Vývoj po průmyslové revoluci

Vývoj po průmyslové revoluci

V roce 1712 navrhl Thomas Newcomen první použitelný atmosférický parní stroj. V roce 1765 James Watt zásadně vylepšil jeho efektivitu a zažehl tím skutečný věk parních strojů. Richard Trevithick o 37 let později postavil první lokomotivu. Začalo století páry.

 • parní stroj dokáže přeměnit vodu v páru a její tlak následně přetvořit v mechanický pohyb.
 • období od roku 1800 se nazývá stoletím páry (po roce 1830 končila Malá doba ledová, nastalo oteplení a lidská populace se začala masově šířit z 1 miliardy na 7,7 miliardy)
 • schopnost ekonomického myšlení a cílení na zisk. Právě to je motorem moderní společnosti, protože díky tomu vzniká konkurence a také tlak na inovace.  

Průběh průmyslové revoluce

První průmyslovou revolucí nazýváme období mezi léty 1770 a 1830, kdy proběhl v Anglii jako v první zemi na světě hospodářský rozmach, během kterého došlo jak ke změně krajiny a země, tak ke změně ve všech oblastech života obyvatel. Typickými stavbami byly továrny s vysokými kouřícími komíny, v jejichž okolí vyrostla sídla pro masu továrních zaměstnanců. Staví se nové silnice, železnice, průplavy a kanály. Obyvatelé ve velkém opouštějí venkov a stěhují se do měst, kde se z nich stávají dělníci v hutích, dolech, železárnách či textilních továrnách. Vzniká tak zcela nové rozdělení společnosti na dělníky a buržoazii (továrníci, obchodníci, bankéři). Továrny se přesouvají postupně na okraj měst a vznikají kolem nich dělnické čtvrti.

Průmyslová revoluce začala v textilním průmyslu. Důležité vynálezy:

 • 1733 - létající člunek (John Kay)
 • 1764 Spinning jenny - nový spřádací stroj (James Hargreaves)
 • Richard Arkwright v 60. letech vylepšil Spinning jenny (poháněný voudou, koňskými silami) a v 80. letech otevřel jednu z prvních dílen se spřádacím strojem na parní pohon
 • 1779 - Samuel Crompton, těžící z předchozích vynálezců, přišel se svým, podstatně dokonalejší strojem, zvaným the Mule(Spinning mule)
 • 1785 - Edmund Cartwright patentoval tkalcovský stav s parním pohonem

https://www.dejepis.com/ucebnice/anglicka-prumyslova-revoluce-a-jeji-rozsireni/ 

Krvavé události, revoluce, války a genocidy se nedějí proto, že by lidé byli od přírody krutí, ale prostě proto, že se chtějí mít dobře − a žádají stát, aby jim zajistil blahobyt na úkor někoho jiného. 

 • Kolem roku 1900 vyspělý svět čelil řadě rizik: terorismu (řada státníků se tehdy stala oběťmi atentátů, nejen arcivévoda Ferdinand), extrémní levici, antisemitismu, nerovnováze v zahraničním obchodě, extrémní levice ovládla půl Evropy a značnou část světa; k jakým hrůzným koncům vedl antisemitismus, snad není třeba zdůrazňovat.
 • První světová válka byla nutná, protože nová průmyslová velmoc Německo chtěla velký trh a po dobrém to tehdy nešlo. 
 • Bolševická revoluce byla nutná, protože carský režim byl prohnilý a marxismus tak lákavý a nevyzkoušený.
 • Nástup Hitlera byl nutný, protože liberální demokratické strany selhaly při řešení hospodářské krize a voličstvo vyžadovalo změnu. 

Jakým hrozbám čelí svět a Evropa dnes? Je to terorismus, nyní spíše namířený proti řadovým občanům než proti velmi dobře střeženým politikům. Dále extrémní levice, antisemitismus a − věřte nebo ne − nerovnováha v zahraničním obchodě

 • řešení světových problémů netkví v dalších daních, ale v nových technologiích 
 • největší lidské utrpení a největší škody byly způsobeny státem. Moc státu není řešení, nýbrž problém. Zachraňme liberalismus, omezme moc státu, dokud je ještě čas. 

1945 Hirošima a Nagasaki

Spojené státy 1. března 1954 provedli plánovaný tajný test termonukleární zbraně pod krycím názvem Castle Bravo. Bomba Castle Bravo byla zhruba tisíckrát silnější nežli atomová bomba shozená na Hirošimu.  

zobrazit více..
Loading...