Anthea, Margot Vaneková

p>Jako divná už se narodila, ale několik roků jí trvalo, než to zjistila (na nějaký čas si to zavřela, protože ta vysoká citlivost a senzitivita, načítání myšlenek lidí a jejich emoce komplikuje život, bylo jí v tom těžko). Byla v rebelském tónu (metalačka, alkohol, cigarety). V 18 ji přišla boží facka, kdy měla epileptický záchvat a to byl zážitek, který ji probral (ze dne na den přestala kouřit, pít alkohol, atd.) a z úrovně duše pochopila, že tak již nemůže pokračovat a duše ji začala vést a postupně si rozpomínala co už duše znala. Potom po několika letech se opět spustil ten informační kanál.
 • má syna (2017, také je načítač jako Anthea, ale na rozdíl od ní je velmi zemský typ - je éterický i zemský, je Arkturiánský světelný rytíř, velký bojovník a strážce), to byl také spouštěč (plány duší matky a dítěte) jejich schopností a zájmu o její služby (malování obrazů, výklady)
 • dar dítěte je vždy navýšení vibrace v poli matky
 • je HSP - hypersenzitivec (vnímám a cítím víc věcí než běžný člověk, načítám informace z prostoru a lidí - proto mohu číst z ákašických záznamů), až po narození syna jsem zjistila jak jsem bezhraniční a jak jsem si nedokázala nastavit hranice - prostor pro sebe, odmítat to co pro mě bylo nezdravé atd.)
 • je hvězdná duše, kosmický typ, který přijal poslání být mostem mezi nebem a zemí a má se velmi silně uzemnit (proto to dítě) a má přítele, který je strážce rovnováhy a je velmi zemský typ (skládá se to vždy tak, jak potřebujeme)

www.anthea.cz, Provozovna: Havlíčkův Brod, Termesivy 96, 580 01, nyní žije s přítelem na Slovensku

email: info@anthea.cz

 • je kanálem, přes který přichází informace a který komunikuje se zdrojem (Bůh, informační pole)
 • Bohatství  (peníze jsou energií zdroje, energií matky Země) je od slova bůh
 • semináře: Tvůrci nové Země

13.12.2020 Anthea Rea: Děti nové doby a vzkaz akašických mistrů

 • Letošní slunovrat bude velmi silný (je to napojené celospolečenskou globální situaci - velký přerod), něco silného vypluje na povrch o i těm hodně zarytým jedincům otevře oči, tak aby to probuzení bylo globálnějšího charakteru (připravme se na nějaké bouře), je to nezbytné k tomu, aby jsme pokročili dále
 • I když budou katastrofy, nemusíme se toho bát, protože je to nezbytná součást tohoto přerodu, přesměruje to naši pozornost z médií a systému k tomu, abychom již tvořili nezávisle každý sám za sebe, abychom si hledali i to svoje místo pro život (pozemek, abychom se osvobodili od lpění na systému a to co nabízí, uvědomili si, čeho se nechceme vzdát) 
 • Nikdo nám nebrání žít svobodně, jenom my sami (nemusíme bojovat za svobodu, my už jsme svobodní)
 • Nůžky se rozevírají, kontrasty budou pokračovat, budeme tu mít paralelní reality a budeme se muset naučit v nich žít a nenechat se strhnout tím jak to má většinová společnost (půjdou dobrovolně se nechat očkovat atd.), která si prožívá své peklo a závislá na systému. Vše má svůj smyl.
 • Čistí se nám oddělenost ducha a hmoty (jaká hmota, když země je zhmotněný kosmos - část zhmotněného boha a současně planet a ras z různých hvězdných systémů, když to tak vezmeme, tak Země je nadupaný prostor kosmických energií, to není žádná hmota). Na Zemi se všichni setkáváme z úplně rozdílným naladěním a zkušeností (na rozdíl od jiných vesmírů) z různých vesmírů
 • Slova karma je velice pokroucené, protože původně slovo ve Védách znamená "čin" (nehovoří se o polaritě), jak zaseji, tak sklidím a nikdo mě nesoudí. 
 • Nyní na Zemi jdou duše dobrovolně (i to se změnilo), dříve tady byla taková silná gravitace, která duši v meziprostoru mezi zrozením a smrtí držela a pak táhla zpět do těla, aby si odčinila co je potřeba - doučila zkušební lekce z minulosti. My už jsme naprosto svobodní, zda se na Zemi inkarnujeme nebo ne (důležité je se přijmout i v nedokonalosti jakou mám). Jestli se dále budeme chtít učit na jiných planetách nebo vesmírech.
 • Během několika let budeme komunikovat (se svou světelnou rodinou, kontakt s nimi pro přímou komunikaci jsme ztratili, proto také žijeme v nefunkční společnosti, protože nelze tvořit zdravou a funkční společnost a společenství, pokud tam není aspekt těch starších, té moudrosti, která už si prošla těmi zkušenostmi a dokáže poradit, kde nemáme nadhled) v lehkosti, jasnosti a přímosti (jak se baví lidé na Zemi mezi sebou)
 • Kristovo kosmické vědomí je nyní velmi hmatatelné (propojení s kosmickou rodinou) a brána toho živého srdce (to co on rozlévá) je pro nás takový portál, jak si navázat více komunikaci se světelnou rodinou nebo předky (abychom vymazali iluzi, že jsme tady sami)
 • V 5D bude mít myšlenka a emoce mnohem rychlejší manifestační dopad a navíc se budeme mnohem více cítit a načítat přes telepatii (proto se nyní čistíme v komunikační oblasti, kdo je v pravdě, něco co dělá a co má v sobě) - pozn. když jste to dělali vy nám, tak jsme byli trpěliví a naslouchali vám, tak nám to nyní nevyčítejme, že ještě nejsme v pravdě a hrajeme hry

13.11.2020 Anthea Rea: Jak převibrovat negativní Matrix

 • Momentálně jsme ve fázi, kdy je zde obrovská diverzita informací, názorů, postojů a dělíme se na skupinky (strategií vyšších elit je nás rozhádat, abychom si řešili něco na svých písečkách a mezitím přestali dávat pozor co se děje). Smyslem pro nás by mělo být nejít do vzájemných konfrontací a sestoupit si více do prožitku, kde jsme všichni na stejné vlně.
 • Nyní už se začíná opravdu tvořit nová zem, přes postupnou restrukturalizaci systému (scénářů je obrovské množství) a záleží na každém z nás, kam zaměříme tu pozornost, energii a co budeme dělat. Není efektivní to změnit ve stávající politice (to je herní pole samo o sobě), protože se teprve probouzíme (nemůžeme to tedy měnit, protože jsou X kroků před námi, protože už v tomto herním poli hrají). Větší smysl má tvořit nová společenství bokem (přestože jsme součástí systému), zaměřit pozornost na svobodné zdroje, abychom měli svoji půdu, abychom žili na pozemcích poblíž sebe a tvořili nová společenství a komunity, protože to je to, co tady ještě nebylo. 
 • Vize nových komunit je taková, že budeme každý ve svém domě, ale blízko sebe (abychom se setkávali, slavili společně cykly roku a současně každý může mít svoje soukromí). 
 • Nyní můžeme pozorovat, jak se nám to rozvrstvuje v rámci společnosti (Země je prostor plný paralelních realit) a ti co mají potenciál a chuť mohou zaměřit pozornost a energii na tvorbu (sledovat dění včetně politiky pouze z pozice pozorovatele) v reálném životě a vše si v tom společenství uděláme po svém (školství, zdravotnictví, atd.).
 • Jsem přesvědčená, že je možná i částečná restrukturalizace v současném systému, ale zatím je to pozdržené díky plánům, které tam byli a díky pozastavení (covid) se to postupně přerozuje a v nejtužším jádru to nepůjde ze dne na den. Nové společenství můžeme vytvořit mnohem rychleji než přerodit současný systém.
 • Pokud chceme, aby se společnost a politika proměnila, měli bychom dávat větší váhu tomu, jak komunikujeme my uvnitř rodin a dívejme se, jestli tam nejsou stejné vzorce jako vidíme ve společnosti (přikazování, odporování, nerespekt, neúcta v komunikaci). A pokud to děláme doma, nemůžeme se divit, že se to děje ve společnosti (politika a společnost je jen velkým zrcadlem, jak se chováme v našich životech).
 • Je důležité více pošťouchnout lidi k tomu, ať v této společenské situaci se dennodenně napojují na zdroj (situace dnes nám říká, bez propojení s Bohem to nefunguje). Vše je energie a vše je propojeno v různých morfických polích (společnost, politika), které reagují na informace (jsme vysílači a přijímači informací, nic jiného) a když se na to podíváme z energetického hlediska, tak se po nás chce, abychom zvýšili bdělost a pozornost v tom, co vysíláme a co přijímáme.
 • Ta celospolečenská událost roku 2020 je i obrovský kvantový skok (manifestace informací se neustále zrychluje), ale může to být i pád a to záleží na nás (každý tu současnou situaci jinak prožívá přes své filtry a osobní zkušenosti, hodnoty, názory).
 • Slunce (galaktické Slunce) je manifestací Boha, které je nám nejblíž Zemi (propojuje se s námi tady na Zemi). Důležité jít každý den do klidu (i mentálně), uvolnili se a šli to stavu bezmysli (bez myšlenek a položím si záměr - vyslat otázku a potom čekám). Boží hlas se vždy ozývá, pokud jsme úplně v klidu. Z generátoru informací z nás (vysílač) se stáváme přijímačem informací ze zdroje.
 • Pokud chceme tvořit nová společenství a fungující komunity, které jsou postaveny na úplně nových základech, tak k tomu potřebujeme peníze (aby každý mohl vložit určitý obnos do toho celku), abychom to mohli tvořit ve hmotě, bez peněz to zatím nejde.  Peníze jsou bohem daná energie, která jenom zviditelňuje a zrcadlí, jak to máme v rámci sebeocenění, svých hodnot, přijímání, dávání atd. Jak si pročistíme staré záznamy a manipulace, tak nám to může proudit novým způsobem. A pokud jsme rozhodnuti používat peníze (ne zneužívat) pro dobrou věc, tak oni začnou téci.
 • Pocházíme z různých světů (kde platí různé zákony) a máme různé zastoupení živlů. Země je zatím jediné místo ve Vesmíru (taková škola), kde se setkáváme všechny rasy na jednom místě. My se učíme rozšířit svoje srdce a vědomí za hranice toho co známe a vejít do zkušeností toho druhého, které jsou nám naprosto neznámé a tím si rozšiřujeme schopnost soucítit.
 • Příčinou mnoha rozchodu je to, že partneři a jejich duše vibrují na různých frekvencích a jsou tam tak velké skoky (pokud jsou rozdíly malé, můžeme se vzájemně učit, jinak vznikají nerovnováhy v energiích), že už se to nedá propojit.
 • Vhled, sestup Kristova vědomí: Kristovo vědomí má být v každém z nás a v praxi to znamená, že Kristova vědomí (zprostředkovává nám milost - to je konat a současně zůstat v míru) po nás žádá, abychom se naučili milovat svoje nepřátele. Jeshua neřekl přijměte zlo, a nic s tím nedělejte. On řekl: stůjte si pevně za svým, vyzařujte to co máte, tvořte to, ale neodsuzujte a nevracejte to, co oni dělají vám. Nejděte do boje. A to je ta zásadní změna v tom prožívání. Nejprve to změníme v sobě ve svém myšlení a pak se to může na základě této změny přeskládat v hmotě.
 • Kdy přijímám i svého největšího nepřítele (nevysílám proti němu energetický šíp, pouze zřím), tak tím okolo sebe rozlévám z otevřeného srdce lásku a tím mohou někteří nepřátelé okolo mě dojít k tomu prozření (tím si zvýší své vibrace a probudí se). Boj vždy jen plodí boj. My potřebujeme nejprve pročistit ten náboj hněvu, křivdy a všeho, co jsme prožily v minulých životech, když jsme prožívali války a bezpráví. Pročistíme (tím vystoupíme ze zajetých kolejí), aby se nám to nemotalo do té naší reality, kde můžeme stát jako světlo s tím, že : to se mi nelíbí, já jdu tvořit jinak a ne že jdu proti někomu bojovat.
 • V současnosti dochází k propojení energie Krista a Lucifera (světlonoše), je to vlastně jedna strana téže mince a dokud my to oddělujeme na zlo a dobro (dualita), tak nemůže dojít k propojení a přerození. Byl tam obraz Lucifera, který po našem upřímném poklonění se změnil v Krista. Když to správně uchopíme (prožijeme a aplikujeme do života), totéž se může stát na celospolečenské úrovni.

15.6.2020 Umění být ve svém středu a žit Nebe na Zemi uprostřed bouře

 • jak udržovat rovnováhu (udržovat stabilní vibrace, jemné chvění): být ve svém středu a hledět si svého a zároveň bděle a bystře reagovat na případné změny (je rozdíl mezi pasivitou a tím, kdy jsem pevně ukotvený ve svém středu s vědomím, že to kolem sebe tvořím a pokud zvenčí přijde nějaký impulz, který půjde striktně vůči mým právům, tak si uvědomím svou vnitřní sílu (postavit se za sebe) - je to jemná rovnováha mezi konáním a bytím a naopak
 • jsme zahlcení medii, kde slyším jen jednu část pravdy, která je určena pro manipulaci nás všech, proto si pečlivě vybírám, kam vkládám svou pozornost, čas a energii a kam ne
 • tlaky z venčí budou chodit tak dlouho, dokud si nebudeme jisti sami sebou, svou svobodnou volbou a dokud neoprášíme naše spící instinkty
 • náš vnitřní oheň (vnitřní síla se stabilními vibracemi, vím kým jsem, proč jsem tady, jaká jsou má práva a zatím si stojím) může očistit akášické záznamy minulosti (třeba i z rodinné linie)- toto je energie, kterou v sobě potřebujeme všichni kolektivně ukotvit a žít ji (my se máme umět postavit za sebe a svá práva, nemáme nečině přihlížet) Ale současně, pokud se nás nějaká událost osobně netýká, tak je zbytečné si konfrontace přitahovat konfrontace do svého pole tím, že budu vysílat nesnášenlivost, odpor, boj proti temnotě, když chci bojovat tak mě do života přichází situace, abych se mohl bránit (tak je to jednoduché)
 • na Zemi žijeme paralelní reality, tady není jenom světlo a temnota, je tu spousty dalších realit a my můžeme žít svobodný naplněný a odpovědný život s tím, že přijímáme strukturu nastavení tady na Zemi, což neznamená, že s tím souhlasím, ale tím že to přijímám, tak sama sobě otevírám prostor pro svobodný naplněný život. A tím že to žiji za sebe, tak to vyzařuji do okolí a přitahuji si lidí, kteří jsou naladění úplně stejně a tím se postupně tvoří ta komunita
 • hlavní destrukční nastavení mysli je, myslet si, že to světlo, které vidíte je ve svém blízkém okolí a cítíte ho v sobě, má být během chvíle po celé planetě (že se má vše změnit, "spící lidé" tu nemají být - země je multidimenzionální prostor, plný paralelních realit což znamená, že i ti lidé, kteří chtějí být stále v roli obětí a otroků, tak v ní také budou a budou tady žít vedle vás a bude to vypadat, že je jich většina, ale to nás nemá zastavit a odradit, protože když Vy se srovnáváte s nimi, tak je to jako když srovnáváte jabka s hruškama (jsou to mladičké duše, které si právě prošlapávají cestu té zkušenosti, kterou jste si už prošli, oni jsou odrazem Vaší minulosti, nechte jim tu zkušenost, nesrovnávejte se s nimi a nechtějte, aby přestoupili...oni nepřestoupí, protože ještě jsou jinde)
 • na určité úrovni jsme všichni jedna bytost a je důležité si to pamatovat, a také je důležité si pamatovat, že na úrovni fyzické reality se rozvrstvujeme na různé typy duší podle toho, jakou úroveň vnitřní zralosti už v sobě máme (velmi se nám uleví, když pustíme představu, že by tady měli být jen samí osvícení lidé nebo jen převaha spících, ale pak je to vše marné a to je velmi destruktivní nastavení)
 • je zde jakýsi konsenzus mezi světlem a temnotou, kdy ten restriktivní nesvobodný systém stále má své ovečky, svou cílovou skupinu, která tady je a bude, protože ona sama to chce a vyhledává to (můžeme tuto skupinu vidět jako ovce, ale oni sami sebe tak nevidí a nevnímají, oni potřebují tu berličku , vodění za ručičku, pro ně je systém rodiči, když to pochopíte a přijmete, že můžete žít svůj svobodný a zodpovědný život sami za sebe v přijetí, ale ne v souhlasení s tím systémem, svoji vlastní paralelní realitu, která se postupně rozšiřuje a také přijmete, že je zde paralelní realita lidí, kteří stále chtějí být otroky - tito lidé si to svobodně zvolili a chtějí to tak - a proto není narušena svobodná volba a kosmický řád, to je součást rovnováhy
 • platí přirovnání: jsme v jedné velké škole, kde jsou prvňáčkové, někdo je na střední někdo na vysoké, nemůžeme tedy chtít po prvňáčkovi, aby zvládal vysokoškolské učivo a to stejné platí naopak (prvňáček si myslí, že ví víc než vy, má více zkušeností a může se Vás snažit stáhnout na jeho první třídu (je to o osobní odpovědnosti nenechat se stahovat do vibrací, v kterých už nemusíme být), nesnažit se spojovat neslučitelné (stačí si připustit, že tito lidé zde mají své místo, a že zde budou a současně to nenarušuje Vaše svobodné a naplněné bytí (my sami si můžeme tvořit svoje nebe na Zemi, protože stačí být ve svém středu), proč bych měla reagovat na někoho, kdo žije úplně jiný systém hodnot a životní perspektivu, já i on se nemůže vzájemně pochopit - proč bych mu měla věnovat svou energii a nechat se tím "rozhodit" (přes odlišnost a výjimečnost vyvolávat dramata)
 • když stojím mimo světlo a temnotu (ve svém středu a ve svojí síle), tak ve svém poli nevyvolávám impulzy k bojům a útokům, mohu respektovat úlohu temnoty, to co dělá pro evoluci duší a tím nezlehčuji bezpráví, které se děje Zemi 
 • je důležité vědět co to s námi dělá v našich životech, když se strachujeme a jsme zahlcování zprávami (je důležité mít přehled a být připraven, sledovat zprávy abychom byli připraveni na cokoliv , je rozdíl živit strach způsobený zprávami a ten kolem sebe ve stejné vibraci šířit kolem sebe) - sleduji, jakou kvalitu to ve mě probouzí...odvahu, statečnost, vědomí sebe, své síly, soběstačnosti a svobody, uprostřed zdánlivé nesvobody a restrikcí
 • člověk přestane být ovladatelný (nic nás nemůže ohrozit), když opakovaně projde branou strachu (a opustí strach o naše děti, strach ze smrti našich nejbližších, nebo sebe) a tím se dostáváme do svého středu, záleží pouze na tom jak reagujeme a udržovat své vibrace čisté a když přijde oheň hněvu nebo body bezmoci, tak jde o to odprožít si ten záznam minulosti a očistit ten živel v sobě, aby se stal součástí mého sebevědomí
 • příklad ze života: dokud má člověk pocit, že je světlo a bojuje s temnotou a má vůči ní odpor (to co vidíme vně sebe jen projekční plátno nás samých co přitahujeme v individuálním životě i celku), pokud tedy přijmu temnotu (a budu ji mít v úctě a lásce za to, jaké posuny se díky tady odehrávají) jako součást zkušenosti, která mě už dále neubírá energii (to co mám v sobě nastavené, to vysílám ven a to se mě odráží)
 • zdravé kritické myšlení (které přichází zevnitř, ze svobodného ducha) je důležité proto, abychom se posouvali a vytvářeli se nové cesty a spojení
 • pokud kolem sebe vidíme jak se vše prorostlé, tak je důležité, že je to jen odraz, který můžeme změnit v sobě
Anthea - Čtení z Akáši & Channeling
 • Akáša je prahmota ,která je tvořena 90 % prázdna, které vyplňuje tzv- hmotu, ve védách se akáša označuje symbolem, který vypadá jako černé vejce (vejcovitý tvar je symbol stvoření, např. aura a černá barva je stav ještě před stvořením, prvotní nicota - lůno kosmické matky), bůh (světlo) za stvořením - akášický zdroj a potom je buch ve stvoření a ve výsledku i to je akáša
 • prvotní stav vědomí (prvotní zdroj), že kterého se postupně vyzářily všechny elementy (světlo, duch - oheň, který potom začal pohánět vzduch, ten začal tvoření šířit do forem, potom voda, která je vlastně hmotným odrazem éteru, té vodivosti informací a pak země, která vlastně není samostatný element, protože země je prolnutí všech elementů v jeden, země je zhmotněním 4 předchozích elementů vody, ohně, vzduchu a éteru
 • akáša není dimenze, která by plula v prostoru, je to to příslovečné 90 % prázdno těhotné informacemi, které prostupuje vším živým jako obrovská světelná síť
 • akáša sama o sobě navozuje stav vnitřního vědění, které není z mysli, je to vědění z hlubin podstaty sama sebe, je tam obrovská moudrost, důvěra, klid, bezpečí , hluboký mír, schopnost odevzdat se, schopnost jenom tak být a nemuset vědět
ul>
 • vzestup je otevírání a vědomí srdcí (pamětí duše) kolektivně na Zemi až do té doby, až dojde k propojení, kořenů, tradic a moudrosti předků, modrosti země společně s otevřeným kosmickým vědomím, tak abychom tady na zemi mohli žít božství v lidství (propojit to). My to otevřené kosmické vědomí stahujeme do těla
 • tvůrci budou realizovat své poslání prostřednictvím nových postupů (propojovat nové a staré)
 • Třináct klanových matek, kniha v sobě propojuje tradice spolu s otevřeností vůči novým energiím (a to je proto proč je vzestup sestupem)
 • zdravá mysl podporuje zdravé tělo (kniha Třináct klanových matek)
 • tělo je vnějším odrazem duše a duše je vnitřním odrazem těla, tělo potřebuje pružnost a vzpřímenost, a to se odráží i na mysli (nezůstáváme ve starých strukturách, které nás omezují) a přírodní strava umožňuje lepší propojení s moudrostí země a kořeny
 • neživme svou pozornost tím to co se rozpadá, ale naopak energii dáváme tam, kde můžeme přispět novým tvořením podle svých darů a schopností
 • uchopme vůdčí kvality, schopnosti vést, provázet, tvořit nové cesty pevně propojené s tradičními kořeny, ať činy vítězí nad slovy 
 • Poselství pro rok 2020 (8.1.2020)

  Přijala: Anthea * 29. 12. 2019. Zatímco rok 2019 nás vedl nás k dokončování starých cyklů a k započetí nového, rok 2020 tuto rozjetou stopu ještě více zesílí. Je to jako tah štětcem: je jen na nás, jak intenzivní a pestrá cesta to bude. Jisté však je, že vše, co nám odebíralo životní energii, již nebude možné zuby nehty držet při sobě. Nefunkční způsoby uvažování, cítění a jednání musí odpadnout jako uschlé listí od stromu.

  Odpadnou od nás mnohé iluze a podpůrné berličky na cestě rozkvětu duše, které ji ve skutečnosti brzdily v tom, aby stanula tváří v tvář čisté nahotě své vnitřní pravdy. Vše, čeho jsme se drželi ve falešné naději lepších zítřků: ať už je to rodina, práce, anebo seberozvojové semináře a potřeba dělat z inspirátorů a terapeutů své životní ikony hodné následování. Dokud v mysli přežívá pocit, že je někdo "dál" a "výš", upadáme do bázlivosti a vyvyšování hodnoty druhého nad tu svou. U mnohých lidí bude potřeba, aby prošli velkým rozčarováním z toho, jak se jejich ikony-bytosti světla jeví navenek, a jaké jsou ve svých osobních životech. Není to však o lidech jako takových; děje se tak proto, aby v DUŠI zemřela touha po dokonalosti, spasení, a odkládání své zodpovědnosti.

  JSME ČISTOTOU SVÉ DUŠE VEDENI K TOMU, ABYCHOM SE NEUPÍNALI NA NIC A NA NIKOHO VE FALEŠNÝCH PŘEDSTAVÁCH SPASENÍ. JAKMILE SPÁLÍME MOSTY NEROVNOSTI MEZI NÁMI A DRUHÝMI, POTKÁME SE SE SVÝM KMENEM DUŠE, JENŽ NÁM VNESE DO ŽIVOTA NOVOU DIMENZI VZTAHŮ.

  Díky tomu bude nastolena rovnováha, kterou celý rok 2020 bude magneticky vtahovat do našich životů. Může to být plynulé a snadné, anebo také drhnoucí a těžké. Je jen na nás, jak proces dorovnávání prožijeme. Rok 2020 přinese připraveným, kteří již uzavřeli staré nefunkční cykly, navázání NOVÝCH VZTAHŮ nesoucích se na vlně zcela NOVÉHO ZPŮSOBU SPOLUTVOŘENÍ. Volá nás kmen duše, hvězdná rodina, světelní předkové, abychom pocítili, že my jsme oni, a oni jsou my. Není mezi námi žádný rozdíl. Nanebevzatí Mistři, Archandělé, Bytosti krystalů, květin, vody, všech živlů a míst.. To vše jsme my sami. Mnozí toto donedávna věděli a prociťovali ve výjimečných prožitcích mystického vytržení či meditace.

  NYNÍ JE ČAS ŽÍT TOTO VĚDOMÍ SVÉ VELIKOSTI, V ROVNOSTI VŮČI VŠEMU, CO JE, VE SVÉM BĚŽNÉM ŽIVOTĚ, VE SVÉ PŘIROZENOSTI.

  Zatímco kolem nás se jednou za čas prožene bouře událostí vzbuzujících strach a stres, my v sobě již silně pocítíme možnost zvolit si prožívat svůj vnitřní chrám, v němž se rozlévá pokoj, blaženost a mír. Není to totéž, jako potlačovat temnotu a stíny, neboť mnozí nyní vstupují do cyklu tvoření z nové úrovně bytí - splynutí se svou podstatou MY JSME.

  Matka Země se bude v průběhu roku 2020 nadále pročišťovat a tvořit tak nové podmínky pro Novou Zem. Nenechme se pohltit strachem, když uslyšíme o náhlých erupcích sopek, zemětřeseních či vulkánech. Teď je více než kdy jindy důležité propojit se s Dechem Božství a Dechem Matky Země a vnést v tuto svou podstatu plnou důvěru a uvolnění.

  Rok 2020 prověří naše mistrovství být ukotveni ve svém středu; nakolik jsme schopní udržet si svou vnitřní rovnováhu napříč tomu, že se kolem nás dějí obrovské změny?

  STÁVÁME SE MISTRY PEVNĚ ZAKOŘENĚNÉHO KLIDU UPROSTŘED CHAOTICKÉHO PROUDU ZMĚN, JENŽ TVOŘÍ NOVÝ SVĚT. Jsme vedeni propojit se více než kdy jindy s vědomím ZDROJE, a s jeho paprskem projeveným na Zemi - s energií POLARITY: solární a lunární energie, mužské a ženské části v nás.

  NENÍ NÁHODOU, ŽE DVOJKY OBRÁCENÉ ZRCADLOVĚ K SOBĚ TVOŘÍ SYMBOL SRDCE S PEVNOU PŮDOU POD NOHAMA, NEBO TAKÉ DVOU LABUTÍ, TVOŘÍCÍCH BRÁNU LÁSKY.

  Propojování spřízněných duší, posvátných párů Nové Země, je již započato a v tomto roce pokračovat v plném proudu. Vyrovnávání mužsko-ženské energie v nás i kolem nás je hlavní hnací silou k pozitivní transformaci celé planety a lidstva. Síly zaslepenosti to vědí, a proto se nedivte, ucítíte-li snahy rozdělit vás. Pravdou je, že tou nejmocnější silou na světě je Láska, a tu nelze ošálit. Buďme bdělí a zaměřujme se do hlubších vrstev našeho srdce.

  Ti, kteří mají v poslání duše spolutvoření v páru, či práci s posvátnou sexualitou, budou v roce 2020 vedeni toto své poslání začít naplňovat, nebo posouvat na novou úroveň. Můžete mít zvláštní sny, nebo setkání s lidmi, kteří probudí vaši paměť duše. Spustí se proces vašeho vnitřního zasvěcení, které je jen rozpomenutím na vaše moudré, celistvé já, tvořící v přesahu Kosmické Lásky zde, na Matce Zemi.

  ROK 2020 JE ROKEM MATERIALIZACE A MANIFESTACE.

  PROJEVÍ SE VŠE, NA CO SE V UPŘÍMNÉ TOUZE SRDCE ZAMĚŘÍME. ZÁROVEŇ TO VŠAK ZNAMENÁ VÝZVU PŘIJMOUT PLNĚ ZODPOVĚDNOST ZA VŠE, CO TVOŘÍME, NEBOŤ VŠE, V ČEM NÁM CHYBÍ PEVNÁ PŮDA POD NOHAMA A KDE MÁME VRATKÉ ZÁKLADY, BUDE JIŽ NEUDRŽITELNÉ.

  Když se však vůči těmto slabým místům nebudeme obracet zády, ale rozhodneme se jít změnám v upřímné sebereflexi naproti, budeme plně podpořeni k postavení nové, pevné půdy pod nohama, která bude nést sladké plody úspěchu a hojnosti na všech úrovních.

  Vyjasněme si, co nám v životě už neslouží, co potřebujeme uzavřít, a co si naopak z hloubi duše přejeme, ve jménu lásky a rovnováhy pro všechny. Uzavřeme-li včas již přežité, omezující cykly, brána dvojek nás o to víc vynese do proudu nového tvoření.

  DOVOLUJI SI ZTĚLESNIT MÉ BOŽSTVÍ NA ZEMI

  Zhluboka se nadechuji a vydechuji, v odevzdání vůči Lásce, kterou Jsem.

  Mé tělo vibruje v záplavě sněhobílého, třpytivého světla.

  Přede mnou se otevírá brána: portál čistoty a rovnováhy, v lásce a souznění.

  Jsou to dvě nádherné, zářivé labutě.

  Jejich křídla jsou i mými křídly.

  S každým nádechem a výdechem ze mě odpadávají všechna omezení, těžkosti a starosti.

  S každým mávnutím křídel prožívám více lehkosti a hlubokého uvolnění. Procitám do svého prapůvodního, skutečného Já.

  Propojuji své mozkové hemisféry, svou levou a pravou část těla, s čistou silou bytostí Labutě. Dovoluji jejich třpytivému diamantovému světlu, ať mě polarizují a pozvedají mé vědomí Zdroje, ženské a mužské polarity do nové, aktuální vlny zarovnání s vědomím Nové Země.

  Brána srdce, již tvoří dvě labutě, září a pulzuje společně s mým dechem i s dechem Matky Země.

  Linou se z ní nádherně zářivé částečky,

  Zlatorůžově měďěného světla. Přináší mi sílu hojnosti, mého vrozeného božského práva na život v radosti.

  Nechávám se zcela zahalit zlatavými částečkami Lásky Zdroje, jako do milující mateřské náruče.

  Kódy mého absolutního potenciálu duše nyní prosakují do mé kůže, do buněk, do DNA.

  Ožívá ve mě pocit nového zrození, nových možností, zázraků a požehnání. S nádechem prostupuji branou rovnováhy a lásky vstříc ke svému novému Božskému Já, které mi náleží.

  Děkuji za dary, které jsou zde pro mě, pro nás, připraveny k přijetí a projevení.

  V lásce, Margot Anthea Gabrielle

  https://vehvezdach.cz/anthea-poselstvi-pro-rok-2020/

  zobrazit více..
  Loading...