Otevřené srdce

p>Teze: Naše svobodná vůle spočívá v uzavření nebo otevření srdce (tedy oddělením od kosmického vědomí a nebo naopak, propojením s kosmickým vědomým), kterým proudí rezonance "bezpodmínečné lásky (základní zákon universa)" a propojuje vše v Universu. To je základní princip pro pochopení smyslu života a inkarnací na planetě Zemi.
 • Program: nezasloužím si lásku, štěstí leží často na srdeční čakře (Sid Smutný)

Oxytocin (hormon lásky a důvěry, vzniká v srdci, mozku atd.) snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí

 • Princip svobodné vůle spočívá v tom, že buď otevíráme (proudí láska, světlo, jsme přijímačem) nebo zavíráme (neproudí láska, je tma, strach a nemoci) srdce vše prostupující energii lásky
 • Otevřené srdce je "nejsilnějším transformační nástrojem", kde proudí láska, tam mizí strach, zlo, egoismus a tma.
 • Při zavřeném srdci ztrácíme informační tok lásky (vnitřní sílu a integritu, ovládá nás ego a emoce), důsledkem je strach, ztráta energie, únava, deprese, vnitřní boj a odpojení se svou duší a tím i duchem. Vládne pouze rozum a nastává nerovnováha.
 • Mít otevřené srdce znamená být v pozici pozorovatele (jsme přijímačem, neovládá nás rozum ani emoce, to jsou pouze nástroje, které používáme v dualitě pro svůj osobní růst), věci kolem nás pozorujeme a necháváme je plynou, neposuzujeme je, vnímáme je, snažíme se je pochopit
 • Otevřené srdce (není jen o lásce a posílání lásky srdeční čakrou, nebo někoho milovat) je stav celého organismu (stav bytí rezonance celého těla na úrovní lásky, který je propojen i s astrálním tělem a tím "vylučuje, vytěsňuje strach")

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje). 

 • bez scelené duše (narušené propojení mezi duší a fyzickým tělem způsobené bloky, křivdami, vzorci, programy, strachy, závislostmi, egem atd. - souhrnně můžeme říci karmou) v těle vědomého člověka nelze otevřít srdce, aby jím proudila rezonance lásky

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním (transformací) bloků, strachů, programů a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (i díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Helena Heclová, otevřené srdce (26.9.2020)

 • Již básníci věděli, že srdce je mocným zdrojem vědění (je to jiný zdroj, jak pojímat informace mimo mozek), kdy otevřeme někomu srdce, tak tok informací je daleko silnější. Když zvládneme vyléčení srdce (ze zranění, bloků, závislostí atd.), jeho otevření a neočekávání, tak získáme velké vědění, aniž bychom museli všechno přečíst a studovat.
 • Otevřené srdce (svobodná vůle, kterou máme) je zdrojem odvahy, věrnosti, odhodlání - můžeme někoho vpustit dovnitř a cítit ho, jsme na to mnohem lépe než ten, kdo o lásku usiluje a hledá i kolem sebe. Jak otevřít srdce? zklidníme se - modlitba beze slov a otevřeme se vnímání (myslíme a bytost, Ježíše, Buddhu atd. a necháme ho vstoupit do svého srdce jako svoji krev a budete cítit, jak se vnitřně proměňujeme) a nic neočekáváme, zvětšujeme srdce, pojímáme dotyčného člověka do sebe. Meditace na srdeční čakru není potřeba.
 • Srdce je orgánem a sídlem lásky, centrem krevního oběhu, dodává našemu životu rytmus, city, energii. Srdce je veliký energetický vír, který udržuje naši životní energii a čím víc je otevřené, tím více energie proudí. Láska (stav, kdy jsme otevření, nic si nemyslíme, nehodnotíme, přijímáme, nasloucháme - není blok v proudění energie božské lásky srze nás k i lidem) nás udržuje v proudu a naživu. Otevřené srdce a láska je plynutí, přijímání a zajišťování dalšího proudu, předávání dalších impulsů. Reálné srdce se musí nestále otevírat přicházející krvi, kterou musí i přijmout a pustit dovnitř. Stejně otevíráme láskyplně svoje srdce pouštíme do něj jiné lidi kolem nás. Srdce má přijímat vše, ať je to cokoliv a nic v sobě nemá zadržovat a nechat zase proudit dál. A když se to děje je srdce zdravé, pokud tam něco uvízne co chceme vlastnit, ovládat a bránit, aby si to žilo vlastním životem, protože si to chceme udržet. Tehdy můžeme ztrácet energii a chřadnout. Čím širší a otevřenější srdce, čím více milujeme, tím jsme zdravější a naše fyzické a duchovní srdce je v pořádku. Uzavřenost a stísněnost jsou známkou pravého opaku a probouzí se strach. A kde je strach (je způsoben oddělením od jednoty s Universem), tam chybí zdraví a láska. Tam, kde je zdraví, láska a otevřené srdce není strach, tam proudí energie i vědění. Kde není strach, nemá matrix šanci, protože je tam světlo, které má strach ze tmy.
 • Tam kde je otevřené srdce, tam není strach, je tam energie, vědění a intuitivní vědění. Tam kde není strach, tam nemá temná síla šanci. 
 • Otevřené srdce je největší nebezpečí pro temné entity a "nejsilnějším transformační nástrojem"
 • Otevřené srdce neznamená, že tomu komu otevíráme srdce, tak ho milujeme - nejsme však do něho zamilovaní. Ale více ho vnímáme, věnujeme mu pozornost, nechceme ho manipulovat, měnit, využít nebo vytěžit. Uděláme mu prostor a necháme ho projevit se v celé jeho šíři. Tak se můžeme propojit s kýmkoliv, ale také ho propustit. Když nemáme očekávání (iluze), tak nás nemůže nikdo zranit - proudí jako krev srdcem.

Taunia Atiriamin / Martina Christová, otevřené srdce

To nejdůležitější co Slunce nabízí je záležitost slovy těžce popsatelná. Dlouhou dobu jsem přemýšlela jak předat to, co se slovy opravdu předává velmi těžce a jak přiblížit druhým, co se na schůzkách se Sluncem děje. Napadlo mě začít psát Sluneční Zápisník a podělit se o pocity, vhledy a zážitky, které se Sluncem mám. Mým záměrem je podělit se o svou vlastní spirituální práci na sobě samé a poukázat na nástroje, které používám a které mi dobře slouží. Slunce každému nabízí otevřenou náruč. Otázkou je, zda i my se dokážeme dostatečně otevřít Slunci. Ti kterým se to povede a poznají tu nekonečnou inteligenci, lásku a moudrost, kterou Slunce doslova vlévá proudem na Zemi, se do Slunce už dívat nepřestanou. 

Ke komunikaci se Sluncem dochází na úrovni srdce, které je třeba otevřít. O otevřeném srdci slyšíme často, ale co to vlastně znamená a jak toho docílit, na to není až tak jednoduchá odpověď. Srdce je doslova další bytostí v nás. Má dokonce vlastní mozkové buňky a veškeré vědění najdete právě tam - v srdci. Najdete tam i lásku. Ne v hlavě, v mozku. Mozek lásku necítí, ale srdce ano. A je to právě láska, která je klíčem komunikace se Sluncem. Pokud toužíte po propojení a komunikaci se Sluncem, musíte ho vřele, upřímně a nezištně milovat. Ne o tom mluvit, ale cítit hlubokou lásku ke Slunci jako k živé bytosti, v níž je obsažena veškerá vesmírná moudrost. Když Slunce vysvitne a když na vás padnou jeho paprsky, vaše srdce se musí otevřít a rozsvítit láskou k tomu, kdo toto životodárné záření vysílá. Tato vaše láska se potom sama začne samovolně rozprostírat na všechno kolem vás stejně tak jako láskyplné sluneční paprsky. Pokud se propojíte se Sluncem a budete se do něho pravidelně dívat, sami se stanete Sluncem. To na co se často díváte, tím se stáváte. Podstata spirituality a lidskosti není v množství informací a přečtených knih na dané téma, ale o tom, jak moc a jak hluboce dokážeme cítit. Člověk který cítí upřímnou a hlubokou lásku ve svém srdci, září jako Slunce. A jen opět člověk s otevřeným srdcem tuto záři cítí a vidí. Stejně tak jako Slunce. Slunce bude reagovat na lásku, kterou k němu vysíláte. Srdcem se lze dívat, lze jím slyšet, myslet, cítit a dotýkat se druhých. Pokud si přejete propojit se se Sluncem, můžete si představovat, že vaše srdce je na Slunci, zatímco vy jako fyzická bytost jste tady na Zemi.

Dnešní doba nás zahlcuje informacemi. Informace jsou jedna věc, ovšem jejich hluboké vnitřní pochopení doslova mění biochemické procesy v celém našem organismu. Ale k hlubokému vnitřnímu pochopení dochází opět v srdci, ne v hlavě. Každé další hluboké pochopení je krokem do vlastního srdce a tím i krokem ke Stvořiteli samotnému. Práce se Sluncem je cestou. Se Sluncem to je jako s oceánem. Když se podíváte na oceán, vše co vidíte je voda. Ale když se začnete potápět, uvidíte podoceánský život. Čím hlouběji se potápíte, vidíte další nové druhy živočichů, rostlin a nerostů. S každým novým dnem a místem kde se potápíte poznáte něco nového. A nikdy nemůžete říci, že znáte celý oceán. A stejné je to se Sluncem.

Taunia, https://www.slunecnabrana.cz/slunecni-zapisnik/

https://www.slunecnabrana.cz/slunce/

Metafyzická anatomie

zobrazit více..
Loading...