Annunaki

Annunaki

Nimiru (Nibiru, Planeta X)

 • Manuův zákoník.
 • Člověk se musí dožít min. 84 roků (doba oběhu kolem Slunce), aby zakončil plný cyklus svého ztělesnění.
 • Potopy světa mají v dějinách všechny národy.
 • Noemova archa mohla být bankou, která umožnila zachování DNA člověka, který byl kdysi vytvořen, ale bylo potřeba ho dotvořit a zdokonalit.

27.12.2020 Příběh Stvoření: Největší Tajemství v Historii Lidstva

Před 445 000 přišli na Zemi bohové "Stvořitelé"(Anunnaki, ti, kteří přišli z nebe na zem), v té době byli jedinými obyvateli planety nedomestikované zvířata a předchůdci dnešních lidí.. Anunnaki obývali vzdálenou planetu Nimiru (Nibiru, Planeta X), která do našeho solárního systému vstupuje jednou za 3 600 roků.

 • Eridug (Perský záliv)
 • Přivezli si sebou podřadnou rasu Igigi, která těžila zlato pro Anunnaki. Igigi povstali proti Anunnaki a byli téměř vyhubeni.
 • Nibirský vládce Anu přikázal synovi Enkimu, aby vytvořil novou rasu otroků, který by byla schopná vykonávat náročnou práci a byla podřízená Anunnaki (byl to hybrid mezi jeskynním člověkem Homo Erectus a Anunnaki, výsledkem byl Homo sapiens). Anunnaki v porovnání s homo sapiens byli obři.
 • Byl stvořen první člověk Adam (v hebřejštině Adam znamená člověk) a jeho potomci (byli původně sterilní a následně se mohli reprodukovat, následně došlo k přelidnění), ti pracovali v dolech v Mezopotámii a byli vzděláváni v sociálních zručnostech, akademických záležitostech a technologiích.
 • Proces vyhoštění (v důsledku přelidnění) z ráje je popsán ve vyhnání z ráje.
 • Nefilim, starověcí obři (výsledek křížení Anunnali s Homo sapiens)
 • Enlil vůdce Anunnaki.
 • Potopa světa (byli pozorovány černé skvrny na Slunci, zesláblo magnetické pole Země, zvýšila se teplota a ledovce se začali rozpouštět) vznikla díky přiblížení Nibiru (zářivá hvězda na nebesích). Potopené město na dně Perského zálivu. Vybudovali loď - Noe (Zisusudra).
 • Anunnaki budovali svoje stavby podle pozice hvězd (země odrážela nebeskou noční oblohu).
 • Anunnaki Zemi nakonec opustili a jejich vliv zasáhl každý kousek Země. Obdarovali Sumerskou civilizaci, která byla na svou dobu nevysvětlitelně vyspělá a zjevila se náhle.
 • Anunnaki geneticky manipulovali s královskými pokrevními liniemi (omezení křížení šlechty s dalšími společenskými třídami, podobně to bylo v Egyptě a Indii - kastovní systém).
 • Anunnaki se mohou opět vrátit na Zem při přiblížení Nibiru a obnoví svoji vládu nad otrockou rasou, kterou stvořili. 

Článek byl uveřejněný v Novém Fénixu 5/2019.

Přednáška Adolfa Innemana, která proběhla v březnu v Galerii Cesty ke světlu, vycházela z knih jednoho z nejvýznamnějších záhadologů 20. a 21. století - Zecharia Sitchina, a my bychom vám ji rádi spolu s Adolfem více přiblížili.

Jednalo se o tituly 12. planeta a Kronika Annunaků. V nich Sitchin propaguje myšlenku mimozemského (vesmírného, chcete-li) původu lidstva. Sitchin tvrdí, že za vznikem starověké sumerské civilizace stáli Anunnaki (v Bibli hebrejsky Nefilim) - mimozemská rasa z ještě neobjevené planety našeho solárního systému - Nibiru. Tvrdil také, že sumerská mytologie tyto jeho teorie potvrzuje.

ZTRACENÁ KNIHA ENKIHO OTEVÍRÁ DISKUZI

Sumer se vyznačuje tím, že má nejstarší písmo na Zemi - písmo klínové. Hliněné tabulky nesou poselství, která se dlouho nedařilo rozluštit. Dnes jsou však tyto semitské jazyky poměrně dobře interpretovatelné. V oblasti města Ninive, jak jej známe z Bible, se našly knihovny, ve kterých byly ukryté desetitisíce klínových destiček. Zajímavé je, že na nich byl napsaný například proslule známý Epos o Gilgamešovi, který se objevuje rovněž v Bhagavadgítě v eposu Mahabharáta. Můžeme se jenom ptát, který z textů je původní? Sumerský či snad indický? Eposy o stvoření světa a o tom, jak vypadala zahrada Eden (kterou obývali Adam a Eva, poté i Kain a Ábel), jak to známe ze Starého zákona, byly v Ninive nalezeny také. Nabízí se vysvětlení, že od sebe staří zapisovatelé "opisovali". Právě mezi těmito dokumenty byla nalezena i ztracená kniha Enkiho (asi 14 klínových destiček), která velmi autenticky hovoří o tom, jaké to bylo, když na Zemi přistáli bohové Annunaki obývající planetu Nibiru. Otevírá tím jednu z nejzáhadnějších diskuzí nad původem lidského rodu.

Je fascinující, že eposy, které známe po celém světě, z různých kultur existují v knihovnách z Ninibe.

SLYŠELI JSTE UŽ O BÁJNÉ DVANÁCTÉ PLANETĚ?

Nibiru byla starověkými národy nazývaná Dvanáctá planeta. Proč dvanáctá? Tyto národy zahrnovaly Měsíc a Slunce mezi planety stejně jako např. Zemi. Nibiru je 6-8x větší, než je planeta Země. Její dráha je velmi protáhlá, stejně tak, jako je tomu u komet. Na rozdíl od dalších planet v naší sluneční soustavě, které jsou na jednotné oběžné dráze kolem Slunce, Nibiru je údajně na dvojité oběžné dráze mezi dvěma slunci: naším Sluncem a dalším, chladným (neosvětleným) sluncem daleko - vně naší sluneční soustavy. Sitchin ve své knížce vysvětluje, že 3600letý periodický cyklus Nibiru je Sumery nazvaný Shar. Zatímco jeden Shar zabírá časové rozpětí o něco více než 3600 let na Zemi, je to ekvivalent jednoho roku na planetě Nibiru.

BOHOVÉ ANNUNAKI

Anunnaki jsou v textech popsáni jako vysoce vyvinuté a inteligentní bytosti. Jejich vzhled byl velmi podobný lidem, lišili se ale v tom, že byli 2-3x větší. Je náhodou, že v Egyptě existují chrámy se sochami přesně v takovéto velikosti? Jestliže budeme vycházet z předpokladu, že bohové opravdu žili zde na Zemi, mezi lidmi, museli někde bydlet - tomu by odpovídalo to, že se některé z egyptských chrámů zachovaly v nestandardních velikostech.
Nestandardně veliké svatyně existují i v mayské civilizaci nebo v Africe, a to v podobě jeskynních komplexů, které jsou pravidelně a pravoúhle vysekané do skal. To je dodnes zcela nepochopitelné. A zde má také počátek tzv. "zakázaná archeologie", během které archeologové odkrývají např. lebky, do které se vejdou dva dospělí lidé.
Podle této teorie tedy na počátku světa byli vysoce obři. Je náhodou, že takové příběhy najdeme v mytologii moha národů, včetně toho českého?

Je otázkou, zda takové bytosti skutečně existovaly. Odpovědět nemůžeme zcela jistě, protože zatím nemáme žádné přesné důkazy. Neexistence důkazů není důkazem neexistence.

KDY ANNUNAKI NA ZEMI POPRVÉ PŘISTÁLI A PROČ?

To je jedna z nejklíčovějších otázek. Odpověď na ni najdeme v klínových destičkách. V londýnském muzeu existuje celá plejáda těchto destiček. Podle nejstarších dostupných zdrojů se zdá, že zde Anunakové přistáli přibližně před 100 Shary, tedy zhruba před zhruba 450 000 let př. n l. To se může jevit záhadně a diskutabilně, protože víme, že nejstarší nalezené lidské ostatky jsou staré 3,5 milionů let. Důvodem přistání bylo, že tu hledali nerostné suroviny, hlavně zlato, které našli a těžili v Africe. Anunnaki byli v podstatě kastou (hodností) a představiteli koloniální výpravy z Nibiru na planetu Zemi. Sitchin byl přesvědčený o tom, že Anunnaki geneticky vyvinuli druh Homo sapiens sapiens, a to křížením mimozemských genů s geny Homo erectus. Výsledkem byla stvoření určená pro otrockou práci ve zlatonosných dolech. Starověké nápisy údajně popisují zrod lidské civilizace v Sumeru a Mezopotámii pod dozorem a vedením těchto bohů. Lidští králové byli jmenováni jako prostředníci mezi Anunnaki a pozemšťany. Sitchin dále tvrdil, že se jeho výzkum shoduje s řadou biblických textů, které byly často převzaty z původních sumerských mytologických textů.

ZEMĚ JAKO ZDROJ ZLATA

Problémem planety Nibiru, která má protáhlou oběžní dráhu, je, že se dostává do vzdálenosti okolo 200-400 astronomických jednotek (tj. 10x dál než Pluto). Annunaki se tak potýkali s velkými klimatickými problémy. Zatímco se Země přehřívá, Nibiru se ochlazuje, a to tak, že se začala stávat neobyvatelnou. Skleníkový efekt, který je pro nás škodlivý, Annunaki naopak potřebovali a snažili se jej proto uměle vytvořit. K vytvoření skleníkového efektu je třeba látky, která jako zrcadlo dokáže odrazit infračervené paprsky neboli tepelné záření - a tou je ryzí zlato, které dokáže až v 99 % odrazit veškeré tepelné záření zpět. Vymysleli tedy, že na Nibiru vytvoří tepelný štít, k čemuž potřebovali několik milionů tun zlata. To ale Nibiru neobsahovala, a proto se dostali na Zemi.

Starodávne texty napísané pred tisíckami rokov nám poskytujú neuveriteľné podrobnosti o dávno stratenom svete skrytým pod našimi nohami. Ako keby už len pyramídy a Sfinga samé o sebe neboli dosť fascinujúce, existujú aj početné správy o tajných podzemných tuneloch, chodbách a komorách umiestnených pod Gízou. O niektorých z týchto komôr sa hovorí, že sú staré viac ako 15 000 rokov. Je to obrovský podzemný svet, pre ľudstvo a učebnice dejepisu však neznámy. 

zobrazit více..
Loading...