Pokles populace ptactva

Pokles populace ptactva

Podle odborníků je velikost ptačí populace nejlepším ukazatelem stavu přírody. Globálně je vyhynutím ohrožen každý osmý ptačí druh. To je celkem 1300 druhů napříč všemi kontinenty! Britští ekologové z University of Exeter zjistili, že za poslední tři dekády se snížilo celkové množství ptáků o 421 milionů!

 • od 80 let pokles počet Čejky chocholaté v ČR o 82% (pták žil převážně na mokřadech)
 • Vrabec domácí, v posledních letech na řadě míst vymizel... 60% pokles
 • Špaček pokles o 54%
 • Křivan polní a obecný ,o 500 000 za posledních 30 roků 45% pokles
 • další ohrožené druhy: Konopka obecná, Linduška luční, Strnad obecný, Vrabec polní, Špaček obecný

 • od roku 1980 v Evropské unii poklesly populace polních druhů ptáků o 52 procent, což odpovídá vymizení přibližně 300 milionů ptáků

 • mírně se zvyšuje počet některých chráněných druhů a dravců

 • více

Co je příčinou populace a biodiverzity ptactva ve světě?

 • zintenzivnění zemědělství, lesnictví, průmyslu, turistiky zničí a degraduje stanoviště ptáků
 • nedostatečně řízený rybolov, stále se rozšiřující infrastruktura, invazivní cizí druhy, 
 • znečištění vody, vysušování krajiny a nadměrné využívání vody
 • změna klimatu
 • úbytek flóry
 • myšlení orientované pouze na krátkodobý zisk
 • nedostatek potravy
 • více
zobrazit více..
Loading...