Populismus

Populismus

Populismus v politice (z latinského výrazu populus - lid) je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že vládnoucí skupiny nehájí či přehlíží jeho zájmy. Populismus využívá dva základní termíny - lid a elitu. Pomocí těchto označení dělí společnost na dvě stejnorodé části. Lid je charakterizován jako zcela dobrý a politika by měla být vyjádřením jeho obecné vůle. Elita je naopak inherentně zlá a zkorumpovaná. Elita sleduje jen své vlastní zájmy, nenaslouchá lidu a naopak jej připravuje o jeho práva. Pojem lid má v sobě zahrnovat obyčejné lidi, elita na druhou stranu představuje dosud vládnoucí vrstvu, kterou se populisté snaží zdiskreditovat, svrhnout a nastoupit na její místo, ale podle svého názoru v lepší podobě a na rozdíl od elity naslouchající lidu a jeho vůli. Přestože lid i elita mají stejné zájmy a hodnoty, liší se ve svých morálních zásadách. Lid i elita tak stojí proti sobě.

  • populismus je NÁSTROJ, KTERÝ SE POUŽÍVÁ VE VOLEBNÍ KAMPANI

Politoložka Lenka Buštíková: populismus je ideologie, která parazituje s jinou ideologií nebo s jinými problémy, takže se na něco přichytí

  • ekonomický populismus (např. v latinské Americe Hugo Cháves atd.)
  • populismus spojený s xenofobií a nacionalismem (nyní v USA, východní a střední Evropa)
  • technokratický populismus (je akcentována jiná technologie moci, nyní v Česku, lídr slibuje, že bude stát řídit jako firmu)

Populismu se trefuje do potřeb a požadavků lidí, používá zkratkovitost, rychlé sliby, nejde se do hloubky

Expert na populismus Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. z Masarykovy univerzity

zobrazit více..
Loading...