Redukce populace

p>Před cca 13 000 roky došlo k potopě světa (konec doby ledové, zánik Atlantidy a počátek ZEP TEPI) a hromadnému vymírání populace. Bylo v přechodu z věk Panny do věk Lva. Nyní jsme v opozici, tedy v přechodu věku Ryb do Vodnáře. Hrozí nám digitální potopa světa spojená s redukcí populace?

Během posledních 200 roků probíhala populační exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích na malé ploše a směřuje do virtuální reality - umělé prostředí , odklon od přírody). Čeká nás transformace Homo sapiens na HOMO Aquarius (vědomý člověk), tato transformace probíhá jednou za 26 000 roků, - bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře, pokud je dostatek energie. Proto v tomto čase (posledních 200 roků) roste exponenciálně populace (aby všichni prošli transformací z duality v jednotu). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav (naplní se Herakleitův zákon?). Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků (precesní rok).

Růst a naopak redukce populace je proces, který se cyklicky opakuje a je provázán s vývojem člověka a civilizací. Možnosti redukce populace:

 • řízená, dobrovolná redukce obyvatel na přelidněné planetě, omezením porodnosti zejména v rozvojových zemích - jde o dlouhodobý proces (podobný názor zastává i Tomáš Pfeiffer)
 • globální pandemie (Mor, Španělská chřipka, Neštovice atd.), které doprovázeli lidstvo po celou historii
 • uměle vyvolaný proces (války, nezdravé potraviny, nemoci, znečištěná voda a vzduch atd.)
 • přírodní proces (autoregulace, klimatické změny, Calhounův experiment)
 • již nyní existují Digitální koncentrační tábory, do kterých většinová populace dobrovolně vstupuje díky závislosti a strachu ze změny (ztráta falešných jistot). Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní je to více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost virtuální realitě budou místem zkázy podle Prof. Calhouna.
 • Kolik lidí uživí naše planeta?
 • Yuval Noah Harari:  Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století 
 • MVDr. Josef Staněk (3.8.2020): pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neznává vítězství druhé polovin) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který to mění a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost) 
 • Během 12 roků se může razantně snížit populace na planetě (o cca 66 % na cca 2,5 miliardy), tento proces lze zvrátit. 18.8.2020 Jiří Lexa

Co ovlivnilo vývoj populace v minulých dobách (redukce počtu obyvatel)

Podle vědců Lidstvo ohrožují tři světové pandemie: Obezita, podvýživa a klimatická změna

Šíření globálních pandemií bývá často provázáno s vulkanickou činností. Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus) Václav Cílek březen 2020)

 • Antoniánský či Galénův mor (Řím ve 2. století našeho letopočtu), podlehlo pět milionů lidí. Podle anglického historika Edwarda Gibbona patřila epidemie neštovic ke spouštěcím mechanismům, jež vedly o dvě století později k rozpadu římské říše. (79 n.l. sopka Vesuv)
 • Justiniánský mor, pandemie způsobená bakterií Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii a rozšířila se v celém středomoří a několikrát se vrátila, takže v rozmezí let 541 až 750 skosila až padesát milionů lidí. Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, což umožnilo rozšíření islámu ve Středomoří  (535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie)
 • Pandemie moru (černý mor) 1348-1352, cca 25 milionů lidí, pandemie prohloubila krizi, v níž se Evropa nacházela na konci 13. století kvůli zhoršení podnebí, a urychlila společenské změny
 • Za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel. Kolonizace Ameriky byla také spojená, pod Ondřeje Habra s konjunkcí - Saturna a Pluta v Kozorohu (1518, má epochální charakter, 500 letý cyklus), s vymíráním původního obyvatelstva během 50 -100 roků (Epidemie cocoliztli), divoký západ v opačném gardu s největší pravděpodobností souhlasí (v roce 2020 je také Saturn a Pluto v Kozorohu, Taťjana Micic) díky nástup koronaviru.
 • Anglický pot zasáhl Evropu v 15. a 16. století v několika vlnách, jedna z nejpodivnějších a nejvíce smrtících nemocí v dějinách. Záhadná nemoc pokaždé vypukla na britských ostrovech a že jedním z jejích nejvýraznějších příznaků byl odporně páchnoucí pot. Nemoc zasáhla Anglii v pěti vlnách v letech 1485 až 1551. Poprvé se objevila na konci války růží po bitvě u Bosworthu, když se Jindřich VII. po porážce Richarda III. vrátil do Londýna. V tak zvaném "studeném" stadiu trpěli bolestmi hlavy, svalů a kloubů, zimnicí a závratěmi, v "horkém" stadiu pak následovala strašlivá žízeň, nevolnost, zvracení, horečky, delirium, bezvědomí, krvácení z nosu, nadměrné pocení a rychlé vyčerpání organismu. Zvláštností choroby bylo, že útočila převážně na boháče, aristokraty a mladé a silné jedince (podobně jako Španělská chřipka). Umírali vévodové, biskupové, starostové a studenti. Podle vědců je možné, že chudina měla proti epidemii jakousi tajnou zbraň - díky tomu, že byla v dětství vystavena více nemocem než zámožnější vrstvy, měla silnější imunitní systém. Po pár měsících anglický pot zmizel stejně rychle, jako se objevil. Znovu se vrátil v letech 1507, 1517, 1527-1529 a na přelomu let 1551/1552. Po roce 1517 se pak rozšířil i na evropský kontinent, kde v některých městech vymřela až polovina obyvatelstva. Po roce 1551 se pak už nikdy neobjevil. Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/nakaza-ktera-rychle-zabijela-a-stejne-rychle-zmizela-336858?
 • Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí (lidé umíraly a mor a epidemie)
 • 1. světová válka
 • Španělská chřipka v letech 1918-1920 (vznikalo Československo) přišlo o život do 50 milionů obyvatel ve třech vlnách, v první světové válce zahynulo pouze 10 -15 milionu lidí
 • Neštovice, nebezpečná choroba, latinsky zvaná Variola vera, zahubila jen během 20. století podle odhadů až 500 miliónů lidí 
 • 2. světová válka
 • Světová pandemie cholery (1965 -1975) se začala šířit v roce 1961 z Indonésie, pokračovala do Bangladéše a Indie. Po přechodu SSSR se epidemie přemístila do severní Afriky, odtud do Itálie i Japonska. Celkem se po světě nakazilo téměř šest set tisíc lidí a smrtnost, která původně dosahovala až poloviny případů, postupně klesala pod 10 %. https://archiv.ihned.cz/c1-66759570-zadna-epidemie-tady-nebyla-komunisticke-organy-se-rozmach-cholery-snazily-utajit-vcetne-tajne-karanteny
 • Koronavirová krize 2020, solární záblesk a DKT
Větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus (březen 2020, Václav Cílek). Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus). (18.3.2020 Václav Cílek)


Díky průmyslové revoluci od začátku 19. století populace dynamicky roste.

Na svislé ose grafu o vývoji populace jsou údaje uvedené v miliardách.

Redukce populace, zprávy z tisku:

15.7.2020 Ve druhé polovině století ubude na světě obyvatel a v roce 2100 by na planetě mělo žít kolem 8,8 miliardy lidí. Uvádí se to ve studii Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME), jehož závěr se ale neshoduje s prognózami OSN. Podle nich by v té době mělo být na Zemi o dvě miliardy lidí více.

 • Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů. Některé země ale budou takového trendu ušetřeny - například ve Francii se 65 miliony obyvatel jich má být na konci století 67 milionů.
 • V subsaharské Africe se počet obyvatel může až ztrojnásobit z jedné na tři miliardy. Nejlidnatější bude Nigérie (počet obyvatel stoupne z 206 na 790 milionů) a Nigérie se tak stane druhou nejlidnatější po Indii a předstihne Čínu.
 • bude svět, v němž bude žít mnohem méně práceschopných lidí a v němž osmdesátníků bude šestkrát více než nyní (až 866 milionů oproti nynějším 141). "Bude třeba přehodnotit sociální s zdravotnický systém,

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/na-konci-stoleti-bude-na-zemi-mene-lidi-ukazuje-studie.A200715_092624_ln-zdravi_ape

15.7.2020 V současnosti na světě žije 7,7 miliardy lidí. Vědci dospěli k závěru, že v roce 2064 dosáhne demografická křivka vrcholu s 9,7 miliardy lidí, ale pak začne klesat a v roce 2100 bude na planetě 8,8 miliardy obyvatel.

Postará se o to podle studie z velké části rozvoj vzdělání dívek a dostupnost antikoncepce. Zatímco nyní na jednu ženu připadá v průměru 2,37 dítěte, v roce 2100 toto číslo spadne na 1,66.

Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů.

Podle studie počet obyvatel klesne i v České republice. Zatímco v roce 2017 zde žilo přes 10 a půl milionu lidí, vědci očekávají, že na konci století to bude jen 6,7 milionu. Data uvádí, že Česko dosáhne nejvyššího počtu obyvatel již v letošním roce, dále bude jen klesat. Podle údajů Českého statistického úřadu v České republice letos v březnu žilo 10,7 milionu lidí. 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66790630-pocet-lidi-na-zemi-zacne-klesat-v-roce-2064-cesko-do-konce-stoleti-prijde-o-4-miliony-obyvatel-ukazuje-studie 

12.6.2020 Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na růst počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19 v některých US státech, že další uzavření ekonomiky pro boj s nákazou už v podstatě nebude možné respektive to nebude přípustné řešení. První uzavírka podle Mnuchina ukázala, že takový krok sám o sobě jen vytváří další nebezpečí a prohlubuje celkové škody a to nejenom ty ekonomické. Reakce na první vlnu nákazy byla v tomto ohledu cennou zkušeností.

https://www.kurzy.cz/zpravy/547860-mnuchin-us-mf-znovu-uz-ekonomiku-zavrit-nemuzeme/ 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

2.4.2020 Z hlediska evoluční biologie jsme se stali přemnoženým druhem. A jako každý přemnožený druh jsme náchylní k epidemiím, které nejsou ničím jiným než přirozeným autoregulačním mechanismem. Díky porušení rovnováhy vysílá proti nim armádu těch nejmenších a nejzákeřnějších útočníků - virů, které při svém šíření využívají dvě hlavní metody globálního kapitalismu - znásilnění přírody a migrace. Lidstvo v uplynulých 40 letech poznalo AIDS, ebolu a nyní i koronavirový SARS. Z epidemiologického hlediska není pro dnešní lidstvo větší nebezpečí, než jsou právě viry. Celá světová věda a medicína nemá proti současné pandemii koronaviru, který je vysoce nakažlivý a způsobuje smrtelný zápal plic, prakticky žádné účinnější řešení, pokud pomineme plicní ventilátory, kterých je ale pro jejich nákladnost ve zdravotnických systémech ve vztahu k potenciálnímu počtu nemocných velmi málo.

To vše by mělo přivést lidstvo k sebereflexi, skromnosti a úctě k přírodě. Ale to by byla naivní představa. Tato pandemie ještě lidstvo nepoučí. Nebude totiž (doufejme) příliš zničující a hlavně bude teprve první z řady těch, které přijdou později. A ty už budou horší. 

Ale na lidstvo bohužel přijdou od přírody v dohledné době rány i z jiných stran. Jejich společným jmenovatelem je globální změna klimatu a jejím hlavním projevem bude sucho. Teprve poté lidé zase přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu. Ale nepředbíhejme. Jsme teprve na začátku. 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-koronavirus-jako-vzkaz-prirody-lidstvu?

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 
zobrazit více..
Loading...