Symbolika

Symbolika, symboly, podobenství, pohádky, pověsti, mýty

na co nestačí popis a význam slov, to se může vtisknout do symboliky, znaků atd. Symbolika je nástrojem na popis reality a je často propojena s kosmickým vědomím.

Symboly a symbolika jsou jen odrazem popisu reality (vyjádřením jejich filosofie, vnímání a stvoření světa prostřednictvím symbolů - tedy určité zjednodušení reality a její transformaci do symbolů) určitou civilizací, národem, skupinou lidí a tedy podle určitého konstruktu myšlení (filosofie), myšlení a vědění se neustále posouvá a mění na základě poznání, které je v nestálém pohybu a symboly tak většinou neumožňují změnu paradigmatu (jsou považovány za neměnné, pevné body).

Symboly vytvořili lidé, je to výtvor rozumu a ega. Díky symbolům vidíme zjednodušeně svět, který nám omezuje poznání a konzervuje stará dogmata a vytváří slepou víru (nevěříme ve stvořitele, ale v symboly, mýty atd.). Díky symbolice systém (skupina, kultura, společenství atd.) zamrzl a nemůže se vyvíjet.

  • i symboly mají polaritu a díky tomu mají lidé v různých kulturách význam symboliky obracený (svastika x hákový kříž, symbol hada, kříž, astrologie a význam planet a zvěrokruhu atd.)
  • symbol je "hmotné, neživé" grafické vyjádření reality, které jsme rozumem přiřadili určitý význam, kterému věříme. Tím, že budeme svět vnímat prostřednictvím symbolů, se ale můžeme vzdalovat životu a Stvořiteli (a víře v sebe)
  • Symboly a symbolika jsou spojené s příběhy, který symbolům dávají význam, reálný popis pro správně pochopení významu pro danou skupinu lidí či kulturu.
  • TAROT

Páv

páv je symbolem krásy, sebevědomí, slávy, vznešenosti, ale také integrity, nezkorumpovatelnosti či nesmrtelnosti. Páv též symbolizuje víru v dobré konce, v to, že věci se vyvrbí pozitivně v ten správný čas....

  • symbolem Nepálu je páv, protože Himálaje mají tvar páva
  • páv je strážcem domu, lepší než pes

Posvátná geometrie

zobrazit více..
Loading...