Digitální globalizace

p>Proces začal před rokem 2000 (vznikem www.), zrychlil po roce 2008 a nyní dochází přímo k explozi moderních technologií s využitím robotů, strojového učení a umělé inteligence. To jsou ideální podmínky pro digitální globalizaci (nejvyšší fáze kapitalismu 21. století), je o proces, kdy díky digitálnímu kolonialismu 21. století bude zasažena veškerá populace (tedy nepůjde o lokální ostrůvky kolonizovaných zemí, ale jde o totální kolonizaci veškeré populace díky moderním technologiím, robotů, umělé inteligenci atd.)

Vývoj a hlavní znaky digitální globalizace:

 • klíčovými hráči jsou nadnárodní technologické firmy, které postupně získávají moc (ekonomickou v první fázi, následné finanční a potom politickou - mocenskou) s cílem vytvořit nadnárodní digitální virtuální státy (DVS), již nyní sbírání a akumulují data o veškeré populaci na planetě (do zlatého rybníku)
 • národní státy jsou zatížené nesplatitelnými dluhy a technologické firmy hromadí zásoby hotovosti a čekají na vhodnou příležitost (koronavirová pandemie, ekonomická krize, krachy firem a států)
 • tradiční rozdělení sfér vlivu mezi západem a východem čeká globální transformace (nový globálním lídrem se může stát Čína nebo skupina či jedna z technologických firem) - transformační bod zlomu
 • svět se rychleji přesouvá do virtuální reality (rozvoj digitálních služeb) - zábava, filmy, hry, turistika, zážitky atd., bude více využívat moderní technologie
 • začala invaze technologií (kanceláře, medicína, doprava, komunikace, obchod atd.) a jejich masové propojování (sofistikovaný sběr dat ze všech aplikací a technologií) se vším co může komunikovat po síti
 • řídící centrum ("NADČLOVĚK", digitální diktátor) bude monitorovat život na planetě z oběžné dráhy (např. projekt Starlink - Elon Musk)
 • přesun z globalizace na lokalizaci (využití robotů, 3D tisku, moderních technologií s cílem omezit nezávislost zejména na Číně) je realizováno pod kontrolou nadnárodních globálních firem (dochází ke koncentraci moci globálních technologických firem), tento model řízení nazývám Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem
 • digitální globalizace (kontrolovaná společnost se sociálním bonusem) povede k degradaci diverzity (různosti) na všech úrovních (včetně člověka jako lidské bytosti, rodiny, národa atd.), důsledkem bude transformační bod zlomu
 • Nástup sdílené společnosti- sdílené dopravní prostředky (auta), spotřební zboží, pracovní místa, bydlení, školství atd.
 • Pokles důvěry mezi lidmi (nárůst podvodů, manipulací, dezinformací atd.)
 • Digitální koncentrační tábory, které tu máme již dnes, povedou k redukci obyvatel
Loading...