Josef Janda

p>Josef Janda (Brno) je znalec díla Edgara Cayce a Indické spirituality..
 • Přírodní síly nelze porazit, je třeba používat zdravý selský rozum...  

8.12.2020 O energetických tělech člověka a škodlivosti mobilních telefonů

13.10.2020 O MYSTICKÉM LÉČITELI s Josefem


5.10.2020 Vyhánění čerta ďáblem.... 

 • jsem zastánce tvrzení prof. Žaloudíka, že rouška patří na chirurgické sály, roušky trochu ztlumí množství virů a parazitů, které vydechujeme. Populace by se měla vystavit působení viru a omezilo se jejich množství. Jsem na straně i Prof. Mudr. Jana Pirka, DrCs., Struunecké, Hnízdila a dalších rozumných lidí, kteří jsou umlčováni.
 • Hned jak se objevila viróza, tak jsem nasadil zázvor (čerstvý zázvor žvýkám 4 -5 x denně), ústa a nos si vyplachuji sodou - to je prevence, na koronavir doporučuji: zázvor, koloidní stříbro, fenykl, vilcacoru, MMS nedoporučuji má výrazné vedlejší účinky (průjmy, zvracení atd.)
 • odolnost a imunita také souvisí s tím, jak rychle tělo dokáže vytvořit protilátky, domnívám se, že kampaň kolem nebezpečnosti viru (a společenská omezení) je umělá a měla by se soustředit na selektivní ochranu některých kategorií a vrstev populace a zbytek by se měl postupně promořit. Celosvětová reakce byla přehnaná (včetně omezení svobod) i proto, aby se politici udrželi ve funkcích, výjimkou je Švédsko (jsem zastánce Švédské cesty). V celé kampani mě chybí osvěta, jak si mají lidé upevnit zdraví, jak se vyhýbat stresu
 • i komunisté věděli, že se přirozeným silám (těmto epidemií) se nedá uniknou, nedá se poručit větru, dešti, to je zákon, musíme se smířit s tím co přišlo a nechat to proběhnout celým národem, to je jediná cesta. Používejte zdravý rozum, protože přírodní síly v žádném případě neporazíte.
 • v druhé fázi, až epidemie pomine, bude díky restriktivní opatřením (omezení pohybu, zpěvu, zavírání škol atd., dojde k nárůstu spotřeby stimulantů, alkohol, drogy, káva, cigarety atd.) a důsledku přístupu vlády se objeví duševně duchovní nemoci, budou tady velice invalidní lidé a budou umírat v daleko větší měřítku a na něco jiného

29.9.2020 Josefovo pojetí zla

 • Zlo je v tomto duálním světě (jeden protiklad nemůže existovat bez druhého, zlo a dobro) všudy přítomné, vyskytuje se zde od samého začátku. Zlo vzniká z odděleného vědomí duše z univerzálního vědomí (oddělením duše z Univerzálního vědomí). Zlo vzniká v tomto světě, ale také ve světě nebeským (duchovním), zlo není jenom na této Zemi, ale všude, kde se bytosti oddělily od Boha (božského) - božského (univerzálního) vědomí
 • Oddělení od boha je"egoismus", je to zdůrazňování svého JÁ na úkor všeobecného já - univerzálního vědomí, toto vymanění se je dlouhodobý proces, sestoupili pouze duše, které se oddělily (měli to pokušení, zvědavost) od univerzálního vědomí a sestoupili na zem. 
 • Duše byli stvořeny v jednotě (jako společníci boha) na počátku před mnoha miliardami roků, a před vstupem na Zem došlo k odpoutání od univerzálního vědomí a ke ztrátě vlastností (všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost - vlastnosti božského, univerzálního vědomí - to není bytost). Vymanění se z tohoto celku má za následek vznik zla (došlo k oddělení a částečné nebo úplné ztrátě božských schopností ducha), ztráta schopností znamená automaticky strach (strach ze samoty, jako důsledek oddělení), a také jako důsledek vzniku ega (JÁ) Vymanění se z celku znamená současně vznik JÁ (důsledek oddělení). Zlo je následek oddělení, je protiklad něčeho.
 • Nevýhodou našeho oddělení je ztráta smyslů, pojetí a vědomí s něčím. (Edgar Cayce). Ztráta (schopností, spojení s božským vědomím a jednoty s něčím) vzniklá oddělením se nazývá egoismus (samostatná existence falešného, klamného JÁ, které vzniká během života na Zemi). 
 • Já můžeme rozlišit: JÁ DUŠE - nižší (JÁ těla, žije na Zemi, klamné Já, vzniká během dospívání) , JÁ DUŠE - vyšší, které se spojené s Bohem, JÁ Boha - Univerzální JÁ (NAD JÁ). JÁ DUŠE - nižší je postiženo strachem (nižší Já je příčinou zla), nedostatkem povědomí s celkem a někdy i popřením Boha (důsledkem zklamání co prožívají na zemi). Zklamání, vznik nižšího JÁ v důsledku oddělení, to vše je příčinou zla a projevuje se strachem, samotou, nedostatkem pokory, zapomnění na to, že jsme součástí celku.
 • Zlo z hlediska božského není něco samostatně existujícího, zlo je individualizované, pochází z oddělení a rozdělení našeho vědomí. Protiklady vznikají a zanikají současně (jeden bez druhého nemůže existovat a propojí se v jednotu při osvícení a současně se zbaví zla a zanikne egoismus (zanikne vše, co vzniklo při oddělení od Boha). Příčinou všeho je souvislost ega, strachu a zla, to vše vzniklo oddělením od božského vědomí (Boha). Příčinou všeho zlého je sobectví, to je hlavní hřích (oddělení a vymanění se z univerzálního vědomí) člověka a Zemi , plyne z oddělení a vymanění se z univerzálního vědomí (Boha). Ztráta jednoty s Bohem je příčinou zla (ego je hlavní zlo, nižší JÁ je hlavní příčinou zla), vzniká nedokonalost (stejně je to nazvané i v Indii). Hřích je ke křesťanský židovský termín.
 • Hřích, zlo a ego je jedno a totéž (vzniklo oddělením od Boha, jednoty), kdybychom byli dokonalí, tak bychom na planetě nebyli, snesli jsme se do těl.
 • Touha realizovat se na zemi je důsledek tohoto oddělení od Univerzálního vědomí, člověk hledá cestu zpět (hledá smysl svého života), aby se opět sjednotil na základě svého poznání (trvalé osvícení, zbaví se zla) s Bohem 
 • Zlo není kolem nás, ale v nás, je způsobené egem (oddělením od jednoty s Bohem) a projevuje se to přes strach, pocity samoty a zklamání (přes násilí, které je důsledkem zklamání)
 • Cesta ze zla v nás je směřování do jednoty s Bohem? Ano. Duše, které sestoupili na těl Zem (podle Cayceho, církev má definici jinou) se dopustili tzv. prvotního hříchu. Příčinou bylo pokušení - experiment, jak to vypadá v těch tělech (zvířecích i lidských) na Zemi. Monstra, která vznikla křížením byla vyhubena v potopě světa (smetení všech netvorů, kam sestoupili lidské duše po tom, když v těchto tělech boží synové uvízly , potom byli někteří vysláni na jejich záchranu, nepodařilo se to a potom přišla potopa - živel voda).
 • Cayce říká, že příští katastrofa přijde ohněm (další z živlů, voda a oheň jsou protipóly), bude v Západní Evropě, Japonsku, západní Americe, části kontinentu budou potopeny a při posunu zemských ker (okrajové části kontinentů). Příští katastrofa nebude potopa celosvětová, jako to bylo před cca 12 000 lety, ale bude to oheň, který bude vyrovnání všeho toho zla, které se nahromadilo, jak v nebi tak v lidech. Zlo se kumuluje a nakonec se vybije tím, že přijde přírodní katastrofa a vůbec nemusíme mít války. Zásah na spasení (milosti) z venčí nestačí , člověk se musí změnit uvnitř (odstranění bloků, závislostí a otevření srdce).

 • 3.9.2020  Koktavost, masáže

 • může se objevit po stravě - výživová, nedostatek hořčík s manganem má souvislost s koktáním. Při nedostatku hořčíku dochází automaticky k nedostatku vápníku, oba dva minerály asi v poměru 1 : 5 tělo potřebuje pro uklidnění svalstva, nedostatek hořčík u následovaný nedostatkem vápníku vede ke křečím hlasivek a ke koktavosti

31.7.2020

 • Velká pyramida byla postavená 10 390př. n.l a Sfinga ještě o 100 roků dříve, Atlanťané přišli do Egypta (ale také do Tibetu, Mongolska -GOBI, Jižní Ameriky a i na sever Ameriky) cca 300 až 400 roků před ponorem Atlantidy (v té době ale také došlo k potopě světa a konci doby ledové - konec glaciálu), která se potápěla téměř 50 000 roků
 • Blízko Baham leží krystal, který sloužil na získávání energie (část záznamů leží v Yukatanu, část pod pravou tlapou Sfingy a část
 • Duchovní změna člověka: ozáření na celé planetě (neutronové záření, proniká naprosto vším), které přijde z galaktického středu během jednoho dne (země se otočí kolem své osy za jeden den, působit to bude na mentální rovinu), člověk se tomu nebude moci bránit. Díky tomu dojde ke genetické mutaci člověka (vytvoří se nebo se vrátí duchovní nadstavba člověka) 
 • duše byla stvořena před miliardami let, byla tady od počátku a člověk sestoupil do hmoty posledních 200 000 roků (myšleno duše v hmotě)

Atlantida (250 000 let před kr. - 10 000 před kr.) byla mezi Bahamy a Kanárskými ostrovy, byl to soubor několika ostrovů, která zanikly díky zemětřesení ve třech fázích: 50 tisíc, 25 tisíc a 10 tisíc před kr.

 • zánik Atlantidy byl možná spojen i s potopu světa a Noemovou archou, skončila také doba ledová
 • Atlantida během 200 000 roků postupně upadala do hmoty

Pyramidy (chrám léčení, regenerace a zasvěcování) byli na regeneraci těla, dokázali navracet do původního stavu, důležité jsou hrany čtyřstěnu (krystal) a v třetině výšky působí energie (Tachyonová energie)

O Atlantidě a jejím zániku ve svých vhledech mluvil i Edgar Cayce, o Atlantidě např. řekl, že její obyvatelé měli obrovský sluneční krystal aktivovaný Sluncem a díky němu byla Atlantida silná (zdroj energie)

zobrazit více..
Loading...