Jak velké jsou zásoby vody a jak rychle se doplňují?

Jak velké jsou zásoby podzemní vody a jak rychle se doplňují?

Voda je samozřejmou a zdánlivě běžnou součástí našeho života. Zejména podzemní voda má pro člověka velký význam jako voda pitná, než se však dostane na místo spotřeby v našich domácnostech, má před sebou dlouhou cestu. Dlouhou, zajímavou a někdy ne zcela probádanou. Poodhalme tajemství této cesty a nahlédněme do nitra hornin, kudy podzemní voda putuje. I voda ve vašem vodovodním kohoutku má jistě za sebou zajímavou cestu. Zkuste se někdy vypravit k místům, odkud k vám mohla dotéct... 

Na tyto otázky odpovídá projekt Rebilance zásob podzemních vod, financovaný z operačního programu životní prostředí - inventura podzemních vod. 

 • Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. 

Mezi momentem, kdy se voda vsákne, a chvílí, kdy doputuje do hluboké podzemní vrstvy, je velké, i mnohaleté zpoždění. Stoupání nebo klesání hladin, které někde vidíme, může být důsledkem let, která už jsou dávno za námi," řekl Hydrolog Zrzavecký, více

 • v několika oblastech země už hlubinné vrty využíváme nadoraz, bez rezervy (2019 úvalech podél dolních toků řek Moravy a Dyje)., dnes využíváme dokonce větší množství vody, než jsou schopné dlouhodobě poskytovat.

Podzemní vody v Česku

 • zásoby podzemní vody vznikaly 1000 roků
 • 50 % pitné vody čerpáme v podzemních zdrojů
 • čerpáme více vody, než co je schopno se přirozeně doplnit, žijeme na dluh
 • pro průběžné doplňování vody je vhodný tzv. dlouhodobý rovnoměrný při kterém by bylo více času, aby se tekutina vsákla

Proč se podzemní voda nestačí doplňovat?

Když zaprší teď ve vegetační sezoně, tak například louky a lesy vodu dokážou využít na svůj růst, na transpiraci (vypařování vody povrchem rostlin, převážně listy) a do podzemních vod se z deště moc nedostane. Kdyby významněji pršelo v říjnu, listopadu nebo prosinci, pak by se rezervoáry vody začaly doplňovat. (prof. RNDr. Jakub Hruška CSc 17.6.200) více

 • střídání extrému sucha a povodní, způsobené nejen klimatickými změnami) doplňování podzemní vody neprospívá
 • v úhrnu nám chybí cca roční deficit srážek což je cca 400-700 mm vody
 • narušené přirozené vsakování vody způsobené těžkou technikou, chybějící biohmota (mikrobiom) v půdě včetně mykorhizy
 • snížila se zádržní schopnost půdy díky erozi, zástavbě krajiny, vysušením půdy a dalším faktorů
 • intenzivní deště s velkými kapkami, které se téměř nevsakují a voda odtéká z krajiny
 • pro doplnění podzemní vody je nejvhodnější sníh, který díky oteplování chybí
 • díky stále se prohlubujícím vrtům, díky nedostatku vody se narušují nepropustné vrstvy půdy a tím voda odtéká těmito vrstvami
 • narušený malý vodní cyklus
 • obnova původního rázu krajiny, obnovování mezí, remízků, alejí nebo větrolamů, rozdělení velkých lánů po
 • oteplování, sucho způsobují vyšší teploty půdy a tím i větší a rychlejší odpad (s vyšší teplotou roste odpar a pokud není vegetace, která tomuto procesu brání, se zvyšuje sucho v krajině - po dešti je za několik hodin půda suchá
 • voda se téměř nevsakuje do podzemí v době vegetační aktivity rostlin, které ji zadržují. Další nepříjemnou zprávou je, že se toto vegetační období prodlužuje a jsou mírnější zimy bez sněhu, který je hlavním doplňujícím činitelem podzemní vody
 • proces doplňování podzemní vody je zdlouhavý proces, který trvá i desítky roků
 • způsobe péče a o půdy, který je postaven pouze na braní (těžba dřeva, sklízení plodin), kdy do půdy nevracíme zpět bioslužku (hnůj, tlející stromy v lesích atd.), jen přispívá k degradaci a půdy a její schopnosti zadržovat vodu. Již mim žijeme na ekologický dluh planety Země

Voda ze srážek putuje trojí cestou :

 • povrchová voda, stéká po povrchu mimo spadové území
 • podzemní voda, dlouhodobě se ukládá na spadovém území
 • ledovcová voda

Jak poznáte po prudkem dešti, zda je voda podzemní nebo povrchová?

pomůže vám k tomu obyčejný teploměr, pokud je voda chladnější než cca 9°C, pak se jedná o pramen (podzemní voda). Ale naopak v zimě louže a dešťová voda zamrzají, ale z pramenů vyvěrá voda i za mrazů.

Zdroj Česká geologická služba

Zásoby podzemní vody ve světe:

V oceánech je soustředěno skoro 97 % veškeré vody. Průměrná salinita mořské vody je 35 ‰. Pod zemským povrchem se ukrývá asi 25 % sladké pevninské vody, nezahrnujeme-li ledovce tak až 97 %. Přehradní nádrže akumulují nyní pětkrát více vody než koryta všech světových řek.

 • Odhaduje se, že v roce 2025 bude trpět kritickým nedostatkem vody více než dvě a půl miliardy lidí. 
 • Už dnes se ve světě spotřebovává více vody, než je příroda schopna doplnit. 

Každý rok podle lékařských statistik umírá ve světě více než pět milionů lidí na choleru, úplavici, schistosomózu, tyfus či další nemoci způsobené znečištěnou vodou nebo nedostatkem hygieny. 

Podle studie hydrologů nyní kvůli odčerpávání spodních vod vysychá až 21 % světových toků. Za třicet let to může být 80 %

Zvyšující se spotřeba podzemních vod představuje tikající bombu. Žízeň lidí a čerpání vody pro všechny jejich aktivity pomalu ale jistě vysušuje rozsáhlé oblasti Země. Poslední studie hydrologů uvádí, že bod obratu, tedy překročení limitu životního prostředí, už postihl 15 až 21 % všech povodí na světě. 

Nebudeme-li ale se současnou situací něco dělat ihned a čerpání podzemních vod bude pokračovat v současných hodnotách, plocha postižených povodí do roku 2050 překročí tento limit na 42 až 7 % jejich plochy. více

21.7.2020 Rok 2020 se zřejmě zaryje lidem do paměti. Kromě nepříjemné koronakrize zažívají letos také Češi oproti posledním rokům netradičně chladné a deštivé počasí. Zatímco v posledních letech trápilo českou krajinu sucho a ještě letos v dubnu psaly novinové titulky o nejhorší situaci za posledních 500 let, je již v červenci většina podzemních vod v normálu. Výmluvný je taky fakt, že průměrná měsíční teplota byla v červnu skoro o pět stupňů nižší než vloni.

https://echo24.cz/a/SadPx/zvlastni-rok-2020-cesko-je-takrka-bez-sucha-naplnila-se-i-vetsina-pozemnich-vod?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=knCYPlGyHtd-202007212053&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

zobrazit více..
Loading...