Supravodič

Supravodič

Supravodiče přenášejí elektřinu bez odporu, což umožňuje tok proudu bez jakékoli ztráty energie. Ale všechny dříve objevené supravodiče musí být ochlazeny, mnoho z nich na velmi nízké teploty, což je pro většinu použití nepraktické. 

Pokud by bylo možné použít supravodič při pokojové teplotě za atmosférického tlaku, mohlo by to ušetřit obrovské množství energie ztracené odporem v elektrické síti. A mohlo by to vylepšit současné technologie, od MRI strojů přes kvantové počítače až po vlaky s magnetickou levitací.  

  • Je známo, že supravodiče a magnetická pole se střetávají - silná magnetická pole potlačují supravodivost.
  • fyzici mají nový cíl: vytvořit supravodič pokojové teploty, který bude fungovat, aniž by byl stlačen 

18.10.2020 Konečně byl nalezen první supravodič pokojové teploty. Sloučenina vede elektřinu bez odporu až do 15 ° C, ale pouze pod vysokým tlakem. Nyní vědci našli první supravodič, který pracuje při pokojové teplotě - alespoň vzhledem k poměrně chladné místnosti. Materiál je supravodivý pod teplotami kolem 15 ° C. Supravodivé schopnosti nového materiálu se však objevují pouze při extrémně vysokých tlacích, což omezuje jeho praktickou užitečnost. Dias a kolegové vytvořili supravodič mačkáním uhlíku, vodíku a síry mezi hroty dvou diamantů a zasažením materiálu laserovým světlem k vyvolání chemických reakcí. Při tlaku přibližně 2,6 milionkrát vyšším než zemská atmosféra a při teplotách pod přibližně 15 ° C elektrický odpor zmizel.

zobrazit více..
Loading...