Technokracie

Kapitalismus 21. století (PLUTOKRACIE) je reprezentován "starým způsobem myšlení" (individuální, úspěch, honba za ziskem, společenská moc, nadměrná spotřeba a dluhy) způsobuje polarizaci ve společnosti (narůstají emoce, stejně velké skupiny, které stojí proti sobě mají protichůdné postoje, které neustále živí obrazová, tištěná i digitální média). Současný stav v Přírodě a v západní civilizaci nám signalizuje dosažení hranice tzv. "bezpečnostních protokolů" (kdy je ještě možný "bod obratu"), po jejich překročení může následovat tzv. "bod zlomu" (rostoucí polarizace přeroste v pulzovou vývojovou změnu), kdy může přijít nový přechodový řád "TECHNOKRACIE" (jehož základy již budují globální technologické společnosti prostřednictvím informací, moci, moderních technologií, robotům, umělé inteligenci, kontrolované společnosti atd.), která přinese na jedné straně nevýhody (totální kontrolu s využitím moderních technologií, umělé inteligence, virtuálního světa a sdílené ekonomiky globálních digitálních platforem, ale také ztrátu osobní svobody a lidství, ještě větší závislost na systému, protože úzká skupina Elit bude využívat efektu a zisku z moderních technologií, umělé inteligence a robotizace atd.), ale na druhé straně i výhody (v podobě efektivní individualizovaná výroby, která odstraní nadbytečnou produkci, virtuální realitu, zkrácení pracovní doby atd.)

Zajímavý vývojový paradox a příležitost: s nastupujícím novým společenským řádem Technokracií je Česko jednou ze zemí, která patří v oblasti moderních, technologií (robotizace, umělá inteligence a moderní materiály) ke světové špičce (prof. Peter Staněk). Využijeme této příležitosti? Co si o tom myslíte Vy?

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

zobrazit více..
Loading...