Dědičnost

Dědičnost

Dědičnost "velké pětky" lidské osobnosti. Psychologové charakterizují osobnost člověka pěti základními rysy. Všechny mají poměrně výrazný dědičný základ.

  • Přístupnost novým zkušenostem, která se projevuje zvědavostí a vynalézavostí, je podle genetiků dědičná z 61 %.
  • Extraverze, jejímž protikladem je zdrženlivost, se dědí z 53 %.
  • Svědomitost je ovlivněna geny ze 44 %.
  • Přívětivost, přátelskost a soucit se opírají o dědičné vlohy z 41 % - stejně jako citová vyrovnanost.
  • Geny, které stojí v pozadí dědičnosti jednotlivých rysů lidské osobnosti, zůstávají z valné části neodhaleny. Pokud se podaří identifikovat některé geny ovlivňující osobnost, jedná se často o ty přispívající ke vzniku některých psychických poruch a chorob.
  • Například geny předurčující člověka k extrovertnímu chování ovlivňují náchylnost k hyperaktivitě a poruchám pozornosti.
  • Přístupnost k novým zkušenostem zase podmiňují některé z genů zvyšujících u lidí riziko propuknutí schizofrenie. Tím se například vysvětluje, proč jsou lidé s poruchami pozornosti a hyperaktivitou spíše introverti či proč jsou schizofrenici méně otevření novým zkušenostem.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/nakolik-geny-opravdu-predurcuji-jaci-jsme-slabiny-a-prednosti-mame-vepsane-do-dna.A191129_132002_ln_veda_ele

Například sklon k samotářství je podmíněn dědičností jen ze čtyř procent, z 96 % ho určují životní podmínky včetně výchovy, vlivu školy nebo bydliště.


zobrazit více..
Loading...