Digitální globalizace

p>Proces začal před rokem 2000 (vznikem www.), zrychlil po roce 2008 a nyní dochází přímo k explozi moderních technologií s využitím robotů, strojového učení a umělé inteligence. To jsou ideální podmínky pro digitální globalizaci (nejvyšší fáze kapitalismu 21. století), je o proces, kdy díky digitálnímu kolonialismu 21. století bude zasažena veškerá populace (tedy nepůjde o lokální ostrůvky kolonizovaných zemí, ale jde o totální kolonizaci veškeré populace díky moderním technologiím, robotů, umělé inteligenci atd.)

Vývoj a hlavní znaky digitální globalizace:

 • klíčovými hráči jsou nadnárodní technologické firmy, které postupně získávají moc (ekonomickou v první fázi, následné finanční a potom politickou - mocenskou) s cílem vytvořit nadnárodní digitální virtuální státy (DVS), již nyní sbírání a akumulují data o veškeré populaci na planetě (do zlatého rybníku)
 • národní státy jsou zatížené nesplatitelnými dluhy a technologické firmy hromadí zásoby hotovosti a čekají na vhodnou příležitost (koronavirová pandemie, ekonomická krize, krachy firem a států)
 • tradiční rozdělení sfér vlivu mezi západem a východem, čeká nás globální transformace (nový globálním lídrem se může stát Čína, nebo skupina či jedna z technologických firem) - transformační bod zlomu
 • svět se rychleji přesouvá do virtuální reality (rozvoj digitálních služeb) - zábava, filmy, hry, turistika, zážitky atd., bude více využívat moderní technologie
 • začala invaze technologií (kanceláře, medicína, doprava, komunikace, obchod atd.) a jejich masové propojování (sofistikovaný sběr dat ze všech aplikací a technologií) se vším co může komunikovat po síti
 • řídící centrum ("NADČLOVĚK", digitální diktátor) bude monitorovat a řídit život na planetě z oběžné dráhy (např. projekt Starlink - Elon Musk a jeho vylepšený křemíkový člověk (Homo technologicus) propojený s počítačem a dalšími technologiemi)
 • přesun z globalizace na lokalizaci (využití robotů, 3D tisku, moderních technologií s cílem omezit nezávislost zejména na Číně) je realizováno pod kontrolou nadnárodních globálních firem (dochází ke koncentraci moci globálních technologických firem), tento model řízení nazývám Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem
 • digitální globalizace (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem) povede k degradaci diverzity (různosti) na všech úrovních (včetně člověka jako lidské bytosti, rodiny, národa atd.), důsledkem bude transformační bod zlomu
 • Nástup sdílené společnosti - sdílené dopravní prostředky (auta), spotřební zboží, pracovní místa, bydlení, školství atd.
 • Pokles důvěry mezi lidmi (nárůst polarizace, podvodů, manipulací, dezinformací, rozklad státu a rodiny atd.)
 • Digitální koncentrační tábory, které tu máme již dnes, povedou k redukci obyvatel

11.12.2020 Potřebujeme dohled nad daty, jinak algoritmy a umělá inteligence podkopou důvěru v demokracii a instituce, říká expert. V otázce regulace digitálních dat, kterými disponují velcí hráči jako Facebook, Google nebo Apple, byly uplynulé týdny bohaté na události. Velká Británie oznámila plán na vytvoření nového regulačního orgánu, který by dohlížel na konkurenci mezi internetovými firmami. Ještě předtím představila Evropská komise svůj návrh zákona o správě dat (Data Governance Act), který je součástí širší snahy o regulaci digitálního prostředí. Svůj vlastní plán v listopadu oznámila i Čína. A ve středu přišla z USA dosud nejzávažnější právní hrozba pro Facebook: tamní úřady největší sociální síť zažalovaly kvůli porušování soutěžních pravidel a de facto ji chtějí zbavit Instagramu a WhatsAppu.

 • Podle Dalibora Vavrušky, bývalého hlavního stratéga pro digitální konektivitu v londýnské Citigroup, je nyní v sázce dokonce západní demokracie. Pravidla datové kontroly a etiky jsou nutná zejména proto, že se na nás chystá nástup umělé inteligence, kterou velké technologické firmy mohou zneužít.
 • Vavruška volá po takzvané datové suverenitě, tedy právu jednotlivých zemí udržet si kontrolu nad určitými citlivými daty, například spojenými s identitou lidí.
 • Provozovatelé technologií navíc budou tlačit na spotřebitele, aby souhlasili s věcmi, kterým nerozumí. Nástup algoritmů, které už teď určují náš přístup ke každodenním zprávám, mění svobodný tok informací na tok dezinformací. Takzvaný fact checking ale pak u lidí vyvolává obavy z orwellovského Ministerstva pravdy.
 • Datové technologie již dnes ovlivňují postavení lidí ve společnosti, jejich chování a bezpečnost. V kombinaci s umělou inteligencí mají ohromnou moc. Izraelský historik a filozof Yuval Harari je nedávno přirovnal ke zbraním. Systém řízení naší společnosti na nástup takhle mocných technologií není připraven. Musíme omezit nakládání s nimi, abychom ochránili naši společnost. Zároveň ale musíme chránit vlastnictví dat a ctít volnost obchodu, abychom využili jejich potenciál.
 • Některé mantinely se i tady musí nastavit dopředu, stejně jako to děláme u zbraní nebo léků. Pokud se tak nestane, vliv digitálních technologií a byznysové a jiné zájmy s nimi spojené nás mohou přerůst a ztratíme možnosti je kontrolovat. To by mohlo podkopat důvěru v zavedené instituce - v demokracii, svobodu, v národní státy, pracovní trh a podobně.
 • Zaprvé, firmy jako Google nebo Facebook na internetu původně koncipovaném v duchu decentralizace a neziskovosti začaly nabízet čím dál víc centralizované ziskové služby. Zadruhé, začaly provádět obří sběr a analýzu uživatelských dat, což uživatelům nemuselo být vždy jasné. Za třetí, Google a Apple ovládly trh s operačními systémy pro chytré telefony, což jim také dává mnoho exkluzivních dat. To samozřejmě omezilo spotřebitelské volby v otázkách soukromí a použití těchto dat. Je tu ale i další jev. Spotřebitelé se čím dál víc stávají závislými na konkrétních datových platformách. Jenže některé velké technologické firmy jsou placené za to, že ovlivňují chování uživatelů. Filtrováním informací prakticky omezují svobodnou vůli.
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66857370-data-jsou-jako-zbrane-musime-omezit-nakladani-s-nimi-abychom-ochranili-spolecnost-rika-expert<br>
zobrazit více..
Loading...