Produkce kyslíku

  • Cca 50 až 85 % kyslíku ve skutečnosti produkuje fytoplankton, tedy řasy a sinice v mořích a oceánechvíce
  • pralesy (Amazonie, Sibiř atd.) produkují cca 5 - 20% světového kyslíku a společně s oceány zajišťují stabilitu ekosystému
  • Jedna část bez druhé existovat nemůže a pro tropy má toto území rozhodující roli." 
zobrazit více..
Loading...