Magnetické pole Země

Magnetické pole naší planety se během posledních asi 40 let pohybovalo rychlostí přibližně 45 kilometrů za hodinu. V září se díky tomu na krátkou dobu dokonce magnetický pól kryl s tím geografickým. Jenže pak se dal znovu na pochod a nadále míří na ruskou Sibiř. Proč dochází k posunu magnetického poleze Země? Zatím to s jistotou nevíme. Posunování magnetického pólu země souvisí i s klimatickými změnami (příčinu můžeme hledat uvnitř zemského jádra i vně planety Země)

 • magnetické pole Země nám poskytuje ochranu před negativními vlivy kosmického záření
 • přepolování oslabí ochranný štít Země tzv. Van Allenovy pásy (tři pásy), které nás chrání před slunečním větrem
 • Země má magnetickou osu (magnetosféru a symetrickými Van Allenovými radiačními pásy) a rotační osu
 • změna oběžné dráhy Země kolem Slunce s periodicitou 95 -125 tisíc let, změna sklonu zemské osy s periodicitou 41 tisíc let a konečně precese zemské osy s periodicitou 22 -26 tisíc let

Magnetické pole, stručné informace:

 • „Posledních 350 let strávil magnetický pól putováním po Kanadě,“ uvedl Ciaran Beggan, expert z Britské geologické služby. „Ale od osmdesátých let dvacátého století se jeho rychlost výrazně zvýšila – z asi 10 kilometrů za rok na více než 50 kilometrů ročně!“
 • Magnetické pole Země je pro naši civilizaci životně důležité. Chrání nás před slunečním větrem a kosmickým zářením.
 • na konci roku se rychlost pohybu magnetického pole Země se začala nečekaně snižovat, ale směr míří nadále z Kanady do Ruska
 • Magnetické pole Země je vlastně geomagnetické energetické pole, které chrání naši planetu před smrtící radiací ze Slunce
 • od  roku 1831 (rok objevení), kdy se severní magnetický pól objevil, se přesunul o téměř 2000 kilometrů, přestože se jižní magnetický pól přitom za podobnou dobu nehnul z místa…
 • orientace na severní magnetický pól je základem pro orientaci evropských i amerických armád, ale také pro celý systém satelitní navigace GPS (pravidelně se této změně každých 5 roků přizpůsobují) a tedy vlastně i všechny komerční aplikace, kterém má dnes většina lidí v mobilu. A také se podle něj orientují soukromí letečtí dopravci
 • během posledních 2,5 milionů let se to stalo několikrát. Naposledy došlo k plnohodnotnému a dlouhodobému přepólování přibližně před 780 tisíc lety (takzvaná událost Brunhes-Matuyama) , podle jiných teorií dochází k přepolování přibližně jednou za dvě stě až tři sta tisíc let (může to být provázané se střídáním glaciálů - stovky tisíc roků a teplejších interglaciálů - trvají desítky tisíc roků, rozdíl v teplotě je průměrně 10 °C)
 • Před 41 tisíci lety se během dočasné události Laschamp magnetické pole překlopilo jenom asi na 250 let, poslední proces přepolování probíhal cca 22 000 roků (v průběhu doby ledové), to by mohlo znamenat, že magnetický štít Země je v takovém případě oslabený nebo dokonce vyřazený z provozu po delší dobu
 • všechny procesy spojené se změnami magnetického pole odehrávají hluboko pod povrchem Země
 • více

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

World Magnetic Model – což je oficiální světová mapa magnetického pole naší planety

Glaciál a interglacial: http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/192175/Varovani-z-doby-ledove.html

zobrazit více..
Loading...