Kvantový počítač

p>Zařízení, které v operacích s daty využívá fenomény známé z kvantové mechaniky, jako je například superpozice nebo kvantové provázání. Na rozdíl od základních binárních prvků klasických počítačů (bitů), které představují buď nuly, nebo jedničky, mohou kvantové bity (qubity) reprezentovat obojí současně - to je právě princip superpozice. Spojením qubitů pomocí kvantového provázání se počet stavů, které mohou reprezentovat, zvyšuje exponenciálně, což umožňuje okamžitý výpočet milionů možností.
  • na konci loňského září prohlásil Google, že dosáhl kvantové nadřazenosti tím, že sestavil první kvantový počítač, který je schopný provést složitější výpočty než dnešní nejvýkonnější superpočítače.  

Většina kvantových počítačů, včetně těch vyvinutých společnostmi IBM a Google, je postavena na supravodivých kvantových bitech (qubitech), které využívají superchlazené obvody. Google a IBM se pro vývoj kvantových počítačů spokojily s vývojem transmonů, tedy supravodivých qubitů v pevném skupenství. Ty ale k fungování vyžadují extrémně nízké teploty (téměř na úrovni absolutní nuly), vykazují značné proměnlivosti a svůj kvantový stav nedokážou udržovat úplně stabilně 

Kvantový počítač Honeywell 

Kvantový počítač Honeywellu, který sestrojil tým sta vědců, inženýrů a vývojářů, přichází s jinou technologií, tzv. iontovými pastmi, které drží ionty - tedy qubity počítače - na místě s elektromagnetickými poli. Supravodivé kvantové čipy jsou rychlejší, ale iontové pasti jsou přesnější a déle udrží svůj kvantový stav.

  • plánuje svou kvantovou technologii do tří měsíců zpřístupnit klientům prostřednictvím cloudové služby Microsoft Azure. Podle prohlášení společnosti bude nový počítač až dvakrát výkonnější než ty, které sestavila konkurence.  
  • Honeywell také tvrdí, že umí kvantový výpočet pozastavit, přečíst stav qubitů a pak obnovit výpočet jiným způsobem v závislosti na dosud zjištěných výsledcích. To by umožnilo v polovině výpočtu vykonat něco jako podmiňovací příkaz, což je základní řídicí struktura programovacích jazyků, která umožňuje provést zdrojový kód v závislosti na logickém vyhodnocení určitého výrazu. 
  • Honeywell spolupracuje se společnostmi JPMorgan a Microsoft, které budou poskytovat kvantové výpočetní algoritmy a obecné počítačové know-how.
  • počítač bude dvakrát výkonnější než Q System One, který sestrojila společnost IBM 

25.12.2020 Kvantovou teleportaci lze chápat jako řízený přenos informací mezi qubity (kvantové ekvivalenty počítačových bitů). Vědci poprvé nyní prokázali kvantovou teleportaci na dálku. Přenos mezi qubity trumfne i rychlost světla.

Probíhal na vzdálenost přesně 43,5 km, což vytvořilo základ pro kvantovou internetovou službu, která by jednoho dne mohla způsobit revoluci ve výpočetní technice. Kvantové komunikační systémy jsou rychlejší a bezpečnější než běžné sítě. Používají většinou spíše fotony než počítačový kód, který je možné prolomit.

Jejich vývoj se ale opírá o špičkovou vědeckou teorii, která transformuje naše chápání toho, jak počítače fungují. V kvantovém internetu jsou informace uložené v qubitech převáděny nebo teleportovány na velké vzdálenosti prostřednictvím zapletení. Zapletení je jev, při kterém jsou dvě částice spojeny takovým způsobem, že informace sdílená s jednou je zároveň sdílena s druhou ve stejnou dobu. Znamená to, že kvantový stav každé částice je závislý na stavu druhé částice, i když jsou odděleny velkou vzdáleností.

Kvantová teleportace je přenosem kvantových stavů z jednoho místa do druhého. Tento přenos je ale vysoce citlivý na prostředí. Jeho kvalita může velmi snadno narušit věrnost teleportace. Prokázání teorie v praxi by proto bylo technologicky náročné.

Technologie má zatím před sebou ověření mimo laboratorní testy. Už ale existují plány, jak budou politici tuto technologii využívat. Například americké ministerstvo energetiky doufá, že vybuduje kvantovou síť mezi svými laboratořemi napříč státy. Síla kvantového počítače běžícího na kvantovém internetu překročí rychlost současných nejsofistikovanějších superpočítačů na světě asi 100 bilionkrát.

https://techfocus.cz/pc-notebooky/2725-vedci-z-nasa-dosahli-kvantove-teleportace-na-vzdalenost-44-kilometru-vznika-novy-kvantovy-internet.html?<br>

10.3.2020 Americká společnost Honeywell oznámila, že sestavila nejvýkonnější počítač na světě, který má být údajně až dvakrát rychlejší než stávající výrobky konkurence. Honeywell využil takzvaných iontových pastí, které za pomoci elektromagnetického pole uvězňují ionty v prostoru tak, aby co nejméně vzájemně působily s okolím. Dochází tak k delšímu udržení kvantového stavu. 

zobrazit více..
Loading...