Celoplanetární civilizace

Musíme vytvořit celoplanetární civilizaci, bez ní globální problémy nevyřešíme, říká egyptolog Bárta. Co je příčinou současného stavu vývoje lidské populace? Je to porušování přírodních zákonů, dynamické rovnováhy a pocitu dominance lidského druhu na planetě? Lze zachránit západní civilizaci a její model kapitalismu 21. století? Pokud chceme vytvořit celoplanetární civilizace, základní podmínkou pro její realizaci je změna myšlení člověka (západní společnost a honba za ziskem se stává mrtvou) na globální úrovni.

 • nyní je 5 civilizačních modelů
 • Každá civilizace se dostává do krize ne jedním, ale zpravidla synergií hned několika negativních faktorů, které na sebe vzájemně působí.

Máme vytvořit celoplanetární civilizaci nebo spolupráci na celoplanetární úrovni?

vznik celoplanetární civilizace je provázen řetězením dílčích bodu zlomu, kdy dochází transformační změně, kolapsu, který je často provázen válečným konfliktem. Potom následuje "transformační bod zlomu" s metamorfózou, pulzovou změnou a dalším rozvojem v nových podmínkách.

 • Jedinným řešením současných problémů civilizace, včetně klimatických změn, je pokusit se vybudovat něco, co by se dalo nazvat celoplanetární civilizací (prof. Bárta)
 • Podobný názor zastává i Graeme Maxton (Zmena alebo kolaps)
 • Je potřeba projít civilizačním bodem zlomu, aby se mohla realizovat myšlenka celoplanetarní civilizace, která spolupracuje? A kolik máme času?
 • Bude řešením nastupující Technokracie?
 • Bude nutná celoplanetární vývojová metamorfóza civilizace a jedince pro další vývoj lidské populace?
 • Chápeme důležitost přírodních zákonů, nebo jsou pro nás důležitější lidské zákony, které popírají ty přírodní?
 • Chápeme architekturu souvislostí vzájemně provázaných procesů na planetě a v celém UNIVERZU?
 • Je dobývání Vesmíru lidskou civilizací řešením současných problémů, nebo jde o slepou uličku?
 • Je řešením budoucnosti Společnost 5.0 (prof. Staněk)?
 • Je řešením "Barevná společnost"?

Jak vidí prof. Brárta budoucnost? Jako člověk a vědec dobře, protože věřím, že myšlenky těch nejlepších se prosadí a že nakonec dosáhneme celoplanetární spolupráce. Jinak totiž neskončíme dobře. Tento cíl ale vyžaduje, aby každý v nás sobě probudil svou odpovědnost nejen za své nejbližší okolí, ale i za tuto planetu jako takovou.

Co je příčinou současných problému, které mohou vyústit v zánik civilizace západního typu?

 • Jsou to klimatické změny (nebou jsou pouze důsledkem)?
 • Je to důsledkem přelidnění?
 • Je to civilizační model postavený na Demokracii a kapitalismu 21. století (krize řízení elit)?
 • Nebo je to vnější cyklický vliv, který jako lidstvo nemůžeme ovlivnit?

Jaké problémy má současná západní civilizace?

 • dynamický růst populace na globální úrovni
 • rostoucí polarizace mezi chudými a bohatými (nerovnost příjmová, majetková, zdravotní atd.)
 • narůstající klimatické změny, které mohou způsobit bod zlomu a změnu podmínek pro život na planetě (nárůst teploty o více jak 2 °C do roku 2050 (možná i dříve)
 • devastace člověka prostřednictvím moderních technologií (sociální sítě, internet, virtuální realita atd. - vytváří dopaminovou závislost a také dochází k "hlopnutí civilizace"
 • celoplanetární žití na ekologický dluh planety (která se není schopna dostatečně regenerovat, protože spotřeba je vyšší) a její devastace
 • honba za ziskem, spotřeba a žití na dluh (planety, jiných lidí, společnosti) se stala motorem růstu západní civilizace
 • nedostatek levných a přírodě neškodících zdrojů energie
 • celoplanetární zamoření půdy, vzduchu a oceánů (emisemi, chemickými látkami, toxíny atd.)
 • hrozí nedostatek potravin, vody a uzemí pro žití a pěstování plodin, důsledkem je nárůst konfliktů

Co může způsobit zánik současné civilzace?

Neurolog Martin Jan Stránský: nyní se nacházíme na rozcestí jako homosapiens (nejsem optimista pro budoucí vývoj lidstva, protože lidstvo je nepoučitelné, pokud nedojde k masívnímu "osvícení"), jestli zůstaneme lidmi, nebo z nás budou lidští roboti a tedy jestli přežijeme nebo ne (už Albert Einstein říkal, že technologie zničí lidstvo)  je to past pro lidstvo (např. v Číně je zaveden sociální bodový systémkde 30 % populace je pod neustálým dozorem, a podle jejich chování jsou omezovány jejich možnosti např. cestovat atd.)

 • růst populace a výdajů na zbrojení (v roce 2019 se globálně vydálo na zdrojení téměř 2 biliony USD)
 • současná krize kapitalizmu 21. století, který se nachází na konci svého vývojového cyklu a bude nahrazen novým (splní se předpověď Karla Marxe a Bedřicha Engelse?)
 • rostoucí polarizace mezi chudými a bohatými napříč planetou
 • celoplanetární dluhy a celoplanetární polarizace
 • klimatické změny způsobí nové stěhování obyvatel
 • nové technologie, znalosti, objevy a rozvoj digitálního ekosystému
 • rozdílné civilizační a ekonomické modely, které mezi sebou bojují
 • zrychlování, individualismus, zisk, porušování současných pravidel, dohod a vypovídání smluv
 • nedostatek potravin, vody a území pro pěstování potravin
 • nedostatek surovin a prostoru pro další růst na Zemi
 • multipolární svět (dříve jsme měli pouze bipolární svět), díky rostoucímu vlivu nadnárodních korporací, kteří vstupují do soupeření o moc
 • zničená a zamořená příroda a nedostatek levné energie
 • čekají nás nepopulární kroky a změny a nikdo nechce udělat první krok (již nelze žít na úkor někoho jiného ani na úkor Přírody)
 • je naplněno všech 7 faktorů, které způsobily zánik všech předešlých civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. Miroslava Bárty
 • 8. faktor v podobě celoplanetárního účinku (minulé civilizace byly pouze lokální) je již také naplněn a umocňuje předešlých 7 faktorů v „ELIXÍR NEZNÁMÝCH ÚČINKŮ A DŮSLEDKŮ“
 • 9. faktor v podobě základního zákonu kapitalismu 21. století se stává drogou„BUĎ BUDEŠ EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST“ je posledním hřebíčkem do rakve, který urychluje rozklad obyvatel, společnosti a přírody
 • Měsíc je osmý neobsazený světadíl a jeho ekonomické využití, ovládnutí měsíce poslouží jako základna pro kolonizaci vesmíru
 • Kumulace dvou a více výše popsaných faktorů ve stejném čase

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika (prof. Peter Staněk)

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Zánik civilizací (7 zákonů prof. Bárty)

zobrazit více..
Loading...