Herakleitův zákon

Herakleitův zákon: to, co společnost nebo jedince přivede na vrchol, to se obvykle stává také tím, co společnost nebo jedince přivede do krize (očistný kolaps, po kterém následuje regenerace, transformace a opětovní růst, cyklus se opakuje), prof. Miroslav Bárta. Herakleitův princip představuje odstradivý pohyb (růst) a dostředivý pohyb (pokles), jde tedy koloběh (cykly), které se pravidelně opakují a jich průběh uvnitř cyklu je nepředvídatelný. Cyklování patří mezi přírodní zákony

 • aby byl Herakleitův zákon úplný je potřeba doplnit druhou část: to  co přivde jedince nebo společnost do krize, je také obvykle tím, co ji po očistném kolapsu přivede na vrchol v modifikované formě a tím se uzavírá vývojový"koloběh"
 • Herakleitův zákon, je dynamický model, který  má dva body obratu a dva body zlomu (sinusoida, spirála)

Příklady Herakleitova zákona (Herakleitův princip):

Herakleitův princip nám říká, že pro lidskou civilizaci je důležitější kontinuita a postupný vývoj v harmonii s okolním prostředím. Tento výklad však popírá dualitu a princip koloběhu. Vše probíhá v cyklech bez ohledu a rychlý nebo pomalý růst, rozdíl je jen v amplitudě (výšce amplitudy) a extrémech. Rychlý překotný vývoj způsobuje exponenciální růst a vrchol (bod obratu) a následně rychlý kolaps systému a pád (bod zlomu). Čína má dva základní principy pro svojů civilizační model: HARMONIE A KONTINUITA

Herakleitův princip může ukázat na Slunci a jeho cyklech, kdy po zimní slunovratu (bod obratu) se prodlužuje den a nastane jarní rovnodennost (bod zlomu - začíná léto), až dosáhne svého vrcholu při letním slunovratu a potom následuje skracování dne přes podzimní rovnodennost (bod zlomu - začátek zimy) až do zimního slunovratu (bod obratu), to současně tvoří koloběh (přírodní opakující se cyklus), který je ve svém průběhu nepředvídatelný, přestože se opakuje v pravidelných cyklech (střídání ročních období a průběh každého je každý rok jiný)

 • Jako příklad mohu uvést fosilní paliva, jimž vděčíme za dynamický rozvoj současné populace říká Dana Drábová (růst počtu obyvatel, zisků, spotřeby, moci atd.) a to podporuje oteplování, dynamicky roste spotřeba všeho. Fosilní paliva (vrchol těžby ropy a následný bod zlomu) se tak mohou se v příštích letech a desetiletích stát jednou z příčin dynamického kaskádovitého pádu současné civilizace.
 • Nic neroste věčně (ani do nebe) ani strom, který na konci svého cyklu je zdrojem živin pro novou populaci (opakující se cyklus, který je základní zákon přírody) a uzavírá tak přirozený pulzující cyklus vzniku, růstu a zániku
 • Krysí experiment je příkladem, kdy se opakovaně potvrdilo, že když populace dosáhne určité míry blahobytu, přestává chuť dál žít a přestává se množit, po dosažení určitého populačního bodu končí sama od sebe (nastává bod zlomu). Zhroutí se. Podobné symptomy spatřujeme i u lidské populace.
 • Herakleitův princip je součástíí cyklů, které se pravidelně opakují a jejich průběh je nepředvídatelný, mají různou periodu, formu, rychlost a jsou vzájemně oboustranně provázané s Univerzem, to znamená, že se nedějí bez širších vzájemně provázaných souvislostí a vývojových procesů
 • Atomizace společnosti (mizí tvořivá energie čchi muže a ženy) a pokles pulzující diverzity do extrému jsou procesy, které působí na zánik civilizací a podporují Herakleitův princip

 • Herakleitův zákon a jeho porušení je jedním ze 7 faktorů (které jsou příčinou bodu zlomu, který způsobí řetězení příčin a následků a následnou implozi civilizací), které označuje prof. Miroslav Bárta, jako faktory, které jsou společné pro zánik civilizací od poslední Doby ledové (za posledních cca 12 000 roků)
 • ekonomika digitálních platforem, robotizace, umělá inteligence, moderní technologie
 • sociální sítě, internet, 5G sítě
 • lesní a polní monokultury

Cyklování

Kalhounův experiment

Diverzita

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

 

zobrazit více..
Loading...