Redukce populace

Redukce populace

Před cca 13 000 roky došlo k potopě světa (konec doby ledové, zánik Atlantidy a počátek ZEP TEPI) a hromadnému vymírání populace. Bylo v přechodu z věk Panny do věk Lva. Nyní jsme v opozici, tedy v přechodu věku Ryb do Vodnáře. Hrozí nám digitální potopa světa spojená s redukcí populace?

Během posledních 200 roků probíhala populační exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích na malé ploše a směřuje do virtuální reality - umělé prostředí , odklon od přírody). Čeká nás transformace Homo sapiens na HOMO Aquarius (vědomý člověk), tato transformace probíhá jednou za 26 000 roků, - bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře, pokud je dostatek energie. Nebo transformace do Homo technologicus, který je pouze slepou vývojovou cestou samodestrukce. Proto v tomto čase (posledních 200 roků) roste exponenciálně populace (aby všichni prošli transformací z duality v jednotu). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav (naplní se Herakleitův zákon?). Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků (precesní rok).

Růst a naopak redukce populace je proces, který se cyklicky opakuje a je provázán s vývojem člověka a civilizací. Možnosti redukce populace.

 • Řízená, dobrovolná redukce obyvatel na přelidněné planetě, omezením porodnosti zejména v rozvojových zemích - jde o dlouhodobý proces (podobný názor zastává i Tomáš Pfeiffer).
 • Globální pandemie (Mor, Španělská chřipka, Neštovice atd.), které doprovázeli lidstvo po celou historii.
 • Uměle vyvolaný proces (války, nezdravé potraviny, nemoci, znečištěná voda a vzduch atd.).
 • Přírodní proces (autoregulace, klimatické změny, Calhounův experiment).
 • Již nyní existují Digitální koncentrační tábory, do kterých většinová populace dobrovolně vstupuje díky závislosti a strachu ze změny (ztráta falešných jistot). Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní zde žije více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost na virtuální realitě budou místem zkázy (podobnost vývoje lidské populace s pokusy Prof. Calhouna).
 • Zlatá miliarda, je podle některých teorií optimálním stavem populace na planetě.
 • Kolik lidí uživí naše planeta?
 • Yuval Noah Harari:  Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století.
 • MVDr. Josef Staněk (3.8.2020): pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neznává vítězství druhé polovin) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který to mění a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost) .
 • Během 12 roků se může razantně snížit populace na planetě (o cca 66 % na cca 2,5 miliardy), tento proces lze zvrátit. 18.8.2020 Jiří Lexa.
 • O kolik bude redukce obyvatel? Bude snížen počet obyvatel o cca 66 % protože nevědomé bytosti (duše se budou trápit a odcházet) budou odcházet v období chaosu (přechod z jedné platformy vibrací do druhé), vrchol by měl být kolem roku 2032 (Lexa).
 • Redukce populace do roku 2035 na 80 % populace (13.1.2021 Denisa Celesta Kralovičová)

Co ovlivnilo vývoj populace v minulých dobách (redukce počtu obyvatel)

Podle vědců současné lidstvo ohrožují tři světové pandemie: Obezita, podvýživa a klimatická změna.

Šíření globálních pandemií bývá často provázáno s vulkanickou činností. Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus) Václav Cílek březen 2020).

 • Antoniánský či Galénův mor (Řím ve 2. století našeho letopočtu), podlehlo pět milionů lidí. Podle anglického historika Edwarda Gibbona patřila epidemie neštovic ke spouštěcím mechanismům, jež vedly o dvě století později k rozpadu římské říše. (79 n.l. sopka Vesuv).
 • Justiniánský mor, pandemie způsobená bakterií Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii a rozšířila se v celém středomoří a několikrát se vrátila, takže v rozmezí let 541 až 750 skosila až padesát milionů lidí. Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, což umožnilo rozšíření islámu ve Středomoří  (535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie).
 • Pandemie moru (černý mor) 1348-1352, cca 25 milionů lidí, pandemie prohloubila krizi, v níž se Evropa nacházela na konci 13. století kvůli zhoršení podnebí, a urychlila společenské změny.
 • Za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel. Kolonizace Ameriky byla také spojená, pod Ondřeje Habra s konjunkcí - Saturna a Pluta v Kozorohu (1518, má epochální charakter, 500 letý cyklus), s vymíráním původního obyvatelstva během 50 -100 roků (Epidemie cocoliztli), divoký západ v opačném gardu s největší pravděpodobností souhlasí (v roce 2020 je také Saturn a Pluto v Kozorohu, Taťjana Micic) díky nástup koronaviru.
 • Anglický pot zasáhl Evropu v 15. a 16. století v několika vlnách, jedna z nejpodivnějších a nejvíce smrtících nemocí v dějinách. Záhadná nemoc pokaždé vypukla na britských ostrovech a že jedním z jejích nejvýraznějších příznaků byl odporně páchnoucí pot. Nemoc zasáhla Anglii v pěti vlnách v letech 1485 až 1551. Poprvé se objevila na konci války růží po bitvě u Bosworthu, když se Jindřich VII. po porážce Richarda III. vrátil do Londýna. V tak zvaném "studeném" stadiu trpěli bolestmi hlavy, svalů a kloubů, zimnicí a závratěmi, v "horkém" stadiu pak následovala strašlivá žízeň, nevolnost, zvracení, horečky, delirium, bezvědomí, krvácení z nosu, nadměrné pocení a rychlé vyčerpání organismu. Zvláštností choroby bylo, že útočila převážně na boháče, aristokraty a mladé a silné jedince (podobně jako Španělská chřipka). Umírali vévodové, biskupové, starostové a studenti. Podle vědců je možné, že chudina měla proti epidemii jakousi tajnou zbraň - díky tomu, že byla v dětství vystavena více nemocem než zámožnější vrstvy, měla silnější imunitní systém. Po pár měsících anglický pot zmizel stejně rychle, jako se objevil. Znovu se vrátil v letech 1507, 1517, 1527-1529 a na přelomu let 1551/1552. Po roce 1517 se pak rozšířil i na evropský kontinent, kde v některých městech vymřela až polovina obyvatelstva. Po roce 1551 se pak už nikdy neobjevil. Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/nakaza-ktera-rychle-zabijela-a-stejne-rychle-zmizela-336858?
 • Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí (lidé umíraly a mor a epidemie).
 • 1. světová válka, cca 9 -15 milionů lidí.
 • Španělská chřipka v letech 1918-1920 (vznikalo Československo) o život přišlo 25- 50 milionů obyvatel ve třech vlnách, v první světové válce zahynulo pouze 9 -15 milionu lidí.
 • Neštovice, nebezpečná choroba, latinsky zvaná Variola vera, zahubila jen během 20. století podle odhadů až 500 miliónů lidí .
 • 2. světová válka, cca 40 milionů lidí.
 • Gulagy
 • Světová pandemie cholery (1965 -1975) se začala šířit v roce 1961 z Indonésie, pokračovala do Bangladéše a Indie. Po přechodu SSSR se epidemie přemístila do severní Afriky, odtud do Itálie i Japonska. Celkem se po světě nakazilo téměř šest set tisíc lidí a smrtnost, která původně dosahovala až poloviny případů, postupně klesala pod 10 %. https://archiv.ihned.cz/c1-66759570-zadna-epidemie-tady-nebyla-komunisticke-organy-se-rozmach-cholery-snazily-utajit-vcetne-tajne-karanteny
 • Koronavirová krize 2020, solární záblesk a DKT.
Větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus (březen 2020, Václav Cílek). Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus). (18.3.2020 Václav Cílek).


Díky průmyslové revoluci od začátku 19. století populace dynamicky roste.

Na svislé ose grafu o vývoji populace jsou údaje uvedené v miliardách.

Redukce populace, zprávy z tisku:

2.2.2021 Nejnovější výzkum uvádí, že nemoc covid-19 povede k zásadnímu nárůstu onemocnění kardiovaskulárního systému na celém světě. Autoři studie z Baylor College of Medicine v americkém Houstonu předpokládají, že následky pandemie budeme ve velkém sklízet ještě mnoho dalších let a ve výsledku způsobí více úmrtí, než kolik si virus vybírá v současnosti.

Kardiovaskulárním chorobám podlehlo v roce 2019 téměř 18,6 milionů lidí, což představuje více než 17% nárůst oproti průměru předchozího desetiletí. Bez ohledu na pandemii by toto číslo dále rostlo, ale podle vědců teď uvidíme skokový nárůst. Jejich studie totiž předpokládá, že globální zátěž v podobě kardiovaskulárních chorob bude v příštích letech extrémní. A půjde o přímý důsledek pandemie covidu-19.

Už několik studií definitivně potvrdilo, že koronavirus nenapadá pouze plíce, ale také ledviny, střeva, mozek, pokožku a u značného procenta pacientů bohužel i srdce. Některé výzkumy dokonce tvrdí, že až polovina hospitalizovaných pacientů s covidem vykazuje při vyšetření srdce různé abnormality jeho činnosti.

Poukázal také na to, že nárůst kardiovaskulárních chorob ovlivní také různá omezující opatření, která souvisí se změnou životního stylu. Mnoho lidí také v průběhu lockdownu sáhne ve větší míře po alkoholu. Zároveň méně cvičí a jsou vystaveni většímu stresu. "Mimořádné okolnosti související s pandemií změnily způsob našeho života, a to včetně nezdravého životního stylu, o kterém víme, že zvyšuje riziko srdečních a mozkových příhod."

https://www.aazdravi.cz/lekari-odhalili-desive-dusledky-pandemie-koronaviru-do-budoucna-pristi-roky-budou-pro-lidstvo-tezke/

31.1.2021 Číně hrozí populační krize, varují demografové a sociologové. Klesá zájem o sňatek, klesá porodnost a naopak roste věk vstupu do manželství. Na vině je podle odborníků politika jednoho dítěte, emancipace i pracovní podmínky. V Číně přibývá mladých lídi, kteří odkládají nebo dokonce odmítají sňatek. Za šest let se počet párů, které se rozhodly vstoupit do manželství, snížil o 41 procent. Zatímco v roce 2013 proběhlo 23,8 milionu svateb, o šest let později to bylo už jen 13,9 milionu, uvádí Čínský statistický úřad. Příčinou je rostoucí blahobyt, vzdělání a emancipace žen v nezdravé podobě.

 • Komunistická strana se obává hrozící populační krize, která by výrazně narušila ekonomickou a sociální stabilitu celé země. "Manželství a reprodukce spolu úzce souvisejí. Menší počet manželství bude mít vliv na porodnost, což zase ovlivní ekonomický a sociální vývoj země.
 • Čínské úřady pokles počtu manželství přisuzují následkům politiky jednoho dítěte, která vešla v platnost v roce 1979. Demografové už několik let varují před populační krizí, už v roce 2014 totiž počet obyvatel v produktivním věku začal klesat poprvé za více než třicet let. Následující rok čínská vláda oznámila konec politiky jednoho dítěte, počet dětí byl ale stále omezen na dvě. Ani toto uvolnění ale nezabralo a porodnost i zájem o sňatek nadále klesá.
 • Od roku 2016 pak začal počet žen převyšovat počet mužů na vysokých školách (52,5 %) i v postgraduálním studiu (50,6 %). "S vyšším vzděláním ženy získaly ekonomickou nezávislost, takže manželství již pro ně není nutností, jako tomu bylo v minulosti
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snatku-ubyva-zalozeni-rodiny-se-odklada-cina-se-obava-populacni-krize-140166# 

14.1.2021 Lidstvo nezvládá reagovat na hrozby způsobené poklesem biodiverzity a klimatickou změnou, čeká jej proto "strašlivá budoucnost". Uvedla to mezinárodní skupina vědců ve studii publikované v odborném periodiku Frontiers in Conversation Science.

"Planetě hrozí strašlivá budoucnost masového vymírání druhů, horšícího se zdraví lidské populace a klimatických rozvratů," píší vědci v nové zprávě s tím, že tyto skutečnosti výrazně ohrožují přežití lidstva jako takového. Podle nich stojí za nepěknou budoucností zejména laxní až ignorantský přístup plynoucí z nepochopení závažnosti klimatické krize. "Hrozba pro veškeré formy života včetně člověka je tak obrovská, že ji stěží chápou i dobře informovaní vědci," stojí ve zprávě.

Vědci dále varují, že blížící se klimatická katastrofa bude mít za následek hromadnou migraci, války o přírodní zdroje, ale i další celosvětové pandemie, podobné té, kterou zažíváme nyní. "Nechceme ale kapitulovat," ubezpečují experti. "Naším cílem je dát hlavám států studenou sprchu ohledně stavu planety, aby mohli učinit takové kroky, které strašlivé budoucnosti zabrání. Vzhledem k rozsahu problému je podle vědců nezbytné například vzdát se ideje neustálého ekonomického růstu. Nutné jsou změny v celkovém uspořádání globálního kapitalismu, ale i v systému vzdělávání či přístupu ke všeobecné rovnosti. Zásadní je přestat používat fosilní paliva, řádně nacenit externality týkající se životního prostředí, ale také pracovat na rovném postavení mužů a žen, říká zpráva, vycházející asi ze 150 vědeckých studií.

 • Světu nepodařilo splnit jediný cíl ohledně ochrany ekosystémů z dvacítky záměrů dohodnutých v roce 2010 v japonském Aiči.
 • Podle zprávy OSN hrozí nyní vyhynutí více než milionu živočišných druhů. Mnohé z nich přitom mají z planety vymizet jen v řádech desetiletí.
 • "Klimatická krize je pro civilizaci nesčetněkrát nebezpečnější než trumpismus či COVID-19.
 • Populační růst a obrovská míra konzumace ze strany bohatých národů je podle něj cestou do záhuby.
 • Velké populace a jejich orientace na neustálý růst mají za následek degradaci půdy i úbytek biodiverzity. "Více lidí znamená vícero syntetických sloučenin a nebezpečných jednorázových plastů.
 • Vycházíme z toho, že jakmile si uvědomíme rozměr problému, bude jasné, že potřebujeme více než odhodlání jednotlivců, kteří používají méně plastů, jedí méně masa a redukují využívání letecké dopravy. Potřebujeme velké a rychlé systematické změny.

V posledních letech vydali vědci několik podobných varování ohledně stavu klimatu. Jedná se například o výstrahu 11 tisíc vědců, kteří předpokládají, že bez včasné a účinné akce zažije lidstvo "nevídané utrpení". V roce 2016 zase žádalo 150 australských klimatických vědců po tehdejším premiérovi, aby výrazně pokročil v redukci emisí.

https://cnn.iprima.cz/klima-cekaji-nas-dalsi-pandemie-masove-vymirani-a-valky-varuji-vedci-17025?

13.1.2021 Poselství od Archanděla Michaela pro rok 2021 (channeling), omlouvám se za toto označení ,on sám řekl, že jméno nemá, ale my potřebujeme jména, abychom vše více pochopili. Denisa Celesta Kralovičová. 

Začali procesy k přeměně planety a pro běžného člověka to nebude mít hladký průběh. Zacyklili jsme se ve starých zvycích a také je stálý strach udělat něco jinak. Doba si stále vynucuje mít poslušné obyvatelstvo, kdo vystoupil proti systému byl dehonestován či odstraněn. To je příčinou velkého strachu uvnitř nás samotných. Strach postavit se proti těmto tlakům a stát se svobodnou bytostí. V roce započala další změnová vlna a bude trvat cca 5 roků, protože je potřeba navrátit proces vlastního myšlení lidem a propojení se se zdrojovou energií a svým vědomím. Systémový lidé totiž svoje vlastní myšlení nemají a už vůbec nejsou propojeni se zdrojem. Dalším krokem je proces postupného odchodu lidí, planeta je přelidněná dušemi, které si přišli zakusit období přechodu a zdejší podmínky. Zde krásně spolupracuje energie zdroje, planety, lidí, jejich těla reagující na energii. Proces bude poměrně intenzivní 10 -15 roků do úbytku na zhruba 80% obyvatelstva. Planeta přestane být lunaparkem a začne sloužit již svému účelu. Až dojde ke změně vědomí u většiny zbylých obyvatel, tak se děti budou rodit zcela jiným způsobem a nebude jich také tolik. Budeme žít déle a nebudeme mít potřebu děti, jako jeden z životních cílů. Dnes je trend mít práci, bydlení a děti. Na přemýšlení nad těmito triviálními věcmi a povrchní seberealizací již nebudeme mít prostor. Budeme řešit životní poslání, rozvoj svých darů a duchovní rozvoj, péči o matku Zem atd. Nejtěžším procesem nyní bude změna přesvědčení lidstva a téma náboženství. Zde to bude tvrdá spolupráce vědy s inkarnovanými velmistry magických věd. Během následujících 40 - 50 roků plně ovládneme hmotu. Někteří svou myšlenkou a mnohem dříve a další pomocí technologie. Už nyní dokážeme v napojení na zdroj vytvářet úžasné věci. Mnozí na tyto dary nahlížíte jako na přestup do jiné dimenze. Ale není tomu tak, pobývat v jiných dimenzích bude jinak, mimo těla a jen někteří. 

Redukce populace o 20%

https://www.youtube.com/watch?v=g0ZzZXDWNzY

15.7.2020 Ve druhé polovině století ubude na světě obyvatel a v roce 2100 by na planetě mělo žít kolem 8,8 miliardy lidí. Uvádí se to ve studii Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME), jehož závěr se ale neshoduje s prognózami OSN. Podle nich by v té době mělo být na Zemi o dvě miliardy lidí více.

 • Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů. Některé země ale budou takového trendu ušetřeny - například ve Francii se 65 miliony obyvatel jich má být na konci století 67 milionů.
 • V subsaharské Africe se počet obyvatel může až ztrojnásobit z jedné na tři miliardy. Nejlidnatější bude Nigérie (počet obyvatel stoupne z 206 na 790 milionů) a Nigérie se tak stane druhou nejlidnatější po Indii a předstihne Čínu.
 • Bude svět, v němž bude žít mnohem méně práceschopných lidí a v němž osmdesátníků bude šestkrát více než nyní (až 866 milionů oproti nynějším 141). "Bude třeba přehodnotit sociální s zdravotnický systém.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/na-konci-stoleti-bude-na-zemi-mene-lidi-ukazuje-studie.A200715_092624_ln-zdravi_ape

15.7.2020 V současnosti na světě žije 7,7 miliardy lidí. Vědci dospěli k závěru, že v roce 2064 dosáhne demografická křivka vrcholu  9,7 miliardy lidí, ale pak začne klesat a v roce 2100 bude na planetě 8,8 miliardy obyvatel.

Postará se o to podle studie z velké části rozvoj vzdělání dívek a dostupnost antikoncepce. Zatímco nyní na jednu ženu připadá v průměru 2,37 dítěte, v roce 2100 toto číslo spadne na 1,66.

Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů.

Podle studie počet obyvatel klesne i v České republice. Zatímco v roce 2017 zde žilo přes 10 a půl milionu lidí, vědci očekávají, že na konci století to bude jen 6,7 milionu. Data uvádí, že Česko dosáhne nejvyššího počtu obyvatel již v letošním roce, dále bude jen klesat. Podle údajů Českého statistického úřadu v České republice letos v březnu žilo 10,7 milionu lidí. 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66790630-pocet-lidi-na-zemi-zacne-klesat-v-roce-2064-cesko-do-konce-stoleti-prijde-o-4-miliony-obyvatel-ukazuje-studie 

12.6.2020 Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na růst počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19 v některých US státech, že další uzavření ekonomiky pro boj s nákazou už v podstatě nebude možné respektive to nebude přípustné řešení. První uzavírka podle Mnuchina ukázala, že takový krok sám o sobě jen vytváří další nebezpečí a prohlubuje celkové škody a to nejenom ty ekonomické. Reakce na první vlnu nákazy byla v tomto ohledu cennou zkušeností.

https://www.kurzy.cz/zpravy/547860-mnuchin-us-mf-znovu-uz-ekonomiku-zavrit-nemuzeme/ 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

2.4.2020 Z hlediska evoluční biologie jsme se stali přemnoženým druhem. A jako každý přemnožený druh jsme náchylní k epidemiím, které nejsou ničím jiným než přirozeným autoregulačním mechanismem. Díky porušení rovnováhy vysílá proti nim armádu těch nejmenších a nejzákeřnějších útočníků - virů, které při svém šíření využívají dvě hlavní metody globálního kapitalismu - znásilnění přírody a migrace. Lidstvo v uplynulých 40 letech poznalo AIDS, ebolu a nyní i koronavirový SARS. Z epidemiologického hlediska není pro dnešní lidstvo větší nebezpečí, než jsou právě viry. Celá světová věda a medicína nemá proti současné pandemii koronaviru, který je vysoce nakažlivý a způsobuje smrtelný zápal plic, prakticky žádné účinnější řešení, pokud pomineme plicní ventilátory, kterých je ale pro jejich nákladnost ve zdravotnických systémech ve vztahu k potenciálnímu počtu nemocných velmi málo.

To vše by mělo přivést lidstvo k sebereflexi, skromnosti a úctě k přírodě. Ale to by byla naivní představa. Tato pandemie ještě lidstvo nepoučí. Nebude totiž (doufejme) příliš zničující a hlavně bude teprve první z řady těch, které přijdou později. A ty už budou horší. 

Ale na lidstvo bohužel přijdou od přírody v dohledné době rány i z jiných stran. Jejich společným jmenovatelem je globální změna klimatu a jejím hlavním projevem bude sucho. Teprve poté lidé zase přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu. Ale nepředbíhejme. Jsme teprve na začátku. 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-koronavirus-jako-vzkaz-prirody-lidstvu?

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 
zobrazit více..
Loading...