Klíčové faktory zániku civilzace

p>Současné pojetí světa, které bylo v minulém století dáno bipolárním rozdělením světa (kapitalismus a socialismus a závody ve zbrojení), se mění na multipolární soupeření o moc. Kdy kromě různých civilizačních modelů (pro zjednodušení je můžeme nazvat americký, evropský a Asijský) vstupují další hráči v podobě nadnárodních korporací v čele s největšími miliardáři na planetě. Níže uvádím jako laik některé hlavní faktory, které mohou být hybatelem nového přerozdělení moci na planetě Zemi.

Klíčové faktory působící na nové přerozdělení světa nebo zánik civilizace 

 • Růst populace (v oblastech s nedostatkem vody a potravin) a výdajů na zbrojení mezi největšími tábory světových mocnostmi (ZÁVODY VE ZBROJENÍ 2.0, roční celosvětové výdaje jsou cca 1,8 bilionu USD), boj nového světového lídra
 • Nedostatek potravin, práce a pitné vody, omezený prostor k životu, důsledkem je růst migrace
 • Současná krize kapitalismu 21. století (rostoucí chudoba způsobuje omezení spotřeby, zpomalení toku peněz v ekonomice a zastavení růstu), který se nachází na konci svého vývojového cyklu a bude nahrazen novým (splní se předpověď Karla Marxe a Bedřicha Engelse?) systémem
 • Koncentrace obyvatel do měst (do roku 2050 bude žít ve městech cca 75% světové populace)
 • Klimatické změny
 • Kolonizace Měsíce a Vesmíru
 • Moderní technologie, robotizace, 5G sítě, umělá inteligence, Rentiérský kapitalismus
 • Státy neslouží zájmům lidu, ale zájmům globálních korporací
 • Růst byrokracie, složitosti systémů a zákonů (dnes je 2 milionu zákonných předpisů a jejich přečtení trvá více jak 7 roků a za tu dobu se ještě několikrát změní Dr. Daniela Kovářová)
 • Lidský faktor, který uvádí chod soukolí "kapitalismus 21. století a jeho zákony se všemi důsledky, které z toho plynou a které toto zničující soukolí působí na planetě Zemi v UNIVERZU
 • Rostoucí polarizace mezi chudými a bohatými napříč planetou, jejich radikalizace a aktivizace díky sociálním sítím
 • Celoplanetární dluhy a celoplanetární polarizace (nerovnost) mezi ELITOU a MASOU
 • Polarizace ve společnosti (politická, názorová, ekonomická, majetková, informační, ve vzdělání atd.) do izolovaných pólů (extrémů, akumuluje se energie, která nemá tok atd.), při překročení mezích úrovní dojde pulzu (záblesku, vybití energie) nahromaděné energie (exploze, imploze) a následuje obnovení provázaného toku v nové dynamické rovnováze v UNIVERZU
 • Souboj Demokracie a Autokracie v globálním měřítku, nyní přibývá nová síla v podobě TECHNOKRACIE s kontrolovanou společností v digitálním virtuálním ekosystému

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...