Prekognicia

Prekognicia

  • je to vedomé alebo nevedomé vnímanie budúcich udalostí;
  • neexistuje fyzikálny zákon, ktorý by vylučoval existenciu prekognície;

Budúcnosť pôsobí na prítomnosť - budúca udalosť retroaktívne ovplyvňuje naše súčasné vedomie.

Budúca udalosť však nemôže zmeniť minulosť- nemôže spôsobiť, že to, čo sa stalo, sa v minulosti nestane.

Zrútenie lietadla v sobotu dokáže vyvolať nočné mory už predchádzajúcu noc a ovplyvniť tak chovanie cestujúceho ešte pred samotnou udalosťou. Môžeme však mať sen o páde lietadla, aj keď v ňom nakoniec nesedíme? Prekognitívne sny máme o skutočných udalostiach a sami si ich zdramatizujeme tým, že do nich premietneme aj svoju osobu. (Aj keď nasledujúci deň cestujúci do lietadla nesadne a zrútenie lietadla pozoruje zo zeme ide o prekogníciu.) Tragédia, ktorej svedkom z druhého dňa sa cestujúci stal, bola príčinou sna z predchádzajúcej noci. Tento fenomén sa nazýva - retrokauzalita a tvorí najčastejší základ prekognície.

Prekognitívne sny

  • nie je to veštba, ale predpoveď vytvorená na základe informácií známych v danej prítomnosti;
  • predpoveď udalostí, ku ktorým dôjde v budúcnosti, pokiaľ neurobíme na základe tejto novej informácie niečo, čo túto budúcnosť zmení. No tým, že niečo také urobíme, sa táto predpoveď nestáva chybnou;
  • najčastejší zážitok priemerného človeka;
  • poskytuje pohľad na udalosť, ktorá sa má stať buď nasledujúci deň alebo v blízkej budúcnosti;
  • sny, ktoré sú vyvolané udalosťami samotnými;
  • treba zvážiť, či neboli vyvolané niektorými z nasledujúcich faktorov (kedy nepôjde o prekognitívne sny):  

                                1. všednými zážitkami uplynulého dňa,                            

                               2. tajnými prianiami,

                               3. obavami alebo starosťami.

A. Einstein prejavil záujem o paranormálne vnímanie, napísal dokonca predhovor ku knihe Uptona Sinclaira Mental Radio.

Predtucha

Všetci asi poznáme ten typ predtuchy, pri ktorom máme silný a presvedčivý vnútorný pocit, že sa vo vzdialenej budúcnosti stane nejaká vec. Spravidla sa jedná o nejakú zlú predtuchu.

Ale existuje ešte jeden, podobný pocit, pri ktorom tušíme, že sa niečo neobvyklé stane v nasledujúcom okamihu. Napr. zostaneme stáť na chodníku, lebo máme divný pocit v bruchu - a vzápätí pre nami dopadne na zem kvetináč z okna bytového domu. Keby sme nezastali, padol by nám na hlavu.

Na základe výskumov sa zistilo, že pokiaľ osobe ukážeme nejaký desivý obrázok, dôjde ku významnej zmene jej fyziológie - zmení sa jej krvný tlak, pulz a elektrický odpor meraný na pokožke.

Psychológovia na základe pokusov dokázali, že k reakcii "boj alebo útek" dochádza niekoľko sekúnd pred tým, ako osoba zbadala desivý obrázok. Akoby sa telo dotyčnej osoby vopred pripravilo sa šok, ktorý následne vyvolá nejaký obraz násilia a nezmyselného ničenia. Ak však osobe ukázali harmonický obraz (napr. rozkvitnutej lúky), tak ku žiadnej fyziologickej zmene nedošlo. Zas tu platí - Budúcnosť ovplyvnila minulosť.

Psychológovia sa snažili zistiť aj to, do akej miery sú naše pocity a rozhodnutia ovplyvňované vecami, ku ktorým ešte len dôjde. Na základe experimentov zistili, že prítomnosť môže byť ovplyvnená budúcnosťou a budúcnosť možno rozpoznať a vycítiť. Informácie z budúcnosti získavame v nevedomej rovine a na základe toho sa potom rozhodujeme.

Zaujímavé informácie sú spracované z knižky od autora Russella Targa Mimosmyslové vnímaní.

zobrazit více..
Loading...