Coufal

3.4.2021


  • Každý z nás je čistočistým světlem a ve věku Vodnáře máte možnost si to, ověřit. Padli hranice, přes které to bylo možné za několik desítek roků. Někdy se to nepodařilo za celý život člověka a člověk to hledal v dalších a dalších vtěleních, ale nyní máme možnost to pochopit za jeden lidský život. Tato možnost tu nebyla tisíce a tisíce roků a každý z nás je toho schopen. Zapomeňte na prastará učení, která z velké části přestávají platit. To čeho jsme účastní je epochální změna, která zde nebyla tisíce a tisíce roků a to, co máme možnost pochopit, představuje prastarou pravdu, která byla zapomenuta a schválně zahlazena, aby bylo lidstvo drženo v nevědomosti a bylo možno ho ovládat jak příslušníky vlastního rodu, tak příslušníky jiných entit. Nebylo zde také to, abych já s vámi rozmlouval. Vy se domníváte, že promlouvání se mnou je privilegovaným postavením a je k tomu potřeba nějakých zvláštních schopností. V tyto dny (od 25.4.) je možno, každému z vás, pokud otevře svoje srdce, mě slyšet a ptát se mně. A toto nebylo po tisíciletí, žijeme ve výjimečné době. Je zde mnoho těch, co vytvářejí katastrofické scénáře a já vám nebudu zastírat, že přijde mnohé, co otřese vaším viděním světa a přijímáním pravdy. Máte možnost v tyto dny do 25. srpna plně probudit své skryté schopnosti, probudit kým opravdu jsme. Snažte se na sobě maximálně pracovat. Každý z vás svým způsobem, ten kdo je plně vědomý, nechť si uvědomí plně svůj záměr a plně pracuje sám se sebou. Ten, kdo je na střední cestě, je vprostřed hledání má možnost se mnou každý den propojovat a pracovat. Ten, kdo je na počátku, jeho víra poroste, pokud bude toužit pochopit, kým opravdu je. Neexistuje nemožnost se se mnou spojit, neboť síly, které zde působí, jsou na tolik silné, že jsou schopné probudit každého, kdo upřímně ze srdce touží po tom, být probuzen a kráčet v souladu se mnou se Stvořitelem


  Taunia Atiriamin / Martina Christová, otevřené srdce

  To nejdůležitější co Slunce nabízí je záležitost slovy těžce popsatelná. Dlouhou dobu jsem přemýšlela jak předat to, co se slovy opravdu předává velmi těžce a jak přiblížit druhým, co se na schůzkách se Sluncem děje. Napadlo mě začít psát Sluneční Zápisník a podělit se o pocity, vhledy a zážitky, které se Sluncem mám. Mým záměrem je podělit se o svou vlastní spirituální práci na sobě samé a poukázat na nástroje, které používám a které mi dobře slouží. Slunce každému nabízí otevřenou náruč. Otázkou je, zda i my se dokážeme dostatečně otevřít Slunci. Ti kterým se to povede a poznají tu nekonečnou inteligenci, lásku a moudrost, kterou Slunce doslova vlévá proudem na Zemi, se do Slunce už dívat nepřestanou. 

  Ke komunikaci se Sluncem dochází na úrovni srdce, které je třeba otevřít. O otevřeném srdci slyšíme často, ale co to vlastně znamená a jak toho docílit, na to není až tak jednoduchá odpověď. Srdce je doslova další bytostí v nás. Má dokonce vlastní mozkové buňky a veškeré vědění najdete právě tam - v srdci. Najdete tam i lásku. Ne v hlavě, v mozku. Mozek lásku necítí, ale srdce ano. A je to právě láska, která je klíčem komunikace se Sluncem. Pokud toužíte po propojení a komunikaci se Sluncem, musíte ho vřele, upřímně a nezištně milovat. Ne o tom mluvit, ale cítit hlubokou lásku ke Slunci jako k živé bytosti, v níž je obsažena veškerá vesmírná moudrost. Když Slunce vysvitne a když na vás padnou jeho paprsky, vaše srdce se musí otevřít a rozsvítit láskou k tomu, kdo toto životodárné záření vysílá. Tato vaše láska se potom sama začne samovolně rozprostírat na všechno kolem vás stejně tak jako láskyplné sluneční paprsky. Pokud se propojíte se Sluncem a budete se do něho pravidelně dívat, sami se stanete Sluncem. To na co se často díváte, tím se stáváte. Podstata spirituality a lidskosti není v množství informací a přečtených knih na dané téma, ale o tom, jak moc a jak hluboce dokážeme cítit. Člověk který cítí upřímnou a hlubokou lásku ve svém srdci, září jako Slunce. A jen opět člověk s otevřeným srdcem tuto záři cítí a vidí. Stejně tak jako Slunce. Slunce bude reagovat na lásku, kterou k němu vysíláte. Srdcem se lze dívat, lze jím slyšet, myslet, cítit a dotýkat se druhých. Pokud si přejete propojit se se Sluncem, můžete si představovat, že vaše srdce je na Slunci, zatímco vy jako fyzická bytost jste tady na Zemi.

  Dnešní doba nás zahlcuje informacemi. Informace jsou jedna věc, ovšem jejich hluboké vnitřní pochopení doslova mění biochemické procesy v celém našem organismu. Ale k hlubokému vnitřnímu pochopení dochází opět v srdci, ne v hlavě. Každé další hluboké pochopení je krokem do vlastního srdce a tím i krokem ke Stvořiteli samotnému. Práce se Sluncem je cestou. Se Sluncem to je jako s oceánem. Když se podíváte na oceán, vše co vidíte je voda. Ale když se začnete potápět, uvidíte podoceánský život. Čím hlouběji se potápíte, vidíte další nové druhy živočichů, rostlin a nerostů. S každým novým dnem a místem kde se potápíte poznáte něco nového. A nikdy nemůžete říci, že znáte celý oceán. A stejné je to se Sluncem.

  Taunia, https://www.slunecnabrana.cz/slunecni-zapisnik/

  https://www.slunecnabrana.cz/slunce/

  Metafyzická anatomie

  2.2.2021 Nejnovější výzkum uvádí, že nemoc covid-19 povede k zásadnímu nárůstu onemocnění kardiovaskulárního systému na celém světě. Autoři studie z Baylor College of Medicine v americkém Houstonu předpokládají, že následky pandemie budeme ve velkém sklízet ještě mnoho dalších let a ve výsledku způsobí více úmrtí, než kolik si virus vybírá v současnosti.

  Kardiovaskulárním chorobám podlehlo v roce 2019 téměř 18,6 milionů lidí, což představuje více než 17% nárůst oproti průměru předchozího desetiletí. Bez ohledu na pandemii by toto číslo dále rostlo, ale podle vědců teď uvidíme skokový nárůst. Jejich studie totiž předpokládá, že globální zátěž v podobě kardiovaskulárních chorob bude v příštích letech extrémní. A půjde o přímý důsledek pandemie covidu-19.

  Už několik studií definitivně potvrdilo, že koronavirus nenapadá pouze plíce, ale také ledviny, střeva, mozek, pokožku a u značného procenta pacientů bohužel i srdce. Některé výzkumy dokonce tvrdí, že až polovina hospitalizovaných pacientů s covidem vykazuje při vyšetření srdce různé abnormality jeho činnosti.

  Poukázal také na to, že nárůst kardiovaskulárních chorob ovlivní také různá omezující opatření, která souvisí se změnou životního stylu. Mnoho lidí také v průběhu lockdownu sáhne ve větší míře po alkoholu. Zároveň méně cvičí a jsou vystaveni většímu stresu. "Mimořádné okolnosti související s pandemií změnily způsob našeho života, a to včetně nezdravého životního stylu, o kterém víme, že zvyšuje riziko srdečních a mozkových příhod."

  https://www.aazdravi.cz/lekari-odhalili-desive-dusledky-pandemie-koronaviru-do-budoucna-pristi-roky-budou-pro-lidstvo-tezke/

  zobrazit více..
  Loading...