Produkce kyslíku

Produkce kyslíku

Boreální les na Sibiři, největší pevninský biom na Zemi. 

  • Cca 50 až 85 % kyslíku ve skutečnosti produkuje fytoplankton, tedy řasy a sinice v mořích a oceánechvíce
  • Pralesy (Amazonie, Sibiř atd.) produkují cca 5 - 20% světového kyslíku a společně s oceány zajišťují stabilitu ekosystému.
  • Jedna část bez druhé existovat nemůže a pro tropy má toto území rozhodující roli." 
  • Fotosyntéza
zobrazit více..
Loading...