Josef Zezulka

Josef Zezulka

Josef Zezulka (30. března 1912 (3.3.4), Brno - 13.12.1992 (4.3.3), je český filosof, léčitel propagující biotroniku, nejznámějším dílem je Filosofie Bytí, kde se zabývá zejména vznikem a životem vesmíru, vývojem bytosti, karmou, vegetariánstvím a životní energetikou. Žákem a pověřeným pokračovatelem BIOTRONIKY je Tomáš Pfeiffer, který říká, biotronika nenahrazuje medicínu, ale chce se starat právě o oblast vitálních sil, kde klasická medicína selhává

 • v roce 1982 v rámci Psychoenergetické laboratoře profesora Kahudy provádí výzkum léčby biotronikou v nemocnici ve Vimperku
 • rovnováha a vývoj- základ
 • člověk dokáže život zničit, ale nedokáže ho vytvořit (kromě svého potomka) a proto by měl chránit vše živé a neubližovat

Josef Zezulka, filosofie Bytí:

Jeho filosofie Bytí zahrnuje širokou škálu filozoficko-náboženských jevů. Zabývá se také kosmologií a biofyzikou. Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě (obdoba TAO, JIN a Jang). Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky, které jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí čtyřka). Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne. V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.

Bytost se vyvíjí, přetváří do vyšších a vyšších druhů. Přerozování (reinkarnace) je nedílnou součástí nauky, stejně jako tzv. Zákon odrazu, kterému Indové říkají Karma. Říká, že cokoli bytost učiní, totéž se k ní vrátí, obyčejně v příštím životě (dalo by se říci: co vyzařuješ, to přitahuješ, odpovědnost za své konání). Postupem času vznikají nové a nové vývojové druhy. Zvláštností v jeho pojetí je, že se nezastavuje u člověka, ale tvrdí, že po člověku přijde jednou vyšší druh, a pak ještě vyšší a tak dál a dál. Celý cyklus se má završit splynutím s Bohem - Podstatou. Zdůrazňuje také planetární cykly, např. Platónský rok (precese), který trvá cca 25.920 let - na jeho předělech prý vzniká krizové období a v jednom takovém nyní právě žijeme (přechod z dostředivého cyklu do odstředivého), a proto právě ty nepokoje a hrůzy ve světě. Nyní žijeme z pohledu kosmického platónského roku ve věku Vodnáře 2 020-4 180 n.l

V nauce je velký důraz kladen na vegetariánství, rozšiřuje pojem Nezabiješ na všechna zvířata. Nedílnou součástí je přemýšlení nad smyslem života, který je podle Josefa Zezulky Být kladnou složkou Tvůrčího díla. Čas je další veličina, kterou předkládá: čas v podstatě neexistuje, vše je stále, trvá. Jen my svým vědomím jak prožíváme život, tak jsme do času pevně zapojeni. Myšlení rozděluje na rovnocenné části: víru (intuici) a vědění (rozum). Je chybou jen věřit, je chybou jen rozumovat. Ideálem je rovnováha - kalagátie (kalokagathia, ideál rytířství)

Zákon Bytí nejsou dvě zákonitosti, ale pouze jedna s dvěma protilehlými póly (např. dobro a zlo, noc a den, víra a vědění), skládejme dvojnost (polaritu) do jednoty, protože v tom je cesta i cíl. Ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění. Dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání. Poznávej zákonitosti, buď kritický a budeš blíže pravdě. Duchovní vývojová cesta je jen jedna: měnit sebe, svůj názor, svůj postoj k životu a všemu živému. Aby ses mohl správně měnit, musíš pravdivě poznávat a také poznávané správně hodnotit, abys nevzal poškozené. Pak nebudeš odkázán na slepou víru, ale budeš vědět.

Podstata (Bůh), ze které vzniklo vše co jest dělením. Vznikla tak hmota, duch a vitalita, která prostupuje a oživuje prvé dvě. Hmota, duch i vitalita jsou tvořeny 4 základními prvky (pulsují), které jsou (tzv. Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace) :

 • dostředivost E (já, egoismus, pán tvorstva a planety, živel země, skupenství tuhé), Býk, Kozoroh, Panna - žlutá
 • odstředivost I (altruismus, nesobecká, živel vzduchu, skupenství plynné) Vodnář, Váhy, Blíženci - modrá
 • chlad U (klid, zastavení, uvolnění, živel vody, skupenství kapalné) Ryby, Štír, Rak - zelená
 • žár A (vzruch, nadšení, živel oheň, je schopno měnit všechna skupenství) Beran, Střelec, Lev - červená
 • O oddělila se od podstaty, kde není čas - bílá
 • IE - O - UA;
 • dostředivost a odstředivost jsou body zlomu a teplo a chlad jsou body obratu

Vše podléhá stejným přírodním zákonům. Cykly (pendlování) jsou ve všem - v dechu člověka, v dechu planety (střídání ročních období), ale i v tzv. dechu vesmíru, kdy se ve vesmíru cyklicky pravidelně střídají 4 fáze. My se nyní nacházíme ve fázi dostředivé a klidové, kdy vše chladne (E -U Býk - Ryba). V této fázi se prošla hmota a duch a vznikla tak prvá bytost, prvé jsem.

 • nyní jsme ve věku Vodnáře a první fázi Vodnář (I-I odstředivost - odstředivost) živel vzduchu

precesní rok (24 000 roků) se dělí na 4 části po 6 000 letech (a ty se dělí na 3 části po 2000 letech), celkem tedy 12 znamení zvěrokruhu (měsíců)

 • rovnováha vědomí a víry

Josef Zezulka: Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi nimi), probíhá neustálé rytmické pulzování, (např. tep srdce, rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, pulzace vesmíru atd.) rytmické pulsování se projevuje všude, kde je život 

https://www.dub.cz/cs/josef-zezulka-byti-zivotni-filosofie-13-ctyri-zviretnikove-ery

Zezulka: 4 základní síly - tvůrčí čtyřka: dostředivost a odstředivost, žár a chlad 

Tvůrčí čtyřka IEAU, které lze vyjádřit barvou, zvukem, silově, skupenstvím - vždy je to vibrace

zobrazit více..
Loading...