Les

p>Zhruba 72 % českých lesů je totiž tvořeno jehličnany (50,3 procenta všech českých stromů pak tvoří smrky) a pouze 27 % představují listnaté stromy. Přirozená skladba lesů je přitom naprosto jiná, mělo by mít dvojnásobnou populaci buků, o 15 procent méně smrků a čtyřnásobek jedlí. Zelená střecha Evropy - Šumava a Bavorský les (smrčiny, buky a jedle)

Těžba dřeva Česko

Lesníci v roce 2018 v Česku vytěžili rekordních 25,7 milionu metrů krychlových dřeva. Většina z poražených stromů přitom padla v rámci takzvané nahodilé těžby, kdy je dřevo stromu poškozeno. 

Způsoby těžby dřeva můžeme zjednodušit na dvě hlavní kategorie - plánovaná a nahodilá.

  • Mezi lety 1950 a 2018 stoupla těžba dřeva na území Česka více než trojnásobně.  
  • Mezi nejhorší kalamity v dějinách českého lesnictví patří například orkán Kyrill v roce 2007. "V roce 2007 proto 85 procent těžby představovala těžba živelní, která měla za úkol odklidit následky této přírodní katastrofy.  
zobrazit více..
Loading...