5 kroků jako prevence před krizí s vodou

5 kroků jako prevence před krizí s nedostatkem vody (vodní války)

Zvýšený nedostatek vody po celém světě povede k válce mezi státy, proto je důležité budovat struktury nezbytné k tomu, aby voda vedla spíše k míru a prosperitě než k válce.

Co může být příčinou vodních válek?

  • Cyklování na vodě bude v budoucnu méně předvídatelné. Například měnící se klima vytvoří více sucha a povodní častěji na více místech. 
  • Klíčové je přemýšlet, jak může voda přispět k míru a stabilitě, nebo naopak pomoci destabilizovat zranitelné země a regiony po celém světě. Voda je nezbytná pro všechny lidské činnosti.
  • Pokud není dostatek vody jak v množství, tak kvalitě, společnost se může začít rozpadat a konflikt se stává nevyhnutelným.

1. Ocenění vody - pokud se vodě nepřiřadí tržní cena, bude se nadále o této nejcennější komoditě uvažovat jako o nevyčerpatelném zdroji a realita o skutečné zásobě vody bude ignorována. Státy jako Kalifornie proto musí měřit, kolik jí je ve skutečnosti využíváno. Bez dat nelze cenu vody určit.

2. Zpřehlednění vodního hospodářství - systém týkající se hospodaření s vodou musí být přehledný. Musí být jasné, kdo které zásoby spravuje, jaká je cenotvorba.

3. Kontrola konzumace - nejdříve je potřeba, aby stát určil základní cenu za vodu do určitého množství. Za vodu vyčerpanou nad toto množství by cena měla stoupat, což dá jasný signál lidem, že voda je vzácná. Stát by měl také investovat do marketingové kampaně, která bude lidi vzdělávat o vzácnosti vody jako komodity.

4. Inovace - poté co je voda oceněna a ovládána, může stát implementovat nové technologie, aby maximalizoval schopnost vodu využívat tak jako například v Izraeli.

5. Recyklace - stát musí investovat do recyklace vody a využívat v zemědělství odpadovou vodu. Čím více se budou lidé snažit napodobovat vodní cyklus přírody, tím více vody ušetří.

více

zobrazit více..
Loading...