Teorie strun

Teorie strun

Současné verze teorie strun vyžadují celkem 10 dimenzí, zatímco ještě hypotetičtější teorie, známá jako M-teorie, jich vyžaduje dokonce 11. Ve vesmírů nevnímáme ostatní dimenze protože jsou zabalené nebo skryté v temné hmotě a nevyzařuje žádné světlo (nereaguje se světlem ani s žádnou "normální" hmotou, kterou vidíme například jako hvězdy).

  • tři prostorové dimenze plus dimenzi času a pátá magnetismus (omotává nebo rotuje kolem sebe - cyklus, šroubovice, rotace Země kolem své osy, rotace galaxie kolem Slunce atd.)
  • dalších šest prostorových dimenzí potřebných k teorii strun musí být zabaleno do konkrétní sady konfigurací, které se vzájemně zabalují do sebe. Každá možná konfigurace ovlivní způsob, jakým řetězce v nich vibrují. Protože způsoby, kterými struny vibrují, určují, jak se zde v makroskopickém světě chovají, vede každá volba rozdělovače k ​​odlišnému vesmíru s vlastní sadou fyziky.

Všechny síly, všechny částice, všechny konstanty, všechny věci pod jednou teoretickou střechou, kde vše, co vidíme, je výsledkem drobných vibrujících strun. Teoretici na této myšlence pracují od šedesátých let 20. století a jednou z prvních věcí, kterou si uvědomili, je, že aby teorie fungovala, musí existovat více dimenzí než čtyři, na které jsme dosud zvyklí.

V teorii strun se malé vibrační smyčky (v teorii jsou základním objektem reality) projevují jako různé částice (elektrony, kvarky, neutrina atd.), také a jako silové nosiče přírody (fotony, gluony, gravitony atd.). Způsob, jakým to dělají, je prostřednictvím jejich vibrací. Každý řetězec je tak malý, že se nám jeví jako bodová částice, ale každý řetězec může vibrovat v různých režimech.

  • Předpokládá se, že každý vibrační režim souvisí s jiným druhem částic. Takže všechny řetězce, které vibrují jedním způsobem, vypadají jako elektrony, všechny řetězce, které vibrují jiným způsobem, vypadají jako fotony atd. To, co vidíme jako srážky částic, je z pohledu teorie strun mnoho svazků, které se spojují a rozdělují.
  • Ale aby matematika fungovala, musí být v našem vesmíru více než čtyři dimenze. Je to proto, že náš obvyklý časoprostor nedává strunám dost prostoru, aby vibroval všemi způsoby, které potřebují, a aby se tudíž plně projevily jako všechny druhy částic na světě. Jsou prostě příliš omezeny.

https://veda.instory.cz/vesmir/1049-vedci-poprve-nahledli-do-neviditelne-kosmicke-site.html

https://veda.instory.cz/1064-vesmir-by-mohl-mit-vice-dimenzi-nez-ctyri-na-ktere-jsme-zvykli.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

zobrazit více..
Loading...